Digitale Transformatie

De verzameling en analyse van data maakt het mogelijk om veel specifieker het gedrag van inwoners, instellingen, overheid en ondernemers te doorgronden en daar de publieke dienstverlening op aan te passen. De technische mogelijkheden van nu zijn overweldigend. Daar zit niet de vertraging. Het slim en gepast inzetten van deze mogelijkheden, dat is wat nu nodig is. Samen met verschillende publieke organisaties zetten we belangrijke stappen in digitale transformatie. Laten we digitale transformatie in het licht van maatschappelijke vraagstukken met elkaar de komende jaren echt werkbaar maken in de praktijk!

Kies je rol

Onze ervaring is dat in het publieke domein tot nu toe vooral "technologie–operaties" worden ingezet. Deze technologie is er al en biedt een scala aan mogelijkheden. De vraag is eerder welke rol kies je als publieke organisatie bij het benutten van al die mogelijkheden? Welke keuzes maak je en hoe kom je aan de professionaliteit om deze keuzes ook goed te kunnen maken? Het gaat enerzijds om keuzes in de technologie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van datanetwerken of dataplatforms. Anderzijds gaat het over keuzes binnen de organisatie zelf – wat is de rol van afdelingen onderzoek & statistiek, in welke mate kunnen frontlijnprofessionals direct met inwoners sturing geven op basis van inzicht uit data, welke professionaliteit heb je intern nodig om de koppeling te maken tussen (beleids)ambities en technologische mogelijkheden?

Hiemstra & de Vries is met Ynformed voorloper in het concreet ondersteunen van publieke organisaties bij het realiseren van datagedreven sturing. We hebben daar het afgelopen jaar vanuit onze jarenlange ervaring met samenwerking, wendbaarheid en toerusting van professionals een kwaliteit aan toegevoegd: ‘smart organiseren’. We ondersteunen organisaties in de beantwoording van die vragen. Dat doen we bijvoorbeeld vanuit de volgende drie punten. 

Effectief experimenteren: ontwikkeling en begeleiding

Het ontwikkelen en begeleiden van experimenteeromgevingen van creatieve bedrijven, lokale ondernemers, kennispartners en inwoners die samen als partners werken aan maatschappelijke oplossingen. Dat soort verbanden worden ook wel ‘smart city ecosystemen’ genoemd. We hebben hierop ervaring in het sociaal domein, bij beheer en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad, op het vlak van duurzame energie en rond mobiliteit en het beter benutten van infrastructuur. 

Oplijnen: inzicht, koppeling en toepassing 

Het oplijnen van de publieke organisatie op drie niveaus. (a) Het verhogen van inzicht bij het bestuur over de mogelijkheden van data voor het realiseren van hun maatschappelijke ambities. (b) Het opleiden van smart professionals die de koppeling kunnen leggen tussen enerzijds de inhoudelijke professionals en anderzijds de data-professionals; het twee werelden bij elkaar brengen. (c) Het concreet maken wat intensievere toepassing van data betekent voor de positie van organisatieonderdelen t.o.v. elkaar.

Werkbaar maken: toerusten, ontsluiten en analyseren 

Met Ynformed bieden we inwoners en ondernemers toerusting. We ontsluiten en analyseren data en we verzorgen datavisualisatie. We begeleiden teams en medewerkers bij de ontwikkeling van de benodigde skills en instrumenten om nieuwe technologie en data te benutten. We werken daarmee aan het opleiden van ‘smart professionals’ binnen publieke organisaties.

Meer weten over digitale transformatie in publieke organisaties en maatschappelijke opgaven? Doorpraten over data? Neem dan contact met ons op

Betrokken collega's zijn onder andere :