Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid is het kunnen nadenken over de dag van morgen, in plaats van bezig zijn met wat je vandaag moet doen om te overleven. We werken aan een maatschappij waar de basisbehoeften voor iedereen op orde zijn: een veilig en betaalbaar thuis, zekerheid van inkomen, een sterk sociaal netwerk en toegang tot zorg. Met dat op orde kun je nadenken over de dag van morgen. Wij helpen opdrachtgevers om dat voor elkaar te krijgen.

Adviesbureau bestaanszekerheid

Wat is ons doel?

Bestaanszekerheid is nodig om in een opwaartse spiraal te komen. Een toereikend inkomen vergroot de mogelijkheid voor een financiële buffer. Daarmee wordt de kans op armoede, schulden en ook gezondheidsproblemen kleiner. Een veilig thuis, in een gezonde omgeving, geeft een basis voor een betekenisvol leven, persoonlijke ontwikkeling en sociale binding. De aanpak die ons en onze opdrachtgevers kenmerkt is dat we doorbraken realiseren op organisatieniveau én in het leven van mensen.

Wat doen we?

  • We ondersteunen de implementatie, opschaling en borging van succesvolle oplossingen voor woonzekerheid en bestaanszekerheid
  • We brengen netwerken samen die de ambitie delen om dak- en thuisloosheid uit te bannen
  • We ontwikkelen perspectieven, processen en werkwijzen die professionals in de uitvoering ondersteunen bij het maken van impact op mensenlevens
  • We begeleiden organisaties en netwerken met het stellen van doelen en het maken van samenwerkingsafspraken
  • We helpen directieteams en managementteams om te komen tot een heldere sturingsfilosofie op de integrale aanpak van bestaanszekerheid

Hoe organiseer je bestaanszekerheid?

Iedere dag werken toegewijde professionals aan doorbraken in mensenlevens. De manier waarop hun werk georganiseerd is vraagt eerder om minder dan om meer organisatie. Conflicterende voorzieningen en regels belemmeren doorbraken. Op casusniveau komt er meer ruimte voor maatwerk, maar dat leidt niet tot doorbraken op organisatieniveau. Die bereik je door bij iedere casus te achterhalen of het gaat om een incident of om een patroon. Een incident los je op door de vloer te dweilen, terwijl je bij een patroon ook de kraan dichtdraait.

Welke competenties zijn hiervoor nodig?

Op casusniveau doorbraken realiseren vraagt om empathie, observatievermogen, vakkennis, creativiteit en flexibiliteit. Om bovenop doorbraken in mensenlevens ook onderliggende patronen en weeffouten in organisaties en regels aan te pakken vraagt nog meer: moed, kritisch denken, je niet neerleggen bij bestaande situaties, vernieuwende perspectieven creëren. En in beide gevallen een flinke dosis doorzettingsvermogen, niet te vergeten.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Chiel.

  • 06-47867413

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries