Jaring Hiemstra

Partner Strategie en Kennis van de Publieke sector

Keuzes maken

Strategie gaat over het leiderschap en vakmanschap van het maken van een samenstel van samenhangende keuzes die een organisatie (of verschillende organisaties) in staat stelt zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren. In de publieke sector draait het er bij strategie om op een zo efficiënte en effectieve wijze publieke diensten te leveren en bestuurlijke doelen te realiseren. Maar het gaat ook om de manier waarop de keuzes tot stand komen: het toepassen van beginselen van de democratische rechtsstaat. Bestuurders en topmanagers die zeggen dat ‘ze geen strategie nodig hebben’ of dat ‘ze in deze veranderlijke tijd geen strategie kunnen maken’ hebben wel degelijk een strategie. Ze hebben besloten om sommige dingen te doen en andere niet. Wat ze doen, is de strategie.

Samen

Kenmerkend aan mijn aanpak is dat ik altijd mét bestuurders en leiders op een samenhangende manier kijk naar verschillende ontwikkelingen en daarvoor analyses maak. De effectiviteit van de realisatie wordt niet bepaald door ‘het plan’ maar door het gedrag en de keuzes die leiders elke dag maken. Resultaten van strategieprocessen krijgen vorm op een manier die ondersteunend is aan dit leiderschap. Analyses, graphics en korte filmpjes, we kiezen samen de vorm die helpt om de strategie uit te dragen en tot realiteit te maken.

Over mijzelf

Na mijn promotieonderzoek ‘Het besturen van grote gemeenten’ werkte ik als senior manager publieke sector bij PwC en KPMG. Op 1 maart 2004 richtte ik samen met Joscha de Vries het organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries op. Geïnspireerd door alle ontwikkelingen rondom digitalisering en artificial intelligence, heb ik in 2014 het data science bedrijf Ynformed opgericht dat AI-toepassingen ontwikkelde op het gebied van watermanagement, zorg, duurzaamheid en veiligheid. Sinds 2021 werk ik als partner Strategie en kennis van de publieke sector binnen Hiemstra & De Vries. Door mijn ervaring kan ik zowel de digitale, organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen goed overzien.

De combinatie die mij energie geeft

Bij projecten vind ik het belangrijk dat opdrachtgevers en ik gelijkwaardig aan het werk zijn, ieder vanuit de eigen rol en eigen competenties. Bijvoorbeeld in een project waarbij ik een dienst ruimtelijke ordening help een visie en aanpak te maken hoe de dienst de grote opgaven in de fysieke ruimte gaat realiseren. Of als procesbegeleider van een managementteam of dagelijks bestuur. Regelmatig geef ik presentaties over trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Ik ben altijd op zoek naar de toegevoegde waarde van het project, van de organisatie en van mijn eigen bijdrage. De wisselwerking tussen wetenschappelijke inzichten en de uitdagingen in de praktijk van het openbaar bestuur geeft mij daarbij energie.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries