Jayant Aswani

Jayant Aswani

Het belang van interdisciplinaire samenwerking

In de snel veranderende wereld van vandaag worden publieke organisaties geconfronteerd met tal van uitdagingen. Deze variëren van: snelle technologische vooruitgang, gevolgen van klimaatverandering tot toenemende sociale ongelijkheid. In deze dynamische omgeving wordt de kracht van interdisciplinaire samenwerking steeds belangrijker, omdat het de sleutel vormt tot het vinden van innovatieve oplossingen, door het bundelen van kennis en inzichten uit verschillende vakgebieden.

Mijn persoonlijke toewijding aan interdisciplinaire samenwerking komt voort uit mijn ervaring als student-consultant. Ik heb gemerkt dat de meest vernieuwende oplossingen ontstaan wanneer mensen met diverse achtergronden en expertisegebieden samenkomen. Het is essentieel om open te staan voor het leren van anderen buiten het eigen vakgebied, aangezien deze aanpak een positieve impact kan hebben op ons gezamenlijke streven naar een betere toekomst; dit is iets waar ik mij bij Hiemstra & De Vries voor inzet.

Bestuurskundige bruggenbouwer met een sterke juridische basis

Mijn bestuurskundige en juridische achtergronden zet ik in als bruggenbouwer in de publieke sector. Ik leer hoe ik de kloof tussen de overheid, burgers en andere stakeholders kan overbruggen door vanuit meerdere invalshoeken, juridisch, organisatorisch en sociologisch, naar organisaties te kijken. Mijn kennis van het recht stelt me in staat om juridische kaders te begrijpen en te interpreteren, wat essentieel is bij het ontwikkelen en implementeren van beleid dat zowel rechtmatig als rechtvaardig is. Als bestuurskundige en jurist in spé wil ik een positieve maatschappelijke impact maken door een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de prestaties van publieke organisaties. Bij Hiemstra & De Vries ben ik op de juiste plek om dit te bereiken!

Vrije tijd

In mijn vrije tijd hou ik van een potje schaken en het verkennen van nieuwe bestemmingen. Het schaken verscherpt mijn strategisch denken, terwijl het reizen mijn wereldbeeld verrijkt en deuren opent naar diverse culturen. Deze ervaringen stimuleren mijn groei, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, omdat ze me leren flexibel te zijn, uitdagingen aan te gaan en innovatief te denken.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries