Leren & Ontwikkelen

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 28 aug

  Terugblik bijeenkomst over Omgevingswet: aandacht voor omgevingsprofessional, veranderstrategie, reflectie en samenwerken

  Onlangs ontvingen we voor de bijeenkomst Succesvol aan de slag met de Omgevingswet een mooi aantal programmamanagers, teamleiders en professionals van waterschappen, provincies en gemeenten uit het hele land. Met hen keken we naar de Omgevingswet in de context van publieke organisaties. Hieronder delen we een korte terugblik op de bijeenkomst.    De...

  Lees verder
 • 20 juli

  Koers 2018 – festival voor organisatieontwikkelaars op donderdag 4 oktober: ben je erbij?

  Koers 2018 – festival voor organisatieontwikkelaars vieren we dit jaar op donderdag 4 oktober in De Gelderlandfabriek. Koers draait om relevante ontwikkelingen in en rond (publieke) organisaties. Denk aan thema’s als samenwerken, wendbaar werken, bedrijfsvoering, Omgevingswet, leiderschap, leren & ontwikkelen en systeemdoorbrekend werken. Zin om langs te komen en mee te...

  Lees verder
 • 18 juli

  Samen succesvol aan de slag met de Omgevingswet: inzichten uit praktijk en wetenschap

  Wie het over de fysieke leefomgeving heeft, heeft het eigenlijk meteen over de komst van de Omgevingswet. We zien en horen het voortdurend in de publieke organisaties waar we komen en hebben het er met elkaar ook vaak over. Het opdoen en delen van kennis en inzichten met betrekking tot de Omgevingswet vinden we erg belangrijk. We vroegen studenten bestuurs- en...

  Lees verder
 • 10 juli

  Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties: aandacht voor ontwikkelingen, digitale transformatie, business partner en reflectie op de dagelijkse praktijk

  Afgelopen woensdag 4 juli was ons kantoor het decor voor de bijeenkomst Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties. Op deze zomerse dag ontmoetten we een mooi aantal managers, project-/teamleiders en adviseurs uit de bedrijfsvoering. Zij kwamen uit verschillende publieke organisaties (van gemeente tot zorgorganisatie) en uit alle hoeken van Nederland (van de Kop van...

  Lees verder
 • 9 juli

  Succesvol aan de slag met de Omgevingswet: donderdag 16 augustus vraagstukken en dilemma’s uit de (organisatie)praktijk op het programma

  Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt, bijvoorbeeld in het licht van de fysieke leefomgeving...

  Lees verder
 • 5 juli

  Vacature bij Hiemstra & De Vries: Adviseur/manager Fysieke Leefomgeving (Omgevingswet)

  De komende jaren ligt de grootste veranderopgave binnen gemeenten in de fysieke leefomgeving. De economie krabbelt weer op maar de wereld om ons heen is veranderd. Dit vraagt om professionals die inhoudelijk goed onderlegd zijn én in staat zijn om te acteren in samenspraak met initiatiefnemers, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en burgerinitiatieven. De invoering van...

  Lees verder
 • 29 mei

  Succesvol leren & ontwikkelen: SER als aanjager aan de slag met leercultuur in organisaties

  Het huidige kabinet zet in op een leven lang leren en ontwikkelen. Op verzoek van ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) gaat de SER hier als ‘aanjager’ mee aan de slag. Dit doen zij niet vanuit een statisch akkoord maar vanuit een actieve ‘doe-agenda’. De SER stelt die op met betrokkenen zoals het bedrijfsleven en de sociale partners aan de hand van ervaringen en...

  Lees verder
 • 9 apr

  Succesvol leren & ontwikkelen: leertraject business partner gemeente Utrecht

  De veranderende omgeving van publieke organisaties vraagt in veel gevallen om aandacht voor leren & ontwikkelen op verschillende niveaus. Gemeente Utrecht is een van de organisaties die we daarin afgelopen jaren belangrijke stappen zagen zetten. Bijvoorbeeld vanuit het leertraject ‘business partner’ die we samen met hen verzorgden. Onlangs rondde alweer de vierde...

  Lees verder
 • 27 mrt

  Raad voor nieuw raadslid: aan de slag met Omgevingswet

  Ben je raadslid geworden na de afgelopen verkiezingen? Gefeliciteerd! Vol goede moed stap je dan waarschijnlijk in je nieuwe rol en/of begin je aan een nieuwe raadsperiode. De portefeuilles worden komende tijd ingevuld. Wie geluk heeft, krijgt daarin ‘fysieke leefomgeving’. Een erg interessant domein waarin veel op stapel staat. Neem nu bijvoorbeeld de grootste...

  Lees verder
 • 9 feb

  Succesvol leren & ontwikkelen: voldoende aandacht voor focus, motivatie, oefening en omgeving

  Met verschillende publieke organisaties werken we aan leren & ontwikkelen, belangrijk in elke organisatie in ontwikkeling. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of leiderschap, voldoende aandacht voor focus, motivatie, oefening en omgeving maakt succesvol leren & ontwikkelen (mede) mogelijk.   Focus Feit: ons brein laat maar 4% van...

  Lees verder
 • 2017
  31 aug

  Stap uit je automatische piloot, daar word je effectief van!

  In je dagelijks werk doe je veel dingen op de automatische piloot. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde medewerker een kwart van zijn/haar tijd besteedt aan vergaderingen. 69% van de medewerkers vindt dat de vergaderingen of gesprekken niet productief zijn of niet bijdragen aan het resultaat. Door stil te staan bij hoe je gesprekken ingaat en een duidelijke rol te pakken,...

  Lees verder
 • 20 mrt

  Event Koers 2017: Zelforganiserende teams: een regelrechte ramp of dé ideale oplossing?

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   Zelforganiserende teams: een regelrechte ramp of dé ideale oplossing?   Steeds meer organisaties zien teams als basisbouwblokken voor hun structuur en sturing. Zelforganiserende, zelfsturende, taakvolwassen teams...

  Lees verder
 • 2016
  14 juni

  The only way is UP

  In Nijmegen verzorgen wij het ontwikkeltraject Urban Professional om de samenwerking tussen professionals onderling en tussen hen en de inwoners verder te verbeteren. Thierry Farla, een van de deelnemers, heeft een mooi blog geschreven over hoe hij het traject ervaart en wat hij hieruit haalt. Voor meer informatie over het traject, zie de bijvoegde flyer of klik hier voor...

  Lees verder
 • 15 jan

  Agendamanagement als voorwaarde voor leiderschap

  ‘Alleen sukkels hebben het druk’, zo luidt de titel van een stuk in NRC Next. Een prikkelende uitspraak, want in onze adviespraktijk zien wij vooral hardwerkende professionals die elke dag proberen om een bijdrage te leveren aan het publieke domein. Het woord sukkels is daarbij niet het eerste dat in ons opkomt. Maar de notie dat drukte ook drukte in stand houdt en dat...

  Lees verder
 • 2015
  20 nov

  Werkendeweg ontwikkelen van een professionele gesprekscyclus

  “Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal” is een uitspraak waarin elke manager van een publieke organisatie zich waarschijnlijk kan vinden. In theorie tenminste, want in de praktijk gaan reguliere contactmomenten tussen manager en medewerker (te) vaak over lopende zaken en werkinhoudelijke punten. Aandacht voor de persoon en zijn of haar werk is vaak gering, of valt...

  Lees verder
 • 26 okt

  “I’ve failed over and over again in my life, and that’s why I succeed”

  Op vliegdekschepen deelt iemand het als hij of zij een fout maakt op het dek. Iedereen helpt dan de fout te herstellen, en de melder van de fout krijgt vervolgens applaus. ‘The stakes are simply too high’ om fouten niet te herstellen en er niet van te leren. Voor ons landrotten zijn die ‘stakes’ vaak ook ‘high’ genoeg, maar daarmee is leren nog niet gegarandeerd. Hier wat ik...

  Lees verder
 • 2014
  10 dec

  Ondersteuning bij sturing geven aan de verandering

  De gemeente Hilversum is onder het motto ‘slank en hoogwaardig’ overgestapt op een directiemodel. Dit betekent dat de verantwoordelijkheden lager liggen, er integraler gestuurd en gewerkt wordt én de behoeften van buiten centraal staan. Hilversum heeft ons gevraagd hen te helpen bij het sturen op deze verandering. Doel is het versterken van het leiderschap van de...

  Lees verder