Slimme energiesystemen tegen netcongestie

Het versterken en versnellen van regionale samenwerking tegen netcongestie met slimme energiesystemen

In vrijwel elke provincie zit (een deel van) de energie-infrastructuur op slot. Doordat we afscheid nemen van fossiele energiebronnen is de vraag naar elektriciteit explosief gestegen. Tegelijk met de groei van decentrale energieopwekking (zonnepanelen, warmtepompen & windmolens) zorgt dit voor overbelasting van het elektriciteitsnet. Er ontstaat als het ware ‘file’ op het elektriciteitsnet: netcongestie. Dit vertraagt zowel de energietransitie als de economische ontwikkeling: bedrijven kunnen zich niet vestigen, omdat ze niet voldoende transportcapaciteit kunnen krijgen op het elektriciteitsnet, of kunnen niet verduurzamen vanwege de extra vermogen dat dit vraagt. Kant-en-klare oplossingen zijn er niet, omdat verantwoordelijkheden verspreid liggen, de regelgeving achterloopt en kennis van en ervaring met slimme, innovatieve oplossingen beperkt is. Wij helpen de Taskforce Energie-infrastructuur in Noord-Holland om slimme energiesystemen te versnellen en zo (de gevolgen van) netcongestie op korte termijn te verlichten. Daarmee werken wij aan het energiesysteem van de toekomst.

 

Uitgangssituatie en doel

De taken en verantwoordelijkheden binnen onze energie-infrastructuur liggen verspreid. Ze zijn verdeeld volgens een ‘oude’ logica: centraal, betrouwbaar en overwegend fossiel. Deze oude logica past niet meer op de huidige situatie waarin er juist decentrale opwek en onregelmatige beschikbaarheid van energie is. Hierdoor moeten we ook de samenwerking tussen de partijen in de energieketen aanpakken. Al sinds 2020 werken we vanuit Hiemstra & De Vries aan het opzetten en beheren van een samenwerking tussen verschillende partijen om slimme energiesystemen (SES) te versnellen.

Wat doen we?

We begeleiden de werkgroep SES, één van de drie sporen onder de Taskforce energie-infrastructuur Noord-Holland. De werkgroep bestaat uit twee provincies, de netbeheerder en de MRA. Wij faciliteren en versnellen de werkzaamheden als neutrale partij. De werkgroep ontwikkelt handelingsperspectieven, zoals de inzet van ‘fiksers’, financieringsmogelijkheden en een loket-functie. Delen van kennis speelt een belangrijke rol. Samen met de werkgroep hebben we een community opgezet die nu ruim 120 leden telt. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waarbij de werkgroep samen met de community casussen behandelt en verder helpt. Als organisatieadviseurs hangen we boven het vraagstuk en helpen zo de werkgroep én bestuurders na te denken over wat nodig is voor een goede energie-infrastructuur nu en in de toekomst.

Wat is het resultaat?

Tastbare resultaten van de werkgroep zijn dat bedrijven zijn geholpen met fiksers en financieringsregelingen rondom hun energievraag, er een duidelijk proces in ontwikkeling is voor bedrijven die te maken hebben met netcongestie, er input is gegeven voor Rijksbrede regelgeving en we over tal van onderwerpen en casussen in breed verband spreken in onze sessies. De werkgroep verspreidt actief kennis over slimme oplossingen en bedrijven en andere stakeholders weten de werkgroep te vinden met vragen en concrete casuïstiek die door de werkgroep, de fiksers of door provincie en netbeheerder worden opgepakt. Mede dankzij onze inzet staat SES hoger op de agenda en is het inzicht in oplossingen en belangen van diverse spelers vergroot.

Ook in 2023 blijven we de werkgroep ondersteunen bij dit uitdagende en belangrijke vraagstuk.

 

Wil je meer weten over het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden binnen de klimaattransitie?

Neem dan contact met op met Bertram of Cato.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries