Digitale transformatie

Digitale transformatie is organisatieontwikkeling in een digitaal tijdperk. Dat is de kern van onze visie. De toepassing van data en technologie biedt publieke organisaties nieuwe kansen om hun uitvoeringskracht te vergroten en om met betere oplossingen te komen voor maatschappelijke opgaven.

Digitale transformatie is organisatieontwikkeling in een digitaal tijdperk.

- Mariëlle van der Zanden, Partner Digitale Transformatie

Adviesbureau digitale transformatie

Welke perspectieven zien wij?

Veel publieke organisaties zijn succesvol aan het experimenteren met data en technologie, maar het opschalen lukt vaak nog onvoldoende. De toegevoegde waarde van digitalisering is daardoor nog veel te beperkt. Dat is jammer, want daarmee gaat geld en energie verloren. Samenwerken over de grenzen van afdelingen en organisaties is nodig om de kansen van digitalisering écht te verzilveren. Dat is waar we in de praktijk aan werken. Wij combineren daarbij onze kennis van digitale transformatie met onze ervaring met organisatieontwikkeling in de publieke sector.

Hoe organiseer je digitale transformatie?

In onze aanpak zetten wij de maatschappelijke impact van digitalisering centraal en ontwikkelen we leiders en professionals met visie en (digitale) competenties. Met ons organisatieadvies en project- en programmamanagement dragen we bij aan het ontwikkelen digitale innovaties passend bij de organisatievisie en strategie, maar ook aan de introductie van nieuwe rollen, afspraken over IT- en data-architectuur en het inrichten van portfoliomanagement. In de praktijk werken we aan de samenwerking tussen beleids- en uitvoeringsprofessionals en ICT- en dataprofessionals. Ook begeleiden we samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijsinstelling en bedrijven om maatschappelijke waarde met data en technologie te realiseren.

arrow_forward
arrow_back

Welke competenties zijn hiervoor nodig?

De uitdagingen die de digitale transformatie brengt, vraagt om digitaal leiderschap en om specifieke vaardigheden van publieke professionals. Hiervoor ontwikkelden we de leergang digitaal leiderschap. In de leergang koppel je de inhoud en inzichten uit de modules aan concrete opdrachten en projecten in jouw team en werkomgeving. Leren is het meest effectief door het te doen!

arrow_forward
arrow_back

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over Digitale Transformatie.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Mariëlle of Marc.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries