Renée van Nass

Digitale transformatie: de grootste uitdaging is dat bijna alles kan

De mogelijkheden van de techniek zijn haast oneindig. Dat gegeven vormt zowel een kans als een uitdaging voor organisaties. Met grote regelmaat zijn besluiten en keuzes nodig over de aard, omvang, richting en het tempo van de digitale transformatie. Om deze besluiten te nemen als organisatie – en niet alleen als directie – is samenwerking nodig. Goede samenwerking is niet vanzelfsprekend. Als extern adviseur kan ik een waardevolle rol spelen bij het – in samenwerking – voorbereiden en begeleiden van besluiten en keuzes door organisaties.

Samen met een projectteam formuleer ik beknopt en helder antwoorden op vragen in een digitale transformatie. Wat willen we (strategische doelstellingen)? Wat mogen we (kaders, wet- en regelgeving)? Wat is er technisch mogelijk? Welke technische oplossing kiezen we? Welk verandertraject komt hierbij kijken (aard, omvang, tijdsduur, kosten)? En hoe doen we recht aan de behoeften van individuele medewerkers, variërend van veiligheid, zekerheid en verbinding, tot de wens nieuwe dingen te leren, met de tijd mee te gaan en het verschil te maken met moderne en professionele publieke dienstverlening.

Ik doe graag zorgvuldig onderzoek en neem daar de ervaringen van mijzelf en mijn collega’s in mee. Vervolgens lever ik een bijdrage in de vorm van (strategisch) advies, maar ook door bijvoorbeeld het opschonen en ordenen van historische data en documentatie. Alles voor het eindresultaat!

Over mijzelf

Ik woon met mijn man en drie kinderen in Den Haag. Ik heb de afgelopen 12 jaar gewerkt aan een sterke en moderne publieke sector. Eerst in een financiële rol en daarna in project-, programma- en adviesrollen bij grote ICT-trajecten (waaronder programma elektronische identiteit (DigiD), IV-verbetertraject Belastingdienst, vervanging ICT-landschap Defensie en recent de verbetering van de IV-ondersteuning van Rijkswaterstaat). Het mooie aan Hiemstra & De Vries vind ik de super goede sfeer en de deskundigheid van de adviseurs. Ik draag hieraan bij vanuit mijn inhoudelijke kennis van de overheid en ICT-trajecten, mijn studieachtergrond (economie, bestuurskunde en literatuurwetenschap) en mijn advieservaring bij PwC.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries