Fysieke leefomgeving

Woningbouw, klimaat, mobiliteit, natuur en stikstof. Grote opgaven die we inmiddels allemaal kennen, maar om hierop resultaten te boeken is er regie nodig en zijn er professionals nodig die slim combineren, samenwerken en doelen ook daadwerkelijk realiseren.

 

Onze ruimtelijke ambities waar gaan maken en zichtbare resultaten gaan boeken, dat is de opdracht voor 2024. Uitvoerbaar omgevingsbeleid en stedelijke regie zijn hierin sleutelwoorden.

- Jeroen Niemans, Partner Fysieke Leefomgeving

Adviesbureau fysieke leefomgeving

Welke perspectieven zien wij?

De opgaven in het fysieke domein zijn fors voor gemeenten, provincie en ministeries. De opgave voor de komende periode is resultaten te boeken door de uitvoering meer centraal te zetten. Dat begint met prioriteren, leiderschap en uitvoerbaar omgevingsbeleid. En dat in samenwerking met de uitvoering. De opgaven waar we mee aan de slag zijn kun je als overheid niet alleen. Effectieve samenwerking met partners is cruciaal. Dit vraagt meer dan alleen het afspreken van doelstellingen en het zetten van een stip op de horizon, maar dit ook werkbaar maken. Door het verduidelijken van processen, procedures en heldere ruimtelijke kaders, maar ook door het actief verbinden van professionals die werken aan beleid én uitvoering. 

Hoe complexer de inhoudelijke vraagstukken, hoe belangrijker de verbinding tussen mensen en partijen. Je komt niet tot oplossingen als er geen verbinding is waarin je elkaars perspectief kent en werkelijk snapt. 

Projecten

Fysieke leefomgeving

arrow_forward
arrow_back

Actuele berichten

Kennis & Inzicht

arrow_forward
arrow_back

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Jeroen.

  • 06-15414865

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over de fysieke leefomgeving.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries