Isabel Lutz

Mensen maken organisaties. Bevlogen leiders maken organisaties met impact. Dat is mijn uitgangspunt bij mijn werk als begeleider, adviseur en trainer.

Verandering begint bij mensen. Kleine gezamenlijke stappen richting meer flexibiliteit, draagkracht, waardering en werkplezier tellen op tot een grote beweging. Publieke organisaties hebben baat bij zo’n beweging. De menselijke interactie en ‘sociaal resultaat’ zijn in onze snelle en complexe wereld steeds belangrijker voor het behalen van ‘inhoudelijk resultaat’.

Ik werk al ruim 25 jaar voor de publieke sector. Op mijn 23e vertrok ik naar Bolivia om de wereld een beetje eerlijker te maken. Met mijn werk- én levenservaring kwam ook het inzicht dat mijn meerwaarde vooral zit in het begeleiden van mensen. Door te reflecteren, te spiegelen en het onbenoemde zichtbaar te maken. Hoe beter je weet wie je ten diepste bent, hoe steviger je staat, hoe makkelijker je je verbindt aan andere mensen, de doelen van de organisatie en de samenleving. En daar wordt de wereld een beetje mooier van.

Ik richt me vooral op het begeleiden van leiders. Als leiders zichzelf goed kennen, kwetsbaar durven zijn én tegelijkertijd richting geven, werkt dat als een vliegwiel voor de organisatie. Leiders die in deze tijd van complexe opgaven en in een continu veranderende omgeving stevig staan, kennen zichzelf én hebben goed besef van wat de leiderschapsplek van hun vraagt. In onze leiderschapstrajecten gaat het daarom altijd over de mens achter de leider. Waarom doet iedereen wat hij doet, wat zijn ieders drijfveren en waarden? Daarnaast besteden we veel aandacht aan verbinding, sturing en ordening. Ik hou ervan om steeds opnieuw de koppeling te maken tussen het gedrag en de waarden van de leiders en de doelen van de organisatie. Als die verbinding klopt, ontstaat er flow en maken de organisaties meer impact in de samenleving. De mensen maken de organisaties.

Ik werk ook als programmamaker en trainer bij de Baak en voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling volg ik zelf regelmatig trainingen en opleidingen. Ik maak in mijn begeleiding onder meer gebruik van systemisch werk, Transactionele Analyse, NLP, Appreciative Inquiry, Insights Discovery, Deep Democracy, Transformational Presence en non-dualiteit. Krachtige instrumenten, zienswijzen en concepten om woorden te geven aan wat er gebeurt in en tussen mensen. Zodat we onszelf en elkaar beter begrijpen en kunnen leren.

Ik ben doelgericht en betrokken; scherp op de inhoud en met aandacht voor de onderstroom. Met liefdevolle confrontatie begeleid ik leiders, teams en organisaties op hun weg naar meer impact, verbinding en resultaat.

 

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries