Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering maakt mogelijk. Dat is ons credo! De bedrijfsvoering moet namelijk effectief kunnen inspelen op veranderende omstandigheden in het primair proces mee te maken heeft. De bedrijfsvoering stelt kaders, adviseert anderen en faciliteert waar nodig. En dat start met het goed kennen en begrijpen van de vaak complexe opgaven waar de publieke sector voor staat. Pas dan kan de bedrijfsvoering zich als partner opstellen voor de directie, opgaven of vakafdelingen.

Het begin van verandering en vernieuwing start bij het zien van het effect van jouw handelen op de ander.

- Gerco Liefhebber

Welke uitdagingen zien wij?

Binnen onze opdrachten zien wij een aantal uitdagingen voor de bedrijfsvoering:  

 • Bestaande structuren, systemen en processen remmen de samenwerking soms, waar versnelling nodig is. Als voorbeeld: de bedrijfsvoering is op dit moment vaak niet voldoende geëquipeerd om het werken in netwerken aan opgaven te ondersteunen; 
 • Hoe organiseer je rechtmatigheid en verantwoording zonder de boel ‘op slot’ te zetten; 
 • Het spanningsveld om enerzijds de bedrijfsvoering anti fragiel en kostenefficiënt te organiseren versus de behoefte aan het organiseren van de bedrijfsvoering in nabijheid en met maatwerk;  
 • Hoe houd je bedrijfsvoering eenvoudig en uitvoerbaar, zodat het door het primair proces als ondersteuning wordt ervaren in plaats van (administratieve) last? 
 • Wat doe je in samenhang als bedrijfsvoeringsonderdelen en waar ontkoppel je om het uitvoerbaar te maken. 

Hoe organiseer je bedrijfsvoering?

Een goed georganiseerde bedrijfsvoering start vanuit een scherpe en door partners geaccepteerde visie. In deze visie staat beschreven welke rol de bedrijfsvoering heeft, hoe zij die rol wil invullen en hoe zij zich in de organisatie positioneert. De visie is richtinggevend voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringsprocessen.

De verschillende klantcases laten zien hoe wij publieke organisatie helpen om de bedrijfsvoering deze ontwikkeling door te laten maken. 

Welke competenties zijn hiervoor nodig?

Mensen maken de bedrijfsvoering. Samen zetten zij de schouders onder de uitdagingen die er nu spelen. Wij helpen professionals in de bedrijfsvoering om hierin proactief, rolbewust en oplossingsgericht te handelen. En om te ontdekken hoe zij zelf, als vakmens, effectief kunnen zijn. Hiervoor bieden wij teamontwikkeling, een leertraject businesspartner voor adviseurs in de bedrijfsvoering en leiderschapsontwikkeling aan. 

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries?

 • Als organisatieadviesbureau hebben wij reeds 20 jaar ervaring met bedrijfsvoeringsvraagstukken en weten we trends & ontwikkelingen te vertalen naar handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers; 
 • Wij brengen vanuit onze expertise in verandermanagement en organisatieontwikkeling samenhang in de uitdagingen van de bedrijfsvoering; 
 • Wij hebben altijd oog voor wat er in de bovenstroom aan afspraken nodig is en wat er in de onderstroom nodig is om het gewenste gedrag en de gewenste samenwerking mogelijk te maken; 
 • Hiemstra & De Vries begeleidt het directeurennetwerk bedrijfsvoering 100.000+. Hierdoor kennen wij de actuele vraagstukken, kunnen we best practises toepassen bij onze opdrachtgevers en leggen we snel verbindingen tussen gemeenten om van elkaar te leren.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Gerco of Axel.

 • ‭06-36422696‬
 • 06-27861429

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries