Samenwerking

Samenwerken is noodzakelijk in maatschappelijke vraagstukken maar samenwerking is vaak ingewikkeld door verschillen: er zijn verschillende belangen, verschillende perspectieven en verschillende stijlen. Voor ons is samenwerking, zowel klein als groot, in essentie het werk van mensen. Dat betekent dat we verbeteringen in samenwerkingsvraagstukken in de basis ook zoeken op het niveau van mensen. We helpen publieke organisaties die beter willen samenwerken in maatschappelijke vraagstukken in de praktijk vaak aan betere prestaties op de volgende niveaus: samenwerking tussen professionals & samenwerking tussen organisaties.

Samenwerking tussen professionals

Als professionals werken we samen met anderen. Dat gaat om samenwerking op verschillende niveaus: samenwerking in een team, samenwerking in een afdeling en samenwerking tussen organisaties. Dat vraagt vaak veel van professionals. Samenwerking gaat een stuk beter als die professionals zich bewust zijn van hun eigen voorkeuren, kwaliteiten en drijfveren maar ook die van hun collega’s en samenwerkingsparners (her)kennen. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld vaak verschillende vormen in teamontwikkeling en inzichten uit Insights Discovery.

Samenwerking tussen organisaties

Wil een publieke organisaties (beter) samenwerken met een andere organisatie, dan is verbinding nodig. Zelfkennis is hierbij het toverwoord, zien we vaak in de praktijk. Iedere samenwerking is verschillend. Dit vraagt telkens opnieuw om een scherpe blik op ‘wat werkt’ en ‘werkbaar is’ in een specifiek vraagstuk of in een gezamenlijke maatschappelijke opgave. Naar samenwerking tussen organisaties kijken we daarom vanuit verschillende perspectieven en modellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de drie K’s (Kosten besparen, Kwaliteit verbeteren en Kwetsbaarheid verkleinen), de ‘vijf lenzen op samenwerking’ of de ‘mutual gains approach’.

Benieuwd hoe we dit in de praktijk brengen en hoe we met verschillende publieke organisaties stappen zetten in het verbeteren van samenwerking in maatschappelijke vraagstukken? Hoe we samenwerking vanuit organisatieontwikkeling ‘werkbaar’ maken? Neem dan contact met ons op.

Betrokken collega's zijn onder andere :