Organiseren & Sturen

Een toekomstbestendige publieke organisatie functioneert in een steeds complexer wordende samenleving. Dat vraagt om wendbaarheid, nieuwe manieren van werken en organiseren. En het vraagt om te denken en presteren in netwerken en allianties. Wij werken met onze opdrachtgevers aan die toekomstbestendigheid van de organisatie. Samen kijken we welke oplossingen het best passen. Organisatieontwikkeling is daarin vaak de sleutel.

Achter elk organisatiemodel zit het verlangen om beter in staat te zijn maatschappelijke effecten te realiseren.

- Ralph Hanekamp Partner Sturen & Organiseren

Wat is ons doel?

Wij werken – binnen de complexiteit van de vraagstukken van vandaag – aan betrouwbare, goed functionerende organisaties. Door de sturing weer eenduidig en eenvoudig te maken. Met een heldere ordening die helpt om de effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Waardoor maatschappelijk het verschil kan maken. Wij zetten daarvoor onze kennis over organiseren en sturen binnen de publieke sector in bij en met onze opdrachtgevers.

Wat doen we?

  • We ondersteunen organisaties in de breedte van hun organisatieontwikkeling. Wat we daarbij ondermeer doen:
  • We helpen directieteams en managementteams om te komen tot een heldere sturingsfilosofie en organisatie inrichting;
  • We werken met het middenmanagement aan de vertaling van nieuwe manieren van werken en sturen naar hun dagelijkse praktijk;
  • We helpen organisaties in het verbeteren van de integraliteit, hoe ze over afdelings- en organisatiegrenzen heen kunnen werken;
  • We ondersteunen organisaties in het gebiedsgericht werken, opgavegericht werken en opdrachtgericht samenwerken
  • We optimaliseren huidige manieren van werken om de effectiviteit te vergroten en de ketensamenwerking te verbeteren;
arrow_forward
arrow_back

Actuele berichten

Kennis & Inzicht

arrow_forward
arrow_back

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Ralph.

  • 06-51234236

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries