Bedrijfsvoering

De wereld om ons heen verandert snel. Er zijn veel uitdagingen voor publieke organisaties die willen presteren in maatschappelijke vraagstukken. Bedrijfsvoering komt daar steeds vaker onder druk te staan. Bestaande systemen en processen remmen in publieke organisaties vaak verandering waar vooruitgang nodig is. Dat moet anders. Op weg naar betere bedrijfsvoering in publieke organisaties die vooruitgang (mede) mogelijk maakt. 

Publieke organisaties die streven naar betere bedrijfsvoering kunnen er geen blauwdruk van een pasklare oplossing bij pakken. Die is er simpelweg niet. Iedere publieke organisatie heeft zijn eigen opgaven, uitdagingen, tempo en eigenschappen. Houvast is er wel. Betere bedrijfsvoering leidt tot publieke organisaties die zijn toegerust om nu en in de toekomst slim te vertalen, vooroplopen en versnellen, de kunst van het weglaten te verstaan, kaders te stellen en te concentreren en flexibiliseren.

Vertalen, vooroplopen en versnellen

Bedrijfsvoering hoeft niet te wachten op een vraag uit het primaire proces. Dankzij een scherpe blik op binnen en buiten de organisatie kan bedrijfsvoering een stap voor zijn door relevante opgaven al proactief te (h)erkennen en ze te vertalen naar werk, om als organisatie voorop te lopen en vooruitgang te versnellen. Lees hier meer.

De kunst van het weglaten

In betere bedrijfsvoering in publieke organisaties verstaat men de kunst van het weglaten: toegevoegde waarde vinden (prioriteren) en verspilling elimineren. Lees hier meer. 

Het stellen van kaders

In betere bedrijfsvoering omschrijven kaders wat nodig is, in plaats van wat wel en niet mag. Het is aan de bedrijfsvoering om die kaders te ondersteunen met simpele spelregels en een passend instrumentarium.

Concentreren en flexibiliseren

Door de bedrijfsvoering te concentreren is het mogelijk de bedrijfsvoering flexibel in te zetten rondom opgaven. Dit concentreren en flexibiliseren is in eerste instantie een sturingsvraagstuk (en geen structuurvraagstuk): het draait er vooral om hoe je je als bedrijfsvoering gedraagt, minder om hoe het op papier staat.

Werkbaar maken in de praktijk

Het verbeteren van bedrijfsvoering in publieke organisaties in een voortdurend veranderende wereld vraagt dus om slim(mer) en wendbaar(der) organiseren. Dat is vaak moeilijk, zien wij in de gemeenten, provincies en andere publieke organisaties waar we mee samenwerken aan organisatieontwikkeling. Gelukkig kennen we ook de krachtige voorbeelden van voorlopers uit de praktijk. We zien wendbaar werkende publieke organisaties die hun bedrijfsvoering slim vanuit opgaven hebben ingericht op toegevoegde waarde. Met professionals die die zijn toegerust om nu en in de toekomst slim te vertalen, voorop te lopen en te versnellen, de kunst van het weglaten te verstaan, kaders te stellen en te concentreren en flexibiliseren. 

Benieuwd naar onze kijk op bedrijfsvoering in publieke organisaties? Zien hoe we die in de praktijk werkbaar maken? Bijvoorbeeld door interim-management of vanuit een leertraject Business PartnerNeem dan contact met ons op.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 29 jan

  Bijeenkomst 20 februari over wendbaar begroten in publieke organisaties als gemeenten en provincies

  Voor woensdag 20 februari (17:00 - 20:15) staat de bijeenkomst Wendbaar begroten in publieke organisaties op het programma. Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in hartje Utrecht en is bedoeld voor (concern)controllers, managers financiën en financieel adviseurs vanuit publieke organisaties als gemeenten en provincies. Bekend met zo’n rol in het licht van maatschappelijke...

  Lees verder
 • 2018
  1 nov

  Leertraject business partner: terugblikken, reflecteren en vooruitkijken met het oog op eigentijdse bedrijfsvoering

  De afgelopen jaren hebben we bij verschillende publieke organisaties leertrajecten verzorgd voor professionals in de bedrijfsvoering. Onder de noemer ‘Leertraject Business Partner’ begeleidden we verschillende groepen professionals bij de stappen die nu en de komende jaren nodig zijn om goede professionals zich te laten ontwikkelen tot succesvolle business partners. Afgelopen...

  Lees verder
 • 1 okt

  Hiemstra & De Vries breidt uit met drie nieuwe adviseurs per 1 oktober: Linet Tanke, Iri Angeli en Fleur van Haasteren

  We verwelkomen vandaag bij Hiemstra & De Vries drie nieuwe collega’s. Op 1 oktober startten Linet Tanke, Iri Angeli en Fleur van Haasteren op onze nieuwe plek in het WTC-gebouw in hartje Utrecht. We kijken er naar uit om de komende tijd met Linet, Iri en Fleur samen te werken aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken.    Linet Tanke Na haar...

  Lees verder
 • 31 aug

  Hiemstra & De Vries breidt uit met twee nieuwe adviseurs per 1 september: Fred Claasen & Dennis van Nieuwenhuijzen

  We verwelkomen bij Hiemstra & De Vries twee nieuwe collega’s. Per 1 september starten Fred Claasen en Dennis van Nieuwenhuijzen op onze nieuwe plek in het WTC-gebouw in Utrecht. We kijken er naar uit om met Fred en Dennis en verschillende opdrachtgevers uit publieke organisaties samen te werken aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken. Komende tijd zullen...

  Lees verder
 • 10 juli

  Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties: aandacht voor ontwikkelingen, digitale transformatie, business partner en reflectie op de dagelijkse praktijk

  Afgelopen woensdag 4 juli was ons kantoor het decor voor de bijeenkomst Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties. Op deze zomerse dag ontmoetten we een mooi aantal managers, project-/teamleiders en adviseurs uit de bedrijfsvoering. Zij kwamen uit verschillende publieke organisaties (van gemeente tot zorgorganisatie) en uit alle hoeken van Nederland (van de Kop van...

  Lees verder
 • 27 juni

  Organisatieontwikkeling: pionieren in de Kop van Noord-Holland - nieuw hoofdstuk gemeente Hollands Kroon

    Wie op Google ‘Hollands Kroon’ intikt, vindt veel artikelen waarin deze gemeente hét voorbeeld is van ‘het nieuwe werken’, ‘pionieren’, ‘zelfsturing’ en ‘nieuwe overheid’. Hierover schreef de voormalige directie van Hollands Kroon het boek Pole Position. Bussen vol publieke organisaties kwamen er langs om te leren van de ervaringen in ‘de Kop’. Totdat er in november...

  Lees verder
 • 13 juni

  Bedrijfsvoering in publieke organisaties: gemeente Zaanstad

  Het verbeteren van bedrijfsvoering in publieke organisaties in een voortdurend veranderende wereld vraagt om slim(mer) en wendbaar(der) organiseren. Dat ziet ook gemeente Zaanstad, waar ze afgelopen tijd concrete stappen zetten. Waarom ging Zaanstad eigenlijk aan de slag met haar bedrijfsvoering? De gemeente Zaanstad heeft haar processen goed op orde maar is hierin ook...

  Lees verder
 • 6 juni

  Bijeenkomsten Hiemstra & De Vries: ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking op de agenda van publieke organisaties

  Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt in publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Je vindt...

  Lees verder
 • 1 juni

  Bedrijfsvoering in publieke organisaties: afweging wel of geen directeur bedrijfsvoering

  Om ons heen zien we verschillende gemeenten, provincies en andere publieke organisaties aan de slag gaan met de vraag of hun organisatie in ontwikkeling wel of geen directeur bedrijfsvoering nodig heeft. Hoe vergelijkbaar en uniform die vraag is in zijn eenvoud, zo complex is in de praktijk het antwoord. Iedere publieke organisatie heeft zijn eigen opgaven, uitdagingen, tempo...

  Lees verder
 • 23 mei

  Bedrijfsvoering in publieke organisaties: de kracht van vertalen

  Stel je het volgende voor. ‘De Omgevingswet komt eraan. Een gemeente ziet dit als de uitgelezen kans om op een andere manier te gaan werken, intern met elkaar en extern met partners. Het programmateam Omgevingswet bestaat uit vier enthousiaste en gedreven mensen. Zij krijgen van bestuurders veel ruimte en nieuwe instrumenten tot hun beschikking. Het programmateam legt een...

  Lees verder
 • 3 mei

  Bedrijfsvoering in publieke organisaties: de kunst van het weglaten

  Stel je het volgende voor. Managers en medewerkers in de bedrijfsvoering met teveel op hun bordje. Alles is in deze publieke organisatie even belangrijk en urgent. Professionals in de bedrijfsvoering (neem bijvoorbeeld een P&O-adviseur, ICT-beheerder of inkoopadviseur) blust in de praktijk figuurlijk brandje na brandje. Om daarna weer door te rennen naar een nieuwe, verse...

  Lees verder
 • 15 apr

  Werken aan eigentijdse bedrijfsvoering: Sebastiaan van den Bogaard was interim-teamleider Financieel Advies & Beleid gemeente Breda

  Sinds de zomer van 2017 had Sebastiaan van den Bogaard tot het voorjaar van 2018 vanuit Hiemstra & De Vries een rol als interim-teamleider bij Gemeente Breda. Hij leidde in Breda een organisatieontwikkeling binnen het domein bedrijfsvoering in goede banen. Sebastiaan heeft Financieel Advies & Beleid onder zijn hoede. Dat is een afdeling met 25 mensen die werken aan en...

  Lees verder
 • 2017
  10 okt

  Bedrijfsvoering voor wendbare organisaties

  Organisaties zijn op zoek naar wendbaarheid en flexibiliteit. De huidige bedrijfsvoering sluit nog onvoldoende aan bij deze verandering en staat daarmee de verandering naar wendbare organisaties vaker in de weg dan dat zij daar aan bijdraagt. De bedrijfsvoering ‘duwt’ processen terug in bestaande systemen en werkt zo fundamentele vernieuwing onbedoeld tegen. Hierdoor vergroot...

  Lees verder
 • 11 sept

  Het roer als gemeente stevig in handen: blijvend op koers door inzicht in financiën

  Je zit aan het roer in je zeilbootje op het water. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Je geniet van het gevoel hoe de boot door het water klieft. Bij iedere verandering die zich voordoet, de wind die afzwakt, de golven die hoger worden, weet je precies wat je moet doen om de boot de juiste snelheid en koers te laten houden. Je weet welke middelen je hiervoor ter...

  Lees verder
 • 17 juli

  Gezond bedrijfsvoeren: inzicht in het huishoudboekje als basis voor de nieuwe coalitieonderhandelingen in gemeenten

  De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in aantocht. Gemeenten zijn druk met de beleidsvoorbereiding voor de nieuwe coalitie. Die nieuwe coalitie stelt na de verkiezingen weer nieuwe speerpunten vast voor de komende vier jaren. Om dat te kunnen doen is inzicht nodig aan welke financiële knoppen de coalitie kan draaien. Voor de gemeente Almere hebben wij een nota...

  Lees verder
 • 2016
  13 apr

  De Utrechtse Businessprofessional - 2016 - Congres Overheid 360°

  De rol van de gemeente verandert. Inwoners, instellingen en bedrijven hebben steeds duidelijker een mening over hoe het in hun stad moet gaan en willen mét gemeente activiteiten ondernemen. Zij willen meer invloed hoe zaken worden aanpakt. Dit raakt ook de bedrijfsvoeringsprofessionals van gemeenten. Van de bedrijfvoeringsprofessionals wordt meer flexibiliteit verwacht en het...

  Lees verder
 • 20 jan

  Wat vernieuwende organisaties ons (niet) vertellen

  Ieder decennium kent een aantal toonaangevende organisaties die innovatief zijn en niet van hun voetstuk lijken te vallen. Zo worden bedrijven als Apple, Google, Netflix en Tesla nauwlettend gevolgd en geprezen. En niet alleen vanwege hun vernieuwende producten, maar ook om de manier waarop ze georganiseerd zijn. De vraag werpt zich op wat andere – minder innovatieve –...

  Lees verder
 • 2015
  24 dec

  Terug naar de essentie van planning en control

  Alweer vier jaar geleden publiceerde Hiemstra & De Vries een artikel met daarin onze visie op planning en control: 'Terug naar de essentie van planning & control’. Kern van de visie is dat meer doelmatige sturing, met minder middelen bereikt kan worden door de terug te gaan naar de kern van planning en control. Drie elementen helpen daarbij: Maximaal sturen op...

  Lees verder
 • 30 juli

  Wateropgaven eisen doelmatige inzet van middelen en formatie

  Waterschappen zijn gedwongen zichzelf doelmatiger te organiseren. Ze spelen een grote rol bij het droog houden van het land en het schoon houden van het water. In een tijd waarin ook zij minder middelen hebben. Vaak leidt de ambitie het met minder middelen te doen tot reorganiseren. Wij onderzochten in welke mate één van vele reorganisaties leidde tot het gewenste resultaat....

  Lees verder
 • 27 juli

  Budgettair scherp aan de wind varen is een morele plicht

  Veel publieke organisaties in Nederland staan voor een bezuinigingsopgave. Hierdoor hebben bijvoorbeeld gemeenten voorzieningen beëindigd of versoberd en op organisatieonderdelen zijn taakstelling op taakstelling gestapeld. Maar er is iets geks aan de hand: afdelingen ‘tillen’ samen miljoenen euro’s naar het volgende jaar voor beleid dat nog gerealiseerd moet worden. Ieder...

  Lees verder
 • 14 juli

  Datagedreven sturing

  Opgavegericht werken; integrale aanpak; differentiatie; proactieve inzet; preventieve inzet: allemaal kernbegrippen van de werkwijze van moderne overheidsorganisaties. In al deze begrippen staat het snel en flexibel maken van keuzes centraal: waar, voor wie en wanneer is welke inzet nodig, of juist niet nodig.  We zien in bijna alle overheidsorganisaties en domeinen dat...

  Lees verder
 • 6 juli

  Contractmanagement is een kernactiviteit van de regisserende overheid

  De traditionele indeling van staf versus lijn, primair proces versus bedrijfsvoering of ‘overhead’ is verleden tijd. Functies lopen in toenemende mate in elkaar over. Flexibel personeel, dat zich organiseert rondom de opgaven vraagt maximale verbinding van de HRM discipline met medewerkers op alle plekken in de organisatie. De Big Data maakt dat ICT in toenemende mate een...

  Lees verder
 • 26 juni

  P&O – verandering van leiderschap in de publieke sector is nodig

  Verandering van leiderschap in de publieke sector is nodig De traditionele indeling van staf versus lijn, primair proces versus bedrijfsvoering of ‘overhead’ is verleden tijd. Functies lopen in toenemende mate in elkaar over. Vergaande samenwerking met partners, een andere rolneming en vooral ook opgave-/resultaatgericht werken vraagt fundamentele aanpassingen in publieke...

  Lees verder
 • 16 juni

  Bedrijfsvoering moet de opgave dienen

  De zomer staat voor de deur. Wij gebruiken de zomer voor het vernieuwen van onze visie op bedrijfsvoering in de publieke sector, passend bij onze visie op Smart Government. Dit doen we door het publiceren van een reeks van vijf artikelen. Onze conclusie: bedrijfsvoering moet de opgave dienen en de traditionele staf versus lijn indeling is verleden tijd. Achtereenvolgend...

  Lees verder
 • 2014
  26 nov

  Contractmanagement in Alkmaar – 2015 en verder

  Gemeente Alkmaar werkt samen met de regio aan de vormgeving contractmanagement voor de decentralisaties Jeugd en de nieuwe Wmo. Onder contractmanagement verstaan we het proces volgend uit de vier stappen uit de onderstaande figuur. In de regio is gekozen voor samenwerken in een netwerkstructuur. Om het netwerk optimaal te ondersteunen richt Alkmaar een contractmanagement...

  Lees verder
 • 17 mrt

  Doe je voordeel met de handreiking ‘Financiën en de 3 D’s'!

  In de handreiking ‘Financiën en de 3 decentralisaties’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) worden handvatten geboden voor de aanpak op drie financiële thema’s: planning & control, risicomanagement en regionale kosten- en risicoverevening. Ard Schilder en Sanne Kos van Hiemstra en de Vries schreven het onderdeel ‘regionale kosten-en...

  Lees verder
 • 13 jan

  Maak als bedrijfsvoeringprofessional het verschil in de transitie sociaal domein!

  Naast de verkiezingen, maken de decentralisaties van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie dat 2014 een uitdagend jaar wordt. We zien dat veel gemeenten scherp hebben wat de visie en uitgangspunten voor het sociaal domein zijn: 2014 staat in het teken van de praktische uitvoering van deze visie. Wij geloven dat een paradigmashift bij...

  Lees verder
 • 2013
  8 mei

  Eredivisie voetbal als inspiratie voor publieke organisaties

  Begin november was de gemeente Zwolle te gast bij PEC Zwolle om daar met een groot aantal medewerkers na te denken over de toekomst van bedrijfsvoering in de gemeente. Arjan Jansen, directeur van PEC Zwolle, gaf als aftrap een kijkje in de bedrijfsvoering van de club in de eredivisie. Zijn kijk op bedrijfsvoering was verfrissend en bood inspiratie om er op een nieuwe manier...

  Lees verder