Ik mag me bij Hiemstra & De Vries verdiepen in het fascinerende thema Ondermijning, tevens het onderwerp van mijn scriptie voor de master Bestuurskunde (Governance & management van complexe systemen) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarin concentreer ik mij op de publiek-private inspanningen tegen ondermijnende drugcriminaliteit in de haven van Rotterdam.

Ondermijning

We denken steeds breder na over criminaliteit. De meeste verschijningsvormen van misdaad hebben ontwrichtende gevolgen voor de samenleving en rechtsorde, waardoor tegelijk de gelegenheid voor criminele activiteit groeit. Maar door een eenzijdige blik op misdaad en straf blijven de maatschappelijke oorzaken en gevolgen van criminaliteit relatief onzichtbaar. Door ondermijnende criminaliteit minder als strafrechtelijk probleem, en meer als sociaal probleem te zien trekken we deze sluier van onwetendheid weg. Maar zo onthullen we ook de fragmentatie in het veiligheidsbeleid. De behoefte aan een integraal beleid zorgt bij overheden en publieke diensten voor een moeizame samenwerking, niet zelden in verbanden met private en civiele partners. We zien een grote diversiteit aan actoren, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, belangen, visies en culturen. Mijn interesse is: hoe werkt dat samen? Mijn belangstelling gaat uit naar de ontwikkeling van institutionele structuren gericht op veiligheid binnen één overkoepelende sociale en fysieke ruimte, namelijk de Rotterdamse haven.

Mens centraal stellen

Ik heb veel belangstelling voor complexe maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. Vanuit deze interesse deed ik, voor mijn huidige master Bestuurskunde in Rotterdam, eerst de bachelor Journalistiek in Utrecht en daarna in Amsterdam de master Politicologie (Political Economy). Als politicoloog heb ik aandacht voor de institutionele inrichting van politiek-economische systemen – de organisatie van organisaties. Vanuit mijn journalistieke achtergrond heb ik weer meer oog voor de autonomie van de mens in het systeem. Bij Hiemstra & De Vries wil ik mij als bestuurskundige ontwikkelen in het vormen van impactvol organisatieadvies dat recht doet aan de mens in het geheel.

Ontmoet ook deze experts

Onze mensen

Bertram van der Wal

Marlou Brokx

Liza Nooij

Jaring Hiemstra