Wendbaar Werken

Publieke organisaties staan voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in de omgeving. Wendbaar Werken noemen wij dat. Publieke organisaties die wendbaar werken weten snel en adequaat in te spelen op veranderende, onvoorspelbare omstandigheden en zijn vooral toekomstbestendig georganiseerd. Steeds meer publieke organisaties omarmen wendbaar werken.

Het omarmen van wendbaar werken gaat niet over één nacht ijs. De weg naar wendbaar werken leidt via een weerbarstige praktijk. Dit vraagt onder meer om lef en doorzettingskracht van betrokkenen door de hele organisatie. Wendbaar werken heeft namelijk vergaande consequenties voor het dagelijks werk in publieke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid op het niveau van de professional. Wendbaar werken vraagt bovendien om andere vormen van (persoonlijk) leiderschap.

 
wendbaarwerken stapstenen II

Hoewel de stapstenen wendbaar werken houvast kunnen bieden, is er geen blauwdruk of basisconfiguratie die altijd werkt. In publieke organisaties die wendbaar werken omarmen, komt bovenstaande daarom tot uiting op verschillende manieren, in verschillende snelheden en via verschillende routes. Zo zien we in wendbaar werkende publieke organisaties ontwikkelingen richting bijvoorbeeld zelforganiserende teams, opgaven- en opdrachtgericht werken, nieuwe waarderings- en beloningsvormen, ambitie- en talentgericht werken en ondernemen vanuit betekenis. 
 

Wendbaar werken omarmen: nooit meer reorganiseren

De beweging naar wendbaar werken is in veel publieke organisaties een ingrijpende maar waardevolle. Publieke organisaties die wendbaar werken omarmen spelen rond hun opgaven namelijk snel en effectief in op veranderende omstandigheden, weten optimaal gebruik te maken van de ambities en talenten van mensen en zijn toekomstbestendig georganiseerd. Omarm je als publieke organisatie wendbaar werken? Dan hoef je nooit meer te reorganiseren! Daar geloven we in.  
 

Wendbaar werken in de praktijk werkbaar

Benieuwd naar onze kijk op wendbaar werken, organisatieontwikkeling en moderniseren van bedrijfsvoering in publieke organisaties? Doorpraten over de stapstenen wendbaar werken? Zien hoe de adviseurs van Hiemstra & De Vries dit in de praktijk werkbaar maken? Neem dan contact met ons op.  
 

Reeks 'Wendbaar werken in publieke organisaties'

De waardevolle inzichten die we opdeden in en met publieke organisaties die wendbaar werken omarmden, delen we graag. Bijvoorbeeld via onze reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’.

 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :