Iedere organisatie is een puzzel

Publieke organisaties zijn bijzonder: je zet een ogenschijnlijk willekeurige groep mensen bij elkaar voor het realiseren van een gezamenlijk publiek doel. Dat is een hele klus met zoveel verschillende achtergronden, meningen, emoties en aannames. Niet gek dat het niet altijd lukt om het volledige potentieel van mensen en organisaties te benutten. Toch kan dat wel, daar ben ik van overtuigd. Iedere organisatie zie ik als een puzzel. De puzzelstukjes bestaan bijvoorbeeld uit visie, doelstellingen en structuur. Zo’n puzzel is ook gebaat bij duidelijke rollen en taken waardoor mensen in organisaties via hun houding en gedrag een prettige cultuur maken. Liggen de stukjes allemaal goed? Dan is de organisatie een mooi geheel en creëert die meerwaarde, voor medewerkers, inwoners en de hele maatschappij. De puzzels in publieke organisaties? Die help ik graag leggen.

Na mijn middelbare school in Culemborg gaf mijn voorliefde voor maatschappij en geschiedenis mij in eerste instantie (studie)richting. Uiteindelijk kwam mijn leren-door-te-doen-houding beter tot zijn recht in Small Business & Retailmanagement. Het bedrijfsleven had, eenmaal afgestudeerd, mijn interesse. De financiële crisis leidde tot een tussenstap: ik werd leraar en stond voor de klas. Bijvoorbeeld om ondernemersvaardigheden en marketing te geven op het Grafisch Lyceum in Utrecht. Ik was er zo’n docent die niet alleen zijn lesjes draaide maar echt aandacht besteedde aan leerlingen en hun resultaten. Het is mooi en bijzonder om een rol te spelen in de ontwikkeling van jongeren, wat ik vroeger ook al ontdekte als zeilinstructeur. De stap naar het bedrijfsleven maakte ik later alsnog. Bij de Rabobank dook ik bijvoorbeeld in verbetering in de bedrijfsvoering en werkte ik aan teamontwikkeling. Toch trok het ‘publieke spoor’ en de rol van adviseur mij. Naast mijn werk deed ik een master Bestuurskunde en na een periode bij een beleidsadviesbureau merkte ik dat ik de organisatie achter het beleid interessant(er) vind. Begin 2019 stapte ik daarom over naar Hiemstra & De Vries. Daar herken ik de sfeer en verscheidenheid aan mensen die het beste in mij naar boven haalt en de plek waar ik mij kan ontwikkelen. Hier zoek ik naar de moeilijke ‘organisatieontwikkelpuzzels’, die ik samen met anderen wil oplossen.

Vaker en verder dan nu

Als ik niet aan het werk ben, geniet ik van het wonen in Utrecht. Als (iets) betere sloper dan klusser en via leren door te doen, weet ik inmiddels hoe het is om zelf je huis te verbouwen. Je kunt mij ook vinden op het voetbalveld. Als keeper overzie ik het veld en is de uitdaging om een matige verdediging (en keeper) zo te organiseren dat ze echt heel goed worden. Ook zeil ik graag. Van A naar B komen met alleen de wind als hulpmiddel: de leukste puzzel die er is. Voortdurend neem ik me voor om iets vaker en verder te zeilen dan ik nu al doe.

Ontmoet ook deze experts

Onze mensen

Jeroen Niemans

Bertram van der Wal

Gianfranco Mauro

Paul Klein Woud