Sociaal domein

Het sociaal domein staat onder grote spanning. De beloftes van de decentralisatie zijn niet ingelost en staan zelfs nog verder onder druk. Dit raakt direct de kwetsbaarste burgers van Nederland, van kinderen tot ouderen.

Het weerbarstige sociaal domein is een wicked problem waar iedereen nodig is om te werken aan een oplossing. Door verschillende belangen kunnen partijen in een reflex van eilandjes schieten.

- Chiel Peters

Welke perspectieven zien wij?

De belofte van de decentralisatie waarmaken vraagt om een sterk & lerend netwerk waarin de overheid een leidende rol heeft en samen optrekt met partijen en de burgers. Dit vraagt om vertrouwen, een duidelijk doel voor ogen en de kunst om continu bij te sturen en wendbaar in te spelen op onvoorziene ontwikkelingen. Het sociaal domein heeft in de afgelopen jaren veel patronen ontwikkeld. Anders kijken en anders samenwerken is nodig.

Hoe organiseer je transformatie in het sociaal domein?

Een lerend netwerk betekent dat je elkaars rol in het netwerk nodig acht, dat je niet tegenover elkaar maar schouder aan schouder met elkaar werkt. Vanuit de praktijk leer je wat werkt, wat ontwikkeling vraagt en waar de daadwerkelijke behoefte ligt. Ervaringsdeskundigen en professionals zijn cruciaal voor een doorbraak in het sociaal domein.  In de vraagstukken die wij begeleiden zorgen we ervoor dat organisaties beter samenwerken en elkaar versterken. We helpen organisaties in actie te komen en de werkzame elementen op te schalen. We doorbreken patronen in houding en in systemen. Dit doen wij met oog voor de korte en de langere termijn.  Het ijkpunt in onze aanpak is altijd de inwoner en de houdbaarheid van het sociaal domein.

Welke competenties zijn hiervoor nodig?

Om samen te werken is een sterke verbinding nodig. Dit vraagt om vertrouwen, sterk leiderschap en lerend vermogen. De overheid heeft hier leiderschap te tonen. Leiderschap om de kennis en kunde van het hele netwerk in te zetten om de nodige en goede stappen te zetten. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren waardoor bijsturen en wendbaar werken het devies is. Maar wel met een duidelijk doel en kaders, want nu is het tijd om verder te bouwen op wat werkt in plaats van continu opnieuw te starten met iets nieuws. Daar helpen wij bij.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Chiel.

  • 06-47867413

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries