Klimaattransitie

De klimaattransitie staat prominent op de publieke agenda. De komende decennia zijn bepalend. De opgave is urgent en bepaalt onze manier van leven, eten, mobiliteit, onze economie en gebruik van grondstoffen. De komende jaren moeten we niet alleen transformeren, het moet ook nog sneller dan de afgelopen decennia. En, daarbij moeten we ook nog zorgen dat de transitie eerlijk is voor iedereen.

Als je rood staat, is het moeilijk om groen te denken.

- Bertram van der Wal Partner Klimaattransitie

Welke perspectieven zien wij?

De klimaattransitie vraagt dat we bestaande zekerheden en gebruiken loslaten. Dat is spannend. Het wordt makkelijker wanneer er handvatten, perspectieven, processen, werkwijzen en gebruiken zijn die je kunt vastpakken. Hier werken wij aan met onze opdrachtgevers en (hun) partners. Daarbij streven we naar maximalisatie van een inclusieve klimaattransitie.  

Hoe organiseer je klimaattransitie?

De klimaattransitie kent veel facetten. Met onze klanten definiëren we de brede opgave op energietransitie in opdrachten. We bouwen aan manieren waarop deze opdrachten kunnen worden geprioriteerd en aangenomen. Zo vergroten we de kans dat de ambities en afspraken ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. En dit vergroot het onderlinge vertrouwen, de basis voor samenwerking. Daarnaast, helpen we overheden om hun plannen voor energiearmoede uit te voeren, op te schalen en te bestendigen om zo te werken aan een inclusieve energietransitie. Ook, faciliteren wij in Noord-Holland een groep van overheden, bedrijven, kennisorganisaties en netbeheerder om netcongestie tegen te gaan. Met dit netwerk brengen we belemmeringen en oplossingen in beeld om de realisatie van slimme energiesystemen te versnellen. Leer hier meer over inclusieve energiestransitie.

Welke competenties zijn hiervoor nodig?

Het kunnen werken aan deze complexe opgave vraagt veel van professionals. Het vraagt om goed te kunnen samenwerken, binnen en buiten de organisatie. Om leiderschap om collega’s te inspireren en motiveren hieraan bij te dragen. Om organiserend vermogen, zodat ambitieuze plannen kunnen worden omgezet in een succesvolle uitvoering. En een inclusieve energietransitie vraagt om te kunnen denken vanuit de doelgroep en creatieve vormen in te zetten om hen te bereiken. We werken aan deze thema’s in de leer- en doekringen die we organiseren rondom energiearmoede. Daarnaast, helpen we met onze leergang opgavegericht werken professionals binnen deze complexe opgave te werken. Lees hier meer over de Leer- en doe kringen.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Bertram of Dominique.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries