Strategie & Netwerken

In deze tijden van snelle maatschappelijke ontwikkelingen en grote opgaven, is het belangrijk om een goede strategie te hebben. Een strategie geeft antwoord op de vraag hoe de organisatie haar ambities gaat realiseren. En dat is best een spannende vraag gezien de grote opgaven, financiële tekorten, snelle digitale ontwikkelingen en personeelstekorten.

Publieke organisaties met een goede strategie, beschikken over een aantrekkelijk perspectief dat helpt bij het maken van (dagelijkse) keuzes. Publieke organisaties hebben vaak al delen van een strategie. Maar soms ontbreekt de samenhang en scherpte, waardoor het de kracht mist om als kompas te dienen. Wij helpen organisaties de strategie te activeren met verschillende methodieken.

Een strategie is meer dan een plan. Het is een geloofwaardige set aan keuzes die leidt tot beter presteren.

- Jaring Hiemstra Partner Strategie & Netwerken

Jaring Hiemstra

Wat doen we?

Wij helpen organisaties de strategie te activeren met verschillende methodieken. We zorgen ervoor dat organisaties gericht verder bouwen en klaar zijn voor de toekomst. Dit doen we met strategie-activatie, strategie-executie en strategische samenwerking in netwerken.

Veel publieke organisaties hebben een doorbraak nodig in hun strategieontwikkeling om de grote maatschappelijke opgaven waar te kunnen maken. Er is sprake van hoge ambities in een context van schaarste aan personeel en middelen. Dat leidt tot spanningen, werkdruk en een focus op de korte termijn. Een duidelijke stip op de horizon en een aanpak zijn belangrijk, met in die aanpak aandacht voor organisatorische, digitale en maatschappelijke innovaties die leiden tot beter en meer resultaat (met minder mensen).

arrow_forward
arrow_back

Actuele berichten

Kennis & Inzicht

arrow_forward
arrow_back

Nu de volgende stap zetten

Neem contact op met Jaring, Loek of Amina.

  • 06-53675600
  • 06-51244026
  • 06-25461460

Gerelateerde expertises

Bekijk alle trainingen
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries