Veerle van de Winckel

  • 06-46831970
Veerle van de Winckel

Het kan (altijd) beter, slimmer en menselijker

Als bestuurskundige kijk ik met gezonde verbazing naar het publieke domein. In de verbazing zit mijn drive. Het is de reden dat ik in het publieke domein werk. Dat komt voort uit het feit dat ik geregeld denk: het kan toch niet waar zijn dat? Tegelijkertijd heb ik respect voor het openbaar bestuur. Sterker nog, ik houd ervan. Systemen, verantwoording en bureaucratie hebben hun functie en meerwaarde. We willen als samenleving immers weten dat we ons geld goed besteden. De invulling ervan in de praktijk helpt vaak niet voor professionals. Het kan (altijd) beter, slimmer en menselijker.

Hart voor helpers en redders

Het sociaal domein heeft mijn hart om twee redenen. Het gaat echt ergens over en het is de wereld van de helpers en de redders. Met professionals die blind voor een cliënt, patiënt of gezin gaan en die organisaties vaak als last ervaren. Aan mij de taak om als adviseur bij te dragen aan organisaties die juist positief bijdragen aan het werk in de uitvoering. Ook daar zit mijn verbazing. Op papier hebben we het goed voor elkaar in ons land en zou niemand tussen wal en schip hoeven vallen. De praktijk is weerbarstiger. Hoe zorgen we dat de goede mensen de juiste hulp en ondersteuning krijgen om mee te kunnen doen? Het is een ingewikkeld vraagstuk.

Naar een begin van het antwoord zoek ik in en met de organisaties waar ik kom. Hoe verbeteren we de samenwerking in de keten zo dat we de veiligheid van gezinnen waarborgen? Hoe geven we jongeren in kwetsbare posities een goede overgang van school naar werk? Hoe werken onderwijs en jeugdhulp slim(mer) samen om vroegtijdig problemen te herkennen? De maatschappelijke vraag staat bij mij voorop maar ik kijk vanuit het perspectief van de organisatie.

In mijn werk puzzel ik graag en denk ik geregeld conceptueel maar moet er wel echt wat gebeuren. Door figuurlijk boven organisaties, teams en professionals te hangen, wil ik ze een ander perspectief bieden en helpen bij het zetten van een volgende stap. Bij Hiemstra & De Vries herkende ik in 2015 de plek om dat beschouwende en resultaatgerichte met verschillende opdrachtgevers en collega’s in te zetten in het publieke domein.

Brabant en Amsterdam

In het bezit van een gezonde dosis Brabants levensgeluk probeer ik dingen niet te zwaar te maken. Als ik niet werk, geniet ik met volle teugen van de gezelligheid en de mensen om mij heen in mijn woonplaats Amsterdam. Of tref je met tent en wandelschoenen ergens in de natuur. Tenzij het carnavalstijd is, dan ben ik als Brabantse in Breda. Daar hoeft het voor mij heel even niet beter of slimmer.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries