Ralph Hanekamp

Bijdragen aan de overheid die we met zijn allen wensen

De overheid is er voor de burger. Juist in deze tijden, waarin maatschappelijke opgaven steeds integraler zijn, hebben we behoefte aan een maximaal presterende overheid. Een overheid die er in slaagt om de problemen in de maatschappij centraal te stellen en daar concrete resultaten in weet te realiseren. Ik ben er van overtuigd dat de overheid betere resultaten kan bereiken als ze zich daar goed op organiseert. Daar zet ik mij graag voor in!

Verbinden, inspireren en motiveren!

Ik ben pas tevreden als ik merk dat onze opdrachtgever geholpen is met onze inzet. Typerend voor mijn adviesstijl is dat ik met mijn gedrevenheid anderen kan inspireren en verbinden en met positieve energie mensen kan motiveren. Graag wil ik het beste uit mensen en organisaties halen en ik voel me snel betrokken bij mensen met wie ik samenwerk.

In Leiden heb ik Nederlands recht gestudeerd. Na mijn studie ben ik gaan werken bij het ministerie van Justitie. Daar heb ik een steeds grotere interesse voor organisatorische vraagstukken ontwikkeld. Voor mij was de overstap naar Hiemstra & de Vries dan ook een logische. Inmiddels werk ik hier al weer bijna 15 jaar. Hiemstra & De Vries is een bureau dat goed bij mij past vanwege haar eigentijdse karakter, betrokkenheid bij de publieke zaak en resultaatgerichtheid. Mijn passie voor organisatieontwikkeling kan ik hier perfect kwijt. Sinds maart 2016 ben ik ook manager van Hiemstra & De Vries. De dagelijkse leiding deel ik met mijn collega Janneke. Dat aansturen doen we vanuit aanvullende competenties, ideeën en expertise. Om ons bureau zelf ook zo te ontwikkelen dat we voorzien in alle wensen van publieke organisaties die vanuit maatschappelijke vraagstukken werken voor burgers.

Sport als passie

Naast mijn passie voor organisatieontwikkeling heb ik ook een passie voor sport. De combinatie van deze twee vind ik in mijn vrijwilligerswerk. Eerst als bestuurslid voor de Leidse sportfederatie (LSF) en nu voor mijn voetbalclub ASC in Oegstgeest (TC jeugd). Zelf sta ik graag nog op het voetbalveld, zowel op zaterdagochtend als coach van mijn zoontje als op zaterdagmiddag wanneer ik met de klassieke veteranen in een mooie competitie speel met clubs die ouder zijn dan 100 jaar.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries