Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering maakt mogelijk. Als bedrijfsvoering effectief inspelen op veranderende omstandigheden start met het goed kennen van de vaak complexe opgaven waar de publieke sector voor staat. Van daaruit kun je opereren als businesspartner en samen de uitdagingen aan gaan. De bedrijfsvoering stelt kaders, adviseert anderen  en faciliteert waar nodig. Als businesspartner weet je te wisselen in de verschillende rollen.

Het begin van verandering en vernieuwing start bij het zien van het effect van jouw handelen op de ander.

- Gerco Liefhebber

Welke perspectieven zien wij?

De bedrijfsvoering is deel van de oorzaak én deel van de oplossing. Bestaande structuren, systemen en processen remmen de samenwerking soms, waar versnelling nodig is. De kernvragen daarbij zijn: Hoe faciliteert de bedrijfsvoering op een effectieve manier het opgavegericht werken? Hoe stimuleert de bedrijfsvoering de wendbaarheid van de organisatie? En hoe blijven bedrijfsvoering en organisatie eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar? Hoe organiseer je rechtmatigheid en verantwoording zonder de boel ‘op slot’ te zetten.

Hoe organiseer je bedrijfsvoering?

Er is een integrale bedrijfsvoering nodig die bestuur en organisatie bedient als een businesspartner: proactief, verbindend en oplossingsgericht. Vanuit een scherpe visie vraagt dit een grondige doorvertaling in de kaderstelling, advisering en uitvoering. Dit start vaak bij vereenvoudigen en professionaliseren naar de eisen van deze tijd. De verschillende klantcases laten zien hoe wij publieke organisatie helpen om de bedrijfsvoering door te ontwikkelen.

Welke competenties zijn hiervoor nodig?

Mensen maken de bedrijfsvoering. Samen zetten wij de schouders onder de vraagstukken die er nu spelen. Wij helpen professionals in de bedrijfsvoering om hierin proactief, rolbewust en oplossingsgericht te handelen. En om te ontdekken hoe zij zelf, als vakmens, effectief kunnen zijn. Hiervoor bieden wij teamontwikkeling, een leertraject businesspartner en leiderschapsontwikkeling aan.

Actuele berichten

Kennis & Inzicht

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Gerco of Axel.

  • ‭06-36422696‬
  • 06-27861429

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries