Marlou Brokx

De goede dingen beter doen

Als dochter van twee ambtenaren kwam ik er al snel achter dat er niet zoiets bestaat als ‘de overheid’. Het publieke domein is omvangrijk, veelzijdig en complex, net zoals de vraagstukken die daarbij horen. Daarbinnen is een al even grote verscheidenheid aan mensen werkzaam die in de basis proberen de goede dingen te doen. Dat laatste is niet eenvoudig. Publieke organisaties helpen door ze de goede dingen beter te laten doen, is wat mij drijft. Ik ben iemand die graag orde schept in de chaos en snel tot de kern van vraagstukken komt. In de zoektocht naar hoe het beter, slimmer en efficiënter kan, vind ik het vooral belangrijk dat de oplossing van vandaag ook recht doet aan de ambitie voor morgen.

Ambities voor de toekomst zijn er in overheidsland genoeg. De uitdaging ligt voor mij in het vertalen van de langetermijnstrategie naar concrete, overzichtelijke tussenstappen die je kunt bijsturen als de veranderlijke omgeving waarin we werken daar om vraagt. Simpel gezegd: niemand wordt beter van een omvangrijk en kostbaar rapport dat in de la belandt of bij oplevering eigenlijk al achterhaald is. Ik schroom daarom niet om scherpe vragen te stellen over wat we nu écht willen en wat daarvoor nodig is.

Veiligheidsopgaven: inhoud én organisatie

Na mijn Master Ondernemingsrecht en Research Master in Law aan Tilburg University besloot ik mijn juridische bril af te zetten en mijn maatschappelijke betrokkenheid vanuit een bredere blik in de praktijk te brengen. In het traineeship ‘De Toekomst van Brabant’ heb ik kennisgemaakt met veel verschillende overheidsorganisaties, thema’s en invalshoeken. Sinds ik bij gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant aan de slag ging met de aanpak van ondermijning, heeft het veiligheidsdomein me niet meer losgelaten. Van beleidsadviseur in de integrale ondermijningsaanpak bij Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland maakte ik de overstap naar organisatieadviseur.

Als adviseur bij Hiemstra & De Vries help ik organisaties in het veiligheidsdomein bij vraagstukken op het snijvlak van inhoud en organisatieontwikkeling. Vaak zijn daarbij veel verschillende overheidspartners betrokken, zoals gemeenten, provincies, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Maar ook steeds vaker wordt de samenwerking met publieke partijen, zoals brancheorganisaties, opgezocht. Hoe kom je in gezamenlijkheid tot een strategie? Wat is er naast expertise en inhoudelijke doelstellingen nog meer nodig voor een slagvaardige aanpak? Hoe organiseer je een weerbare overheid, waarin veiligheidsopgaven breed gedragen worden en niet alleen door die ene ambtenaar veiligheid en de burgemeester? Ik word er enthousiast van om in dit soort opgaven te zorgen voor beweging en verbinding, zowel op inhoud als in de samenwerking.

In mijn vrije tijd

In mijn vrije tijd ben ik vaak in mijn woonplaats Tilburg te vinden. Ik ga graag naar het theater, uit eten in de binnenstad of maak een wandeling door het bos. Verder houd ik ervan om de leukste plekken van Europa te ontdekken tijdens een stedentrip of rondreis, met in de koffer een spannend boek.

 

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries