Fysieke leefomgeving

Met het herstel van de economie, de veranderende rol van de overheid in de samenleving én de invoering van de Omgevingswet staat de fysieke leefomgeving weer bovenaan de agenda in verschillende publieke organsisaties. Een andere manier van (samen)werken is nodig. Er is beweging in de fysieke leefomgeving en het ruimtelijk domein! 

Drie opgaven voor publieke organisaties

De ruimtelijke sector heeft van oudsher een planmatig karakter en is sterk financieel gedreven. Van de, veelal inhoudelijk georiënteerde professionals in dit domein, worden nu en in de toekomst meer procesmatige competenties gevraagd. Een transformatie is nodig. Denk in het licht hiervan bijvoorbeeld aan het volgende:

 1. Het benutten van kennis, investeringen en behoefte van partners als basis voor overheidsinvesteringen door slim(mer) (samen)werken. 
 2. Vergroten van het eigen inzicht door slim gebruik van data en (digitale) innovatie. 
 3. Professionaliseren van de rollen in het ruimtelijk domein door leren & ontwikkelen. 

Invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet in 2021 heeft de noodzaak van organisatieontwikkeling in verschillende publieke organisaties alleen maar vergroot. Professionals worden uitgedaagd tot een nieuwe manier van werken. Wij zien de transitie naar de omgevingswet dan ook als een drijver om de noodzakelijke organisatieontwikkeling in de fysieke leefomgeving te realiseren. Of in andere woorden: gebruik de transitie voor de bredere transformatie die nodig is. 

Meer weten?

Met ons doorpraten over duurzame, snelle en pragmatische stappen in organisatieontwikkeling die passen bij de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving? Met ons kijken naar een andere manier van (samen)werken in het licht van de Omgevingswet? Bijvoorbeeld vanuit het leertraject OmgevingsprofessionalNeem dan contact met ons op. 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 9 juli

  Succesvol aan de slag met de Omgevingswet: donderdag 16 augustus vraagstukken en dilemma’s uit de (organisatie)praktijk op het programma

  Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt, bijvoorbeeld in het licht van de fysieke leefomgeving...

  Lees verder
 • 5 juli

  Vacature bij Hiemstra & De Vries: Specialist Fysieke Leefomgeving (Omgevingswet)

  De komende jaren ligt de grootste veranderopgave binnen gemeenten in de fysieke leefomgeving. De economie krabbelt weer op maar de wereld om ons heen is veranderd. Dit vraagt om professionals die inhoudelijk goed onderlegd zijn én in staat zijn om te acteren in samenspraak met initiatiefnemers, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en burgerinitiatieven. De invoering van...

  Lees verder
 • 11 juni

  Willem Buunk wethouder in Gelderse gemeente Bronckhorst

  Afgelopen week is onze (inmiddels oud-)collega Willem Buunk officieel benoemd tot wethouder in de gemeente Bronckhorst. In het college met VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) wordt hij als wethouder verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet, financiën, economische zaken & participatiewet en regiozaken. Een mooie portefeuille en rol die goed...

  Lees verder
 • 6 juni

  Bijeenkomsten Hiemstra & De Vries: ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking op de agenda van publieke organisaties

  Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt in publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Je vindt...

  Lees verder
 • 1 mei

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: implementatie Omgevingswet en organisatieontwikkeling in Zeeland hand in hand

  De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en moet regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dat is een ingrijpende wetgevingsoperatie: de grootste in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer publieke organisaties zien de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. Zoals Provincie Zeeland, een van de provincies die zich samen met Hiemstra &...

  Lees verder
 • 25 apr

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: aanpak gemeente Hengelo in ROmagazine

  Onlangs verscheen het aprilnummer van ROmagazine, het vakblad voor overheidsprofessionals in ruimte, infrastructuur en milieu. De komst van de Omgevingswet is voor veel van hen dagelijkse praktijk. In dit RO-magazine staat daarom een artikel over hoe gemeente Hengelo hiermee aan de slag is. Dit hebben we met veel belangstelling gelezen. Hengelo is namelijk een van de...

  Lees verder
 • 23 apr

  Studiereis Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO): stuk Nederland met Europese allure

  Afgelopen donderdag 19 april en vrijdag 20 april vond voor de derde keer een studiereis plaats vanuit het Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Dit keer koos de organisatie voor een stuk Nederland met Europese allure: Leeuwarden als Europese Culturele hoofdstad 2018 en Groningen (Appingedam) met haar voortdurende aandacht voor de gevolgen van gaswinning. Uit heel...

  Lees verder
 • 9 apr

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: RUIMTEVOLK deelt oogst pilots omgevingsvisie

  Onlangs kregen we van onze collega’s van RUIMTEVOLK het ‘Eindrapport Pilots Omgevingsvisie’ toegestuurd. Dit is de oogst van verschillende pilots op het gebied van de omgevingsvisie vanuit het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. In een aantal van die pilots leverden we...

  Lees verder
 • 27 mrt

  Raad voor nieuw raadslid: aan de slag met Omgevingswet

  Ben je raadslid geworden na de afgelopen verkiezingen? Gefeliciteerd! Vol goede moed stap je dan waarschijnlijk in je nieuwe rol en/of begin je aan een nieuwe raadsperiode. De portefeuilles worden komende tijd ingevuld. Wie geluk heeft, krijgt daarin ‘fysieke leefomgeving’. Een erg interessant domein waarin veel op stapel staat. Neem nu bijvoorbeeld de grootste...

  Lees verder
 • 20 feb

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: gemeente Stichtse Vecht

  De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en moet regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dat is een ingrijpende wetgevingsoperatie: de grootste in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer gemeenten zien de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. Zoals gemeente Stichtse Vecht, een van de gemeenten die zich samen met Hiemstra & De Vries...

  Lees verder
 • 19 feb

  Inspiratie in ontwikkeling: bijeenkomst De spontane stad met Eva de Klerk (Club Cele in Zwolle)

    Vorige week was ik als betrokken Zwollenaar te gast bij Club Cele. Dat is een fantastisch platform voor inspiratie, discussie en ontmoeting in Zwolle. Op het programma stond dit keer ‘De spontane stad’ met stadspionier Eva de Klerk als hoofdgast. Zij vertelde over het succes van de NDSM-werf in Amsterdam. Eva de Klerk was daar een van de drijvende krachten achter. De...

  Lees verder
 • 2017
  14 dec

  Werken aan cultuuromslag omgevingsbeleid

  In september maakte Willem Buunk, tot voor kort lector aan de Windesheim Hogeschool in Zwolle, de overstap naar Hiemstra & De Vries. Daar verbindt hij zijn kennis van het omgevingsbeleid aan de veranderopgave voor overheidsorganisaties. Het is zijn ambitie om de principes van eigentijds omgevingsbeleid uit de nieuwe Omgevingswet optimaal te verbinden met de principes van...

  Lees verder
 • 16 nov

  Word Omgevingswetproof: vijf tips om vandaag nog aan de slag te gaan

  De Omgevingswet is de grootste naoorlogse wetgevingsoperatie van Nederland. Dat neigt naar voer voor juristen, maar het is veel meer dan alleen een juridische wijziging. Het is een impuls voor een veranderbeweging die aansluit bij de beweging waar publieke organisaties al lang mee bezig zijn: de beweging naar een wendbare organisatie die flexibel kan inspelen op vragen uit de...

  Lees verder
 • 11 juli

  Wat de Omgevingswet betekent voor het mobiliteitsdomein

  De Omgevingswet is één samenhangende wet over de gehele fysieke leefomgeving, en heeft dus ook betrekking op mobiliteit. Doel van de invoering van de wet is onder andere het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht en het bereiken van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en...

  Lees verder
 • 11 juli

  De invoering van de Omgevingswet vraagt lef van het middenmanagement

  Er worden rapporten vol geschreven over de betekenis van de invoering van de Omgevingswet voor medewerkers in het fysieke domein. En strategische vergezichten vliegen ons om de oren over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Onderbelicht is wat mij betreft de rol van het middenmanagement in het implementatietraject. In de gemeente Rotterdam...

  Lees verder
 • 15 juni

  Verkennend onderzoek naar Vrijkomende Agrarische Bedrijven

  Steeds meer agrariërs kunnen geen opvolging vinden. Gevolg is dat er steeds meer sprake is van vrijkomende agrarische bedrijven (ook wel VAB’s). Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit (verrommeling landschap), leefbaarheid en sociaal economische positie van agrariërs. Daarnaast bevat veel van de agrarische bebouwing asbest.  In de provincie Overijssel gaat het om...

  Lees verder
 • 2016
  7 sept

  Een Omgevingsplan met Scrum!

  Een Omgevingsplan met Scrum! Het afgelopen jaar zijn steeds meer overheden in het land van start gegaan met de voorbereiding op de Omgevingswet. Wij ondersteunen hen daarbij. Eind 2019 treedt de wet in werking en moeten de overheden klaar staan voor de invoering. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voortvarend aan de slag gegaan. Zij werken aan een proef-omgevingsplan voor de...

  Lees verder
 • 13 apr

  De betekenis van Smart City voor de openbare ruimte - 2016 - Congres Overheid 360°

  Mettina Veenstra (lector Media Technologie Design) en Frans Jorna (Hiemstra & De Vries) delen in deze workshop hun ervaringen in de betekenis van het fenomeen Smart City voor de openbare ruimte. Hoe kunnen we met behulp van digitale technologie de openbare ruimte wat betreft aantrekkelijkheid, veiligheid en mobiliteit verbeteren? Naast de technologie en de toepassingen is...

  Lees verder
 • 29 feb

  Founders Kennispark Twente zetten gezamenlijk stap vooruit!

  Twente is de regio met de meeste startups. Kennispark Twente speelt daarbij een cruciale rol. Door kennis onderling beschikbaar te stellen en beter te benutten, het organiseren van samenwerking tussen kennisinstellingen, studenten en bedrijfsleven, en door het organiseren van competenties die ontbreken in het innovatieve ecosysteem. Kennispark Twente wil tegelijk een stap...

  Lees verder
 • 21 jan

  Samen met EVOLV gaan wij voor een klimaatneutrale wereld

  Tijdens de klimaattop COP21 in Parijs is afgesproken om te streven de maximale wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius. Wij zien grote uitdagingen om deze ambitie in actie om te zetten, juist voor lokale overheden. Integrale maatregelen zijn complex, samenwerkingspartners zijn divers en de rol van de overheid verandert continu. Daarom hebben...

  Lees verder
 • 2015
  27 nov

  Schaalverschillen overbruggen in de wereld van Werk & Inkomen

  Van wijk tot arbeidsmarktregio: dat is de bandbreedte waartussen de dienstverlening van Werk & Inkomen zich beweegt. Voor werkgeversdienstverlening wordt de schaal van de arbeidsmarktregio steeds belangrijker. Maatschappelijke ondersteuning wordt op de schaal van wijken in wijkteams georganiseerd. Hoe organiseer je in zo’n omgeving effectieve en efficiënte dienstverlening...

  Lees verder
 • 28 okt

  De subsidiepot voorbij: het verduurzamen van publiek-private samenwerking

  De aantrekkende economie zorgt ervoor dat we steeds vaker in de file staan, zo blijkt uit de Publieksrapportage Rijkswegennet. De hoeveelheid files is sinds eind 2014 dan ook gestegen. Om de bereikbaarheid van Nederland over weg, water en spoor te verbeteren, werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), regio's en bedrijfsleven al vanaf 2011 samen in het...

  Lees verder
 • 23 sept

  Samen naar een klimaatneutrale stad

  ‘Maastricht klimaatneutraal in 2030’, dat is de ambitie achter het Lokale Energieakkoord in de gemeente Maastricht. Om deze ambitie te verwezenlijken is het van groot belang om samen te werken met het bedrijfsleven – bedrijven behoren immers tot de grootste verbruikers – en om tot concrete stappen te komen. De ervaring leert dat afspraken over energiebesparing te vaak...

  Lees verder
 • 10 juli

  Sterker opereren als één projectmanagementbureau

  In het voorjaar van 2014 is het projectmanagementbureau Drechtsteden van start gegaan; een samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio. De projectmanagers en secretarissen uit de afzonderlijke organisaties zijn nu onderdeel van één bureau. Nu een jaar verder is het zoeken naar eenheid. De medewerkers zijn nog erg gebonden aan hun eigen gemeente, mede doordat ze...

  Lees verder
 • 10 juni

  Omgevingswet als kans voor transformatie fysiek domein

  In 2018 wordt de omgevingswet ingevoerd. Dat klinkt ver weg, maar de complexiteit van de wet vraagt om nu al je organisatie klaar te maken. De omgevingswet is meer dan alleen een juridische wijziging, het brengt een complete verandering van werkwijzen en cultuur in gemeentelijke organisaties (Lees hier wat de omgevingswet inhoudt) Wij zien de transitie naar de omgevingswet...

  Lees verder
 • 18 mrt

  Meer focus en realisatiekracht met opgaven-gestuurd werken

  Door het veranderende speelveld en krappere budgetten zoeken publieke organisaties naar andere werkwijzen, om zo van toegevoegde waarde te blijven op het realiseren van maatschappelijk resultaat. Zo ook de provincie Groningen. Door middel van opgaven-gestuurd werken wil zij als middenbestuur haar realisatiekracht verhogen. Het is een kans om de samenwerking met partners en in...

  Lees verder
 • 2014
  26 nov

  Toekomstgerichte samenwerking zorg, wonen en welzijn

  Het toekomstgericht organiseren en financieren van zorg, wonen en welzijn vraagt om een omslag in denken en handelen. Veel gemeenten geven met hun partners al volop vorm en inhoud aan de gevolgen van de decentralisatie van AWBZ-zorg of aan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. Ook naast dergelijke veranderingen direct voortkomen uit gewijzigd overheidsbeleid,...

  Lees verder
 • 14 aug

  Stimuleren inspiratie, persoonlijke verbondenheid en gezamenlijke profilering directeuren stedelijke ontwikkeling

  Het netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (www.netwerkdso.nl) is voor en door de eindverantwoordelijken stedelijke ontwikkeling van 80.000+ gemeenten en provinciale hoofdsteden. Ambitie is om inspiratie en kennis op te doen, een collegiaal klankbord te bieden op organisatorische en vakinhoudelijke thema's en een platform te creëren om te werken aan gemeenschappelijke...

  Lees verder
 • 6 aug

  De economie, de arbeidsmarkt en het onderwijs van Zwolle

  De stad Zwolle heeft als ambitie de economie te stimuleren, het aantal arbeidsplaatsen te laten toenemen en mensen te activeren. Om dit te bereiken zocht de stad naar een intensievere samenwerking tussen de afdelingen economie werk & inkomen en de partners in de stad. In onze aanpak hebben we samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en verschillende afdelingen gekeken...

  Lees verder