Sociaal Domein

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang. Betrokken publieke organisaties werken aan minder systeemoplossingen en kaders, stellen de cliënt echt centraal en leveren volop maatwerk. Het sociaal domein is in beweging en die beweging is voortdurend. We zien daarom verschillende publieke organisaties (zoals gemeenten, zorgorganisaties en onderwijspartijen) in ontwikkeling die steeds beter kunnen ‘doen wat nodig is’ voor hun burgers en cliënten. Die naar verbetering zoeken in het hier en nu maar zich tegelijkertijd ook toekomstbestendig organiseren. Met een aantal publieke organisaties zetten we samen zulke stappen in de succesvolle transformatie in het sociaal domein.

Met verschillende publieke organisaties maken we complexe vraagstukken en maatschappelijke opgaven in het sociaal domein werkbaar in de praktijk. Bijvoorbeeld door door te doen wat nodig is voor het organiseren van 'samenwerking in opgaven sociaal domein', 'leren & ontwikkelen in sociaal domein' en 'slim(mer) werken en sturen in sociaal domein'. 

Samenwerking in opgaven sociaal domein

De opgaven in het sociaal domein overstijgen vaak verschillende vakgebieden, geografische grenzen en organisatiedoelen. Dit vraagt om krachtige samenwerking binnen en buiten de organisatie. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip belanden. Organisaties kunnen dit niet alleen en werken voor opgaven in het sociaal domein bijvoorbeeld samen vanuit netwerken of ketens met sociale wijkteams. We helpen organisaties in het sociaal domein bij het benutten van de kracht van samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie. Hiervoor biedt bijvoorbeeld ook de komst van de Omgevingswet  mogelijkheden. 

Leren & ontwikkelen in sociaal domein

In het sociaal domein werken mensen voor mensen. De praktijk vraagt om stevige professionals die voortdurend een werkbare balans vinden in de verschillende belangen van ‘cliënt’, ‘werkgever’ en ‘zichzelf’. Met leiders die anderen daartoe in staat stellen. Zodat ze tegen een stootje kunnen in hun praktijk en zich prettig voelen in de ontwikkeling die hun organisatie doormaakt. Bijvoorbeeld in het werken vanuit zelforganisatie, met verantwoordelijkheden lager in de organisatie. We helpen publieke organisaties in het sociaal domein dan ook met succesvol leren & ontwikkelen.

Slim(mer) werken en sturen in sociaal domein

In veel publieke organisaties in het sociaal domein geldt de noodzaak om 'meer te doen met minder' en transparant te zijn over resultaten. De bedrijfsvoering moet solide zijn en de dienstverlening cliëntgericht terwijl 'het speelveld' voortdurend verandert. We kennen de knoppen waar we aan kunnen draaien om dit te organiseren. Zo vraagt de beweging in het sociaal domein in veel publieke organisaties om (digitale) innovatie en opgavegericht en wendbaar werken. We helpen publieke organisaties in het sociaal domein om zich toekomstbestendig te organiseren. 

Eens doorpraten over het sociaal domein in beweging? Zien hoe we complexe vraagstukken in het sociaal domein in de praktijk werkbaar maken? Met ons kijken naar hoe professionals uit het sociaal domein en omgevingsprofessionals nauw (gaan) samenwerken aan een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet op komstNeem dan contact met ons op.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 4 okt

  Koers 2018 – Slagvaardig handelen in uitvoeringspraktijk sociaal domein

  In de berichtgeving en beeldvorming zijn incidenten in de zorg- en veiligheidshoek te wijten aan falende professionals. Bij het vreselijke incident van het 3-jarige meisje dat een aantal dagen in huis was met haar dode moeder (voorjaar '18) was dat niet anders. De angst als falende organisatie of falende professional te worden neergezet staat het echt slagen van de...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Sociaal domein & Fysieke leefomgeving - Het beste van twee werelden?

  De complexe opgaven in onze steden vragen een integrale aanpak van onze publieke organisaties. Professionals in het sociale en fysieke domein hebben elkaar harder nodig dan ooit. De Omgevingswet en de decentralisaties in het sociaal domein zijn grote uitdagingen en versterken deze noodzaak om samen te werken. Toch matchen deze verschillende ‘bloedgroepen’ niet automatisch....

  Lees verder
 • 25 sept

  Prinsjesdag 2018 – van plannen naar het echt werkbaar maken in publieke organisaties (Sociaal Domein)

  Het stof is opgetrokken, de troon is opgeborgen, de Glazen Koets staat weer gestald, de bijzondere outfits en de hoeden van de politici liggen weer in de kast. Het ceremoniële gedeelte en het rekenwerk rond Prinsjesdag 2018 zit erop. Het is tijd om aan de slag te gaan om de plannen uit de Miljoenennota werkbaar te krijgen in de praktijk. Vanuit onze eigen ambitie om met...

  Lees verder
 • 28 juni

  Sociaal domein in beweging: transformeren kost aandacht, lef én tijd

  Je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet dat het sociaal domein volop in de belangstelling staat van pers, publiek en politiek. Het gaat bijvoorbeeld om de manier waarop wijkteams werken, hoe de sociale werkvoorziening er met de komst van de participatiewet nu voorstaat, welke acties er nodig zijn op het gebied van de zorg voor de jeugd en wat we voor onze...

  Lees verder
 • 26 apr

  Sociaal domein in beweging: Marian Dobbe was interim-manager Jeugd, Zorg en Veiligheid gemeente Utrecht

  Vorige week was er veel aandacht voor het programma Zorg voor de Jeugd. Minister De Jonge presenteerde namens het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen met zijn collega-minister Dekker van Rechtsbescherming namelijk een plan voor betere jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het programma Zorg voor de Jeugd kwam tot stand vanuit een...

  Lees verder
 • 16 apr

  Interview met Johanna Kolk in Ingrado Magazine over organisatievormen leerplicht

  Onlangs is Ingrado Magazine verschenen, het blad van de leerplichtbrancheorganisatie Ingrado. Daarin is dit keer een interview opgenomen met Johanna Kolk (Hiemstra & De Vries). Johanna kent het sociaal domein goed en deed in opdracht van Ingrado onderzoek naar organisatievormen voor leerplicht. Ingrado Magazine is hier online te lezen op de website van Ingrado. Brede...

  Lees verder
 • 12 apr

  Onderzoek Hiemstra & De Vries met Regioplan: duurzame arbeidsparticipatie jonggehandicapten

  Samen met onderzoeksbureau Regioplan hebben we tussen de zomer van 2017 en dit voorjaar op verzoek van UWV gekeken naar processen en factoren die bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten, een complex en actueel maatschappelijk vraagstuk. De wens bestaat om hier beter in te presteren en jonggehandicapten duurzaam mee te laten doen op de arbeidsmarkt. De...

  Lees verder
 • 27 feb

  Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

  Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist...

  Lees verder
 • 16 feb

  Rode draden zware casuïstiek in wijkteams uit de praktijk

  Van verschillende kanten kreeg ik het stuk ‘Zware casuïstiek trekt wissel op wijkteams’ uit Binnenlands Bestuur toegestuurd. Mijn collega’s weten dat ik graag bezig ben met sociale wijkteams. Ik zie dat de caseload bij wijkteams alleen maar groter wordt. Steeds vaker wordt de vraag gesteld ‘Waar zijn we van?’. Het antwoord daarop is nooit bevredigend, omdat dit de dillema’s...

  Lees verder
 • 17 jan

  Werken aan betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: Dominique Diks was interim-beleidsadviseur gemeente Utrecht

  Van januari tot december 2017 was onze collega Dominique Diks interim-beleidsadviseur onderwijs voor de gemeente Utrecht. Daar was zij betrokken bij het werken aan een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Hiervoor werkte Dominique niet alleen samen met haar collega’s van team Onderwijs en Leerplicht/RMC binnen de gemeente...

  Lees verder
 • 2017
  31 aug

  Van SW-bedrijf naar werkbedrijf

  Hoe verder met het SW-bedrijf? Die vraag wordt steeds urgenter nu het aantal WSW-ers alleen nog maar afneemt. In Alphen aan den Rijn is gekozen om een nieuw Werkbedrijf te vormen. Het Werkbedrijf begeleidt voortaan alle kandidaten uit de Participatiewet die met meer of minder ondersteuning naar de arbeidsmarkt kunnen. Met deze focus op werk kan het Werkbedrijf kandidaten naar...

  Lees verder
 • 23 aug

  Van overzicht naar inzicht: grip op je werk

  In Zuid-Holland Zuid heeft Stichting Jeugdteams in twee jaar tijd een professionele organisatie neergezet die verantwoordelijk is voor de toegang tot de regionale zorgmarkt. Daarnaast verlenen de jeugdprofessionals ook zelf hulp en voeren zij regie in complexe hulpvragen. In twee jaar tijd heeft de stichting ruim 17 professionele, multidisciplinaire teams neergezet die samen...

  Lees verder
 • 2016
  17 feb

  Zes factoren zijn cruciaal voor het welslagen van een veranderaanpak, ook in het Onderwijs

  Organisatieontwikkeling is de kern van ons werk. Het is ons vak, waarin we willen uitblinken. In ons werk zoeken we bewust en intensief de samenwerking met onze opdrachtgevers op. Dat lezen wij ook in onze evaluaties: we veranderen mét onze opdrachtgevers. Welke zes factoren blijken uit onze ervaring cruciaal in het welslagen van een veranderaanpak? 1. Daarom...

  Lees verder