Inclusie binnen Hiemstra & De Vries

Inclusie binnen Hiemstra & De Vries

We werken bij organisaties aan maatschappelijke impact. Om dat optimaal te kunnen doen, geloven we in het belang van het inbrengen van verschillende perspectieven.

Onze maatschappij is divers. Of het nu gaat om een maatschappelijk vraagstuk in de fysieke leefomgeving, in het sociaal domein of in de klimaattransitie: voor toekomstbestendige oplossingen zijn verschillende perspectieven nodig. Alleen zo kunnen we een maatschappij zijn voor iedereen. Daarom hechten we aan diversiteit en streven we naar een divers personeelsbestand. We hebben hierover de afgelopen jaren veel geleerd en onszelf regelmatig een spiegel voor laten houden. In alle eerlijkheid is dat soms pijnlijk, omdat we merken dat we dan toch minder ver zijn dan we zouden willen. Maar we willen leren en durven naar onszelf te kijken. Dat is de basis om te komen tot een kantoor waarin iedereen vanuit eigenheid kan werken.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich vanuit hun ervaring, perspectief en professionaliteit op hun plek voelt bij ons op kantoor. Dat ons kantoor een veilige, inspirerende plek is voor iedereen. Waarbij iedereen zich gehoord voelt en uitgedaagd om talenten in te zetten om maatschappelijke impact te maken. Gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijke waarde voor ons. Iedereen brengt iets vanuit unieke persoonlijkheid, kwaliteiten en ervaringen.

Wat doen we om dat te bereiken?

  • Alle medewerkers krijgen een training over bewustwording op diversiteit en inclusie en hun eigen rol en gedrag hierbinnen. Wat kan iedereen vanuit hun eigenheid inzetten om een fijne werkvloer te bevorderen; maar ook, waar wordt het moeilijk en hoe komen we daar samen uit? Deze gesprekken blijven we voortdurend houden tijdens onze collectieve momenten.
  • Vanuit onze visie op inclusief werkgeverschap gaan we flexibel om met feestdagen en werkuren om aan te sluiten bij jouw situatie. Bijvoorbeeld als het je af en toe beter uitkomt om in de avonden je rapport te schrijven terwijl je overdag een zorgtaak hebt. Of dat je Keti Koti viert i.p.v. dat je paasmaandag vrij neemt.
  • Bij Hiemstra & De Vries passen wij objectief werven en selecteren toe. Natuurlijk wil jij ook kijken of jij bij ons kantoor past, we drinken dan ook graag informeel een kop koffie of thee met je om dit te verkennen.

Definities
Diversiteit: De mate waarin verschillende achtergronden en kenmerken zijn vertegenwoordigd in ons kantoor. Daarbij gaat het zowel om zichtbare kenmerken (bijvoorbeeld geslacht, fysieke beperking of huidskleur) als om niet of nauwelijks zichtbare kenmerken (bijvoorbeeld culturele achtergrond, godsdienst of seksuele voorkeur).

Inclusie: Een cultuur waarin elke medewerker zich thuis voelt en gelijke toegang krijgt tot dezelfde mogelijkheden.

Wil je meer weten over inclusie binnen Hiemstra & De Vries of benieuwd hoe we dit toepassen in onze opdrachten?

Neem dan contact op met Amina of Sophie.

  • 06-25461460
  • 06-13933916

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries