Marc Buiks

  • 06-28969488
Marc Buiks

Samen bouwen aan de overheid van de 21e eeuw

Ik geloof in het thema ‘digitale transformatie’. Hier liggen grote kansen en uitdagingen voor de publieke sector. Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en beïnvloeden onze samenleving. Het vraagt dat overheden de impact van nieuwe technologie begrijpen en ervaren. Tegelijkertijd wordt het takenpakket van de overheid groter en complexer en gaat zij van ‘uitbesteden’ naar ‘samenwerken’. De focus verandert van een interne oriëntatie naar een externe- en ketenoriëntatie, en van een ‘aanpak per afdeling’ naar een ‘multidisciplinaire aanpak’.

We spreken van ‘digitale’ transformatie, terwijl de echte transformatie helemaal niet eens zo ‘digitaal’ is. De transformatie gaat vooral over de ontwikkeling van menselijke kennis en vaardigheden zoals communiceren, bruggen bouwen, creatief denken, kansen voor technologie zien en pakken.

Een moderne en passende informatie-inrichting

De moderne overheid maakt steeds meer gebruik van informatisering, automatisering, data en informatie. Informatievoorziening is de slagader van de moderne overheid. Alle bestuurders, managers en medewerkers hebben hierin een belang en een rol. Up-to-date informatievoorziening is voor de overheid wat een ploeg voor een agrariër is: met minder medewerkers en lagere kosten meer bereiken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over passende applicatie-ondersteuning, geautomatiseerde processen, slimme rapportages of voorspellingen over de impact van nieuw beleid.

En wat kan ik daarin betekenen?

Ik heb een achtergrond in technische bedrijfskunde en managementwetenschappen. Opgegroeid in de Baronie van Breda en gestart als proces coördinator in de industriële dynamiek van Eindhoven, woon ik momenteel nabij het centrum van Tilburg. Ik ben begonnen in de industrie met het inrichten van logistieke processen en het toepassen van logistieke modellen en ben via het begeleiden van fusies en overnames terechtgekomen in de wereld van digitalisering binnen de overheid. Ik heb inmiddels 16 jaar advieservaring in een veelvoud aan informatievraagstukken binnen de lokale overheid. Het heeft me een stevige basis gegeven om zowel strategisch, tactisch als operationeel te kunnen schakelen op informatiegerelateerde vraagstukken. Ik doe dit op een confronterende, onderzoekende en respectvolle manier. In een prettige dialoog werk ik samen aan werkende oplossingen die passen binnen de organisatie. Dat kan bijvoorbeeld het opstellen van een visie op informatie zijn, het ontwerpen en inrichten van de governance, het opstellen van een visie op datagedreven werken of het trainen en coachen van informatieprofessionals.

Muziek, techniek en genieten van het leven

Hoewel ik zelf geen muziekinstrument bespeel loopt muziek door mijn hele leven. Ik kan daar enorm van genieten. Voor mij staat ’s-Avonds de stereo en niet de TV aan. Ik geniet daarnaast enorm van het leven. Tilburg is een heerlijke stad om te stappen en om gezellige avonden met vrienden te plannen. Ik ben enorm gegrepen door de techniek. Als iets ook maar enigszins elektrisch bediend kan worden is het gekoppeld aan mijn domotica centrale.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries