Nadruk op toegevoegde waarde, kennis delen en vooral vooruitkijken

Hoe kunnen we de toegevoegde waarde van onze publieke organisatie groter maken? Welke kwaliteiten en knelpunten benoemen leiders en professionals in de huidige werkwijze van publieke organisaties? Welke lessen uit wetenschap, onderzoek en ervaringen kan ik delen zodat we samen een stap verder komen? Deze vragen vormen de rode draad in mijn werkzaamheden bij Hiemstra & De Vries.

Bij projecten vind ik het belangrijk dat opdrachtgevers en ik gelijkwaardig aan het werk zijn, ieder vanuit de eigen rol en eigen competenties. Bijvoorbeeld in een project waarbij ik een dienst ruimtelijke ordening help een visie en aanpak te maken hoe de dienst de grote opgaven in de fysieke ruimte gaat realiseren. Of als procesbegeleider van een managementteam of dagelijks bestuur. Regelmatig geef ik presentaties over trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Ik ben altijd op zoek naar de toegevoegde waarde van het project, van de organisatie en van mijn eigen bijdrage. De wisselwerking tussen wetenschappelijke inzichten en de uitdagingen in de praktijk van het openbaar bestuur geeft mij daarbij energie.

Het ontstaan van Hiemstra & De Vries

Na mijn promotie werkte ik als senior manager publieke sector bij PwC en KPMG. Op 1 maart 2004 heb ik samen met Joscha de Vries een eigen adviesbureau opgericht voor hoogwaardige dienstverlening voor de publieke sector. Ondanks het feit dat het adviesbureau inmiddels gegroeid is, is de informele werksfeer uit de pioniersfase altijd behouden: plezier in het werk en het leveren van kwaliteit gaan nog altijd goed samen.

Geïnspireerd door alle ontwikkelingen rondom digitalisering en artificial intelligence, heb ik in 2014 het data science bedrijf Ynformed opgericht dat AI-toepassingen ontwikkelde op het gebied van watermanagement, zorg, duurzaamheid en veiligheid. Vooral in de fysieke leefomgeving waren deze toepassingen succesvol, in het bijzonder in het watermanagement. Sinds 2018 is Ynformed onderdeel van Royal HaskoningDHV-digital.

Kennis delen

Vanuit mijn overtuiging dat je alleen verder komt wanneer je kennis met elkaar deelt, heb ik mijn ervaringen en inzichten beschreven in meerdere boeken en publicaties. Het meest recent is het boek De moderne digitale provincie (2021), waarin ik de maatschappelijke opgaven, digitalisering en organisatieontwikkeling bij provincies in samenhang verken.

Ontmoet ook deze experts

Onze mensen

Fleur van Haasteren

Dominique Diks

Eline van Hove

Mirjam Duivenbode