Inclusieve energietransitie

Voor een eerlijke en inclusieve energietransitie is de aanpak van energiearmoede noodzakelijk. Zo kan iedereen profiteren en voorkomen we dat mensen in de kou zitten.

Energiearmoede is een belangrijk vraagstuk, voor bestaanszekerheid van mensen en voor het draagvlak en daarmee het slagen van de energietransitie.

- Eline van Hove

Welke perspectieven zien wij?

Een inclusieve energietransitie is een lange termijn opgave op het snijvlak van bestaanszekerheid en duurzaamheid. Vaak is energiearmoede een onderdeel van een vicieuze cirkel van financiële problemen, lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten. De groep mensen in deze vicieuze cirkel dreigt sterk in omvang toe te nemen. Bovendien bestaat er een kloof tussen mensen die wel profiteren van de energietransitie en mensen die dat niet kunnen. Met ons team inclusieve energietransitie zorgen we dat jouw organisatie een helder plan heeft om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Wij beschikken over de kennis en ervaring van interventies en aanpakken, zodat we met jou en de relevante spelers snel een aanpak kunnen maken.

Hoe organiseer je een inclusieve energietransitie?

Goede samenwerking is essentieel. Samenwerking tussen de beleidsgebieden: wonen, armoede en duurzaamheid en samenwerking tussen verschillende lagen van de overheid: Rijk, provincies en gemeenten. Maar ook samenwerking met bewoners en partners zoals woningcorporaties, welzijnswerkers en energiecorporaties. In de processen die wij begeleiden zorgen we ervoor dat organisaties beter samenwerken en elkaars maatregelen versterken. We helpen organisaties in actie te komen en de vaak nog kleine initiatieven op te schalen. We hebben oog voor de korte en de langere termijn. Het ijkpunt in onze aanpak is altijd de inwoner.

 

 

Welke competenties zijn hiervoor nodig?

Een inclusieve energietransitie vraagt om mensen, organisaties en opgaven te kunnen verbinden. Het vraagt om te kunnen denken buiten je eigen perspectief of de verschillende perspectieven op te zoeken. Het is nodig om kleine maatregelen te kunnen koppelen aan structurele oplossingen. Met je voeten in de wijk en met je hoofd in de systeemwereld. Daarvoor is kennis van de sociale kaart en gemeenschap nodig. Je moet goed kunnen inspelen op wat er in de wijk gevraagd wordt. Daar helpen wij bij. Dat doen we bijvoorbeeld in de leer- en doekringen die wij organiseren. Daarbij helpen we jou als professional én jouw organisatie om deze opgave effectief aan te pakken. Lees hier meer over de leer- en doekringen.

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Eline of Cato.

  • 06-41364756
  • 06-55493802

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries