Fysieke leefomgeving

(Omgevingswet)

De Omgevingswet gaat regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit betekent een ingrijpende operatie die het ruimtelijk domein flink in beweging zet. De impact op publieke organisaties is groot. Een echt andere manier van denken en (samen)werken is nodig.

De Omgevingswet zet de fysieke leefomgeving hoog op de agenda en brengt beweging in het ruimtelijk domein. 

Willen publieke organisaties zich nu goed voorbereiden om straks succesvol aan de slag te kunnen met de Omgevingswet, dan doen zij er goed aan om er zich slim en toekomstbestendig op te organiseren. Dat vraagt volgens ons om het organiseren van een echt andere manier van denken en werken, een nieuwe blik op samenwerking en ontwikkelgerichte omgevingsprofessionals.  

Echt andere manier van denken en werken 

Er komt met de Omgevingswet in het ruimtelijk domein letterlijk en figuurlijk meer ruimte tussen de regels. Een andere manier van werken is nodig, met andere sturing, afspraken, resultaten en instrumenten op terreinen als Beleid & Instrumenten, Organisatie & Personeel, Informatie & ICT, Bedrijfsvoering & Sturing en Communicatie & Participatie. In de meeste (maar gek genoeg nog lang niet alle) publieke organisaties is men zich daar van bewust en zet men stappen in impactanalyse, ambitieformulering en routeschets.  

Nieuwe blik op samenwerking 

De komst van de Omgevingswet vraagt van publieke organisaties een nieuwe blik op samenwerking op verschillende niveaus. Niet alleen verandert de samenwerking met collega’s binnen de organisatie en het samenwerken met partners buiten. Vanuit de Omgevingswet gaan publieke organisaties rond ruimtelijke plannen interactie aan met hun omgeving via de participatie van inwoners en maatschappelijke partners. Dat werpt nieuw licht op samenwerken aan ruimtelijke ontwikkeling.  

Ontwikkelgerichte omgevingsprofessionals

Van oudsher zijn professionals in het ruimtelijk domein inhoudelijk georiënteerd door het planmatige karakter en de stevige cijfercomponent in hun werk. De Omgevingswet vraagt andere kennis en vaardigheden van ze. De omgevingsprofessional van de toekomst omarmt de ruimte die wet biedt. Hij of zij is volgens ons naast inhoudelijk sterk ook wendbaar op proces, in staat vraagstukken te formuleren als maatschappelijke opgaven en stelt zich constructief op als samenwerkingspartner. Steeds vaker krijgt het oplijnen en opleiden van ontwikkelgerichte omgevingsprofessionals (meer) prioriteit.  

Stappen in organisatieontwikkeling 

Met ons kijken naar de impact van de Omgevingswet op de organisatie? Zien welke stappen nu nodig zijn om het straks werkbaar te krijgen in de praktijk? Bijvoorbeeld vanuit het leertraject Omgevingsprofessional? Of benieuwd naar de vragen en dilemma's die we met onze opdrachtgevers tegenkomen in de praktijk? Met ons kijken naar hoe professionals uit het sociaal domein en omgevingsprofessionals nauw (gaan) samenwerken aan een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet op komst? Neem dan contact met ons op.
 
 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2018
  19 dec

  Bijeenkomst 6 februari - Naar werkend stelsel Omgevingswet: integraal en cyclisch werken in de praktijk

  Voor woensdag 6 februari staat de bijeenkomst ‘Naar werkend stelsel Omgevingswet: integraal en cyclisch werken in de praktijk’ op het programma. Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in hartje Utrecht en is bedoeld voor projectleiders en programmamanagers Omgevingswet vanuit publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Dagelijks...

  Lees verder
 • 23 nov

  Raadsleden en griffiers op uitnodiging gemeente Wageningen en VNG in gesprek over verbinding democratie en de Omgevingswet

  Afgelopen woensdagavond stond in het stadhuis van Wageningen het Avond-Symposium ‘Democratie en de Omgevingswet – De rol van de raad bij de invoering van de Omgevingswet’ op het programma. De VNG organiseerde dit samen met de gemeente Wageningen. Zo’n 70 raadsleden en griffiers bogen zich over de verbinding tussen democratie en de Omgevingswet. Joscha de Vries was een van de...

  Lees verder
 • 30 okt

  Hiemstra & De Vries breidt uit per 1 november: Jeroen Niemans aan boord als adviseur fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  We verwelkomen deze week bij Hiemstra & De Vries een nieuwe collega. Op 1 november start Jeroen Niemans op onze nieuwe plek in het WTC-gebouw in hartje Utrecht. We kijken er naar uit om de komende tijd met Jeroen en onze opdrachtgevers samen te werken aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in het licht van de...

  Lees verder
 • 26 okt

  Visie en uitvoering hand-in-hand in het licht van de Omgevingswet: Ward Deckers was interim-kwartiermaker omgevingsplan gemeente Rotterdam

  Vanaf januari 2018 tot afgelopen maand was onze collega Ward Deckers interim-kwartiermaker Omgevingsplan in de gemeente Rotterdam. Daar vormde hij een team van professionals vanuit verschillende afdelingen en directies. Met dat team werkte hij aan de invoering van het omgevingsplan. Een mooie uitdaging waar Ward’s ruime ervaring in stedelijke ontwikkeling en zijn...

  Lees verder
 • 15 okt

  Omgevingsvisie formuleren? Culturele identiteit kan ruimtelijke ontwikkelingen maken of breken (en vraagt dus aandacht!)

  Met de komst van de Omgevingswet staan het Rijk, 12 provincies en 380 gemeenten voor de opgave om een samenhangende omgevingsvisie te formuleren. Zonder verlooptermijn en voor de hele fysieke leefomgeving: ruimte, water, natuur, milieu, mobiliteit, natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed. En dat ook nog eens vormvrij: nergens staat beschreven hoe die visie eruit moet...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Sociaal domein & Fysieke leefomgeving - Het beste van twee werelden?

  De complexe opgaven in onze steden vragen een integrale aanpak van onze publieke organisaties. Professionals in het sociale en fysieke domein hebben elkaar harder nodig dan ooit. De Omgevingswet en de decentralisaties in het sociaal domein zijn grote uitdagingen en versterken deze noodzaak om samen te werken. Toch matchen deze verschillende ‘bloedgroepen’ niet automatisch....

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet

  Deze sessie ging niet over de Omgevingswet! In heel het land bereiden publieke organisaties zich voor op de invoering van de Omgevingswet. “Groter en belangrijker dan de decentralisaties in de zorg”, zegt de één. “Die wet hebben we helemaal niet nodig”, zegt de ander. De Omgevingswet maakt verschillende reacties los. Onmiskenbaar beoogt de Omgevingswet een vernieuwende...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Wat Omgevingsprofessionals nodig hebben voor een nieuwe manier van werken in het licht van de Omgevingswet

  De Omgevingswet is een veranderopgave voor een groot deel van de publieke organisaties in Nederland. Het beslaat de hele fysieke leefomgeving en veel professionals krijgen ermee te maken: van bestemmingsplanmakers tot handhavers en van vergunningverleners tot beleidsmedewerkers Milieu. Het grootste potentieel voor een succesvolle in- én uitvoering van de Omgevingswet zit in...

  Lees verder
 • 28 aug

  Terugblik bijeenkomst over Omgevingswet: aandacht voor omgevingsprofessional, veranderstrategie, reflectie en samenwerken

  Onlangs ontvingen we voor de bijeenkomst Succesvol aan de slag met de Omgevingswet een mooi aantal programmamanagers, teamleiders en professionals van waterschappen, provincies en gemeenten uit het hele land. Met hen keken we naar de Omgevingswet in de context van publieke organisaties. Hieronder delen we een korte terugblik op de bijeenkomst.    De...

  Lees verder
 • 18 juli

  Samen succesvol aan de slag met de Omgevingswet: inzichten uit praktijk en wetenschap

  Wie het over de fysieke leefomgeving heeft, heeft het eigenlijk meteen over de komst van de Omgevingswet. We zien en horen het voortdurend in de publieke organisaties waar we komen en hebben het er met elkaar ook vaak over. Het opdoen en delen van kennis en inzichten met betrekking tot de Omgevingswet vinden we erg belangrijk. We vroegen studenten bestuurs- en...

  Lees verder
 • 9 juli

  Succesvol aan de slag met de Omgevingswet: donderdag 16 augustus vraagstukken en dilemma’s uit de (organisatie)praktijk op het programma

  Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt, bijvoorbeeld in het licht van de fysieke leefomgeving...

  Lees verder
 • 11 juni

  Willem Buunk wethouder in Gelderse gemeente Bronckhorst

  Afgelopen week is onze (inmiddels oud-)collega Willem Buunk officieel benoemd tot wethouder in de gemeente Bronckhorst. In het college met VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) wordt hij als wethouder verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet, financiën, economische zaken & participatiewet en regiozaken. Een mooie portefeuille en rol die goed...

  Lees verder
 • 6 juni

  Bijeenkomsten Hiemstra & De Vries: ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking op de agenda van publieke organisaties

  Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt in publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Je vindt...

  Lees verder
 • 1 mei

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: implementatie Omgevingswet en organisatieontwikkeling in Zeeland hand in hand

  De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en moet regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dat is een ingrijpende wetgevingsoperatie: de grootste in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer publieke organisaties zien de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. Zoals Provincie Zeeland, een van de provincies die zich samen met Hiemstra &...

  Lees verder
 • 25 apr

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: aanpak gemeente Hengelo in ROmagazine

  Onlangs verscheen het aprilnummer van ROmagazine, het vakblad voor overheidsprofessionals in ruimte, infrastructuur en milieu. De komst van de Omgevingswet is voor veel van hen dagelijkse praktijk. In dit RO-magazine staat daarom een artikel over hoe gemeente Hengelo hiermee aan de slag is. Dit hebben we met veel belangstelling gelezen. Hengelo is namelijk een van de...

  Lees verder
 • 23 apr

  Studiereis Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO): stuk Nederland met Europese allure

  Afgelopen donderdag 19 april en vrijdag 20 april vond voor de derde keer een studiereis plaats vanuit het Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Dit keer koos de organisatie voor een stuk Nederland met Europese allure: Leeuwarden als Europese Culturele hoofdstad 2018 en Groningen (Appingedam) met haar voortdurende aandacht voor de gevolgen van gaswinning. Uit heel...

  Lees verder
 • 9 apr

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: RUIMTEVOLK deelt oogst pilots omgevingsvisie

  Onlangs kregen we van onze collega’s van RUIMTEVOLK het ‘Eindrapport Pilots Omgevingsvisie’ toegestuurd. Dit is de oogst van verschillende pilots op het gebied van de omgevingsvisie vanuit het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. In een aantal van die pilots leverden we...

  Lees verder
 • 27 mrt

  Raad voor nieuw raadslid: aan de slag met Omgevingswet

  Ben je raadslid geworden na de afgelopen verkiezingen? Gefeliciteerd! Vol goede moed stap je dan waarschijnlijk in je nieuwe rol en/of begin je aan een nieuwe raadsperiode. De portefeuilles worden komende tijd ingevuld. Wie geluk heeft, krijgt daarin ‘fysieke leefomgeving’. Een erg interessant domein waarin veel op stapel staat. Neem nu bijvoorbeeld de grootste...

  Lees verder
 • 20 feb

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: gemeente Stichtse Vecht

  De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en moet regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dat is een ingrijpende wetgevingsoperatie: de grootste in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer gemeenten zien de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. Zoals gemeente Stichtse Vecht, een van de gemeenten die zich samen met Hiemstra & De Vries...

  Lees verder
 • 19 feb

  Inspiratie in ontwikkeling: bijeenkomst De spontane stad met Eva de Klerk (Club Cele in Zwolle)

  Vorige week was ik als betrokken Zwollenaar te gast bij Club Cele. Dat is een fantastisch platform voor inspiratie, discussie en ontmoeting in Zwolle. Op het programma stond dit keer ‘De spontane stad’ met stadspionier Eva de Klerk als hoofdgast. Zij vertelde over het succes van de NDSM-werf in Amsterdam. Eva de Klerk was daar een van de drijvende krachten achter. De avond in...

  Lees verder
 • 25 jan

  Ontwikkelingen en uitdagingen Omgevingswet; Minister vol vertrouwen

  Door het hele land bereiden gemeenten en andere publieke organisaties zich momenteel voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Dat is een ingrijpende wetgevingsoperatie, de grootste in Nederland na WOII zelfs. Voor het zover is in 2021, is er nog veel te doen. Gelukkig merken we bij Hiemstra & De Vries dat steeds meer betrokkenen de ontwikkelingen en...

  Lees verder
 • 2017
  14 dec

  Nieuwe collega Willem Buunk: Omgevingswet optimaal verbinden met de principes van organisatieontwikkeling

  In september 2017 maakte Willem Buunk, voorheen lector aan de Windesheim Hogeschool in Zwolle, de overstap naar Hiemstra & De Vries. Daar verbindde hij zijn kennis van het omgevingsbeleid aan de veranderopgave voor overheidsorganisaties. Dat deed hij vanuit de ambitie om de principes van eigentijds omgevingsbeleid uit de nieuwe Omgevingswet optimaal te verbinden met de...

  Lees verder
 • 16 nov

  Word Omgevingswetproof: vijf tips om vandaag nog aan de slag te gaan

  De Omgevingswet is de grootste naoorlogse wetgevingsoperatie van Nederland. Dat neigt naar voer voor juristen, maar het is veel meer dan alleen een juridische wijziging. Het is een impuls voor een veranderbeweging die aansluit bij de beweging waar publieke organisaties al lang mee bezig zijn: de beweging naar een wendbare organisatie die flexibel kan inspelen op vragen uit de...

  Lees verder
 • 11 juli

  Wat de Omgevingswet betekent voor het mobiliteitsdomein

  De Omgevingswet is één samenhangende wet over de gehele fysieke leefomgeving, en heeft dus ook betrekking op mobiliteit. Doel van de invoering van de wet is onder andere het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht en het bereiken van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en...

  Lees verder
 • 11 juli

  De invoering van de Omgevingswet vraagt lef van het middenmanagement

  Er worden rapporten vol geschreven over de betekenis van de invoering van de Omgevingswet voor medewerkers in het fysieke domein. En strategische vergezichten vliegen ons om de oren over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Onderbelicht is wat mij betreft de rol van het middenmanagement in het implementatietraject. In de gemeente Rotterdam...

  Lees verder
 • 15 juni

  Verkennend onderzoek naar Vrijkomende Agrarische Bedrijven

  Steeds meer agrariërs kunnen geen opvolging vinden. Gevolg is dat er steeds meer sprake is van vrijkomende agrarische bedrijven (ook wel VAB’s). Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit (verrommeling landschap), leefbaarheid en sociaal economische positie van agrariërs. Daarnaast bevat veel van de agrarische bebouwing asbest.  In de provincie Overijssel gaat het om...

  Lees verder
 • 2016
  7 sept

  Een Omgevingsplan met Scrum!

  Een Omgevingsplan met Scrum! Het afgelopen jaar zijn steeds meer overheden in het land van start gegaan met de voorbereiding op de Omgevingswet. Wij ondersteunen hen daarbij. Eind 2019 treedt de wet in werking en moeten de overheden klaar staan voor de invoering. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voortvarend aan de slag gegaan. Zij werken aan een proef-omgevingsplan voor de...

  Lees verder
 • 13 apr

  De betekenis van Smart City voor de openbare ruimte - 2016 - Congres Overheid 360°

  Mettina Veenstra (lector Media Technologie Design) en Frans Jorna (Hiemstra & De Vries) delen in deze workshop hun ervaringen in de betekenis van het fenomeen Smart City voor de openbare ruimte. Hoe kunnen we met behulp van digitale technologie de openbare ruimte wat betreft aantrekkelijkheid, veiligheid en mobiliteit verbeteren? Naast de technologie en de toepassingen is...

  Lees verder
 • 29 feb

  Founders Kennispark Twente zetten gezamenlijk stap vooruit!

  Twente is de regio met de meeste startups. Kennispark Twente speelt daarbij een cruciale rol. Door kennis onderling beschikbaar te stellen en beter te benutten, het organiseren van samenwerking tussen kennisinstellingen, studenten en bedrijfsleven, en door het organiseren van competenties die ontbreken in het innovatieve ecosysteem. Kennispark Twente wil tegelijk een stap...

  Lees verder
 • 2015
  27 nov

  Schaalverschillen overbruggen in de wereld van Werk & Inkomen

  Van wijk tot arbeidsmarktregio: dat is de bandbreedte waartussen de dienstverlening van Werk & Inkomen zich beweegt. Voor werkgeversdienstverlening wordt de schaal van de arbeidsmarktregio steeds belangrijker. Maatschappelijke ondersteuning wordt op de schaal van wijken in wijkteams georganiseerd. Hoe organiseer je in zo’n omgeving effectieve en efficiënte dienstverlening...

  Lees verder
 • 28 okt

  De subsidiepot voorbij: het verduurzamen van publiek-private samenwerking

  De aantrekkende economie zorgt ervoor dat we steeds vaker in de file staan, zo blijkt uit de Publieksrapportage Rijkswegennet. De hoeveelheid files is sinds eind 2014 dan ook gestegen. Om de bereikbaarheid van Nederland over weg, water en spoor te verbeteren, werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), regio's en bedrijfsleven al vanaf 2011 samen in het...

  Lees verder
 • 23 sept

  Samen naar een klimaatneutrale stad in Maastricht

  ‘Maastricht klimaatneutraal in 2030’, dat is de ambitie achter het Lokale Energieakkoord in de gemeente Maastricht. Om deze ambitie te verwezenlijken is het van groot belang om samen te werken met het bedrijfsleven – bedrijven behoren immers tot de grootste verbruikers – en om tot concrete stappen te komen. De ervaring leert dat afspraken over energiebesparing te vaak...

  Lees verder
 • 10 juli

  Sterker opereren als één projectmanagementbureau

  In het voorjaar van 2014 is het projectmanagementbureau Drechtsteden van start gegaan; een samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio. De projectmanagers en secretarissen uit de afzonderlijke organisaties zijn nu onderdeel van één bureau. Nu een jaar verder is het zoeken naar eenheid. De medewerkers zijn nog erg gebonden aan hun eigen gemeente, mede doordat ze...

  Lees verder
 • 10 juni

  Omgevingswet als kans voor transformatie fysiek domein

  In 2018 wordt de omgevingswet ingevoerd. Dat klinkt ver weg, maar de complexiteit van de wet vraagt om nu al je organisatie klaar te maken. De omgevingswet is meer dan alleen een juridische wijziging, het brengt een complete verandering van werkwijzen en cultuur in gemeentelijke organisaties (Lees hier wat de omgevingswet inhoudt) Wij zien de transitie naar de omgevingswet...

  Lees verder
 • 18 mrt

  Meer focus en realisatiekracht met opgaven-gestuurd werken

  Door het veranderende speelveld en krappere budgetten zoeken publieke organisaties naar andere werkwijzen, om zo van toegevoegde waarde te blijven op het realiseren van maatschappelijk resultaat. Zo ook de provincie Groningen. Door middel van opgaven-gestuurd werken wil zij als middenbestuur haar realisatiekracht verhogen. Het is een kans om de samenwerking met partners en in...

  Lees verder
 • 2014
  26 nov

  Toekomstgerichte samenwerking zorg, wonen en welzijn

  Het toekomstgericht organiseren en financieren van zorg, wonen en welzijn vraagt om een omslag in denken en handelen. Veel gemeenten geven met hun partners al volop vorm en inhoud aan de gevolgen van de decentralisatie van AWBZ-zorg of aan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. Ook naast dergelijke veranderingen direct voortkomen uit gewijzigd overheidsbeleid,...

  Lees verder
 • 14 aug

  Stimuleren inspiratie, persoonlijke verbondenheid en gezamenlijke profilering directeuren stedelijke ontwikkeling

  Het netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (www.netwerkdso.nl) is voor en door de eindverantwoordelijken stedelijke ontwikkeling van 80.000+ gemeenten en provinciale hoofdsteden. Ambitie is om inspiratie en kennis op te doen, een collegiaal klankbord te bieden op organisatorische en vakinhoudelijke thema's en een platform te creëren om te werken aan gemeenschappelijke...

  Lees verder
 • 6 aug

  De economie, de arbeidsmarkt en het onderwijs van Zwolle

  De stad Zwolle heeft als ambitie de economie te stimuleren, het aantal arbeidsplaatsen te laten toenemen en mensen te activeren. Om dit te bereiken zocht de stad naar een intensievere samenwerking tussen de afdelingen economie werk & inkomen en de partners in de stad. In onze aanpak hebben we samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en verschillende afdelingen gekeken...

  Lees verder