In beweging

Je staat voor een complexe veranderopgave, maar je stuit op weerstand of je hebt het gevoel steeds in hetzelfde patroon terug te vallen. Er is weinig teamgevoel, medewerkers of ketenpartners haken af en iedereen is gefocust op zijn eigen portefeuille. Je hebt al vele pogingen ondernomen, maar je hebt niet het gevoel dat je grote stappen vooruit zet.
Je kunt je vinger niet op de zere plek leggen waarom het niet lukt.
Dit zijn de type opdrachten waar je me – spreekwoordelijk – ’s nachts voor wakker mag maken.
Ik werk het liefst aan veranderopdrachten die vragen om beweging, zowel op het niveau van het individu als op dat van het team of de organisatie breed.

Kijken naar wat er werkelijk speelt

Ik geloof dat veel signalen symptomen zijn van een dieperliggend vraagstuk. Door andere vragen te stellen begeleid ik mensen naar de kern van wat er werkelijk speelt. Daarbij stimuleer ik hen niet alleen te kijken naar dat wat zich boven tafel afspeelt, maar heb ik vooral oog voor datgene wat niet gezegd wordt. Dat waar je geen zicht of controle op hebt maar wat wel van grote invloed is op het voorliggende vraagstuk. Ik adviseer hoe je, patronen kunt doorbreken en tot betere resultaten kunt komen, door een andere manier van omgang.

“Achter elke boosheid zit een behoefte”

Ik benader elk vraagstuk oordeelsvrij en beschik over een groot inlevingsvermogen. Daardoor is er bij mij altijd ruimte voor verschillende emoties, behoeftes en belangen van betrokken partijen. Zonder dat ik het resultaat daarbij uit het oog verlies. Achter elke boosheid schuilt immers een behoefte. Als organisatiepsycholoog en mediator neem ik de onderliggende behoeftes en belangen als vertrekpunt van waaruit ik partijen begeleid om zelf tot een veranderaanpak te komen. Een aanpak waar alle betrokkenen zich in kunnen herkennen en aan mee willen werken.

Ik heb zowel op landelijk als lokaal niveau ruime ervaring op diverse beleidsdomeinen, in verschillende leidinggevende functies. Ik voel me goed thuis in een politiek-bestuurlijke werkomgeving.

Ontmoet ook deze experts

Onze mensen

Amina Ali

Romy Verstraeten

Yonne Westerveld

Axel Martens