Organiseren & Sturen

Een toekomstbestendige publieke organisatie functioneert in een steeds complexer wordende samenleving. Dat vraagt om wendbaarheid, nieuwe manieren van werken en organiseren. En het vraagt om te denken en presteren in netwerken en allianties. Wij werken met onze opdrachtgevers aan die toekomstbestendigheid van de organisatie. Samen kijken we welke oplossingen het best passen. Organisatieontwikkeling is daarin vaak de sleutel.

Achter elk organisatiemodel zit het verlangen om beter in staat te zijn maatschappelijke effecten te realiseren.

- Ralph Hanekamp Partner Organiseren & Sturen

Wat doen we?

Wij werken – binnen de complexiteit van de vraagstukken van vandaag – aan betrouwbare, goed functionerende organisaties. Door de sturing weer eenduidig en eenvoudig te maken. Met een heldere ordening die helpt om de effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Waardoor maatschappelijk het verschil kan maken. Wij zetten daarvoor onze kennis over organiseren en sturen binnen de publieke sector in bij en met onze opdrachtgevers.

Projecten

Organiseren & Sturen

arrow_forward
arrow_back

Actuele berichten

Kennis & Inzicht

arrow_forward
arrow_back

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Ralph.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries