Iri Angeli

Stil staan bij wat er is

We kunnen meer uit onszelf halen als we gelukkig zijn in ons werk, daar geloof ik in. Dan helpt regelmatig reflecteren op ons gedrag, belemmerende patronen doorbreken en verantwoordelijkheid nemen voor wat ons te doen staat. Het geeft me energie om dat mogelijk te maken! Dat doe ik graag met ruimte voor waar het wringt en aandacht voor de ‘onderstroom’ in organisaties. Wat is er nou mooier dan wanneer dit ook nog bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken.

Meer met elkaar

Na mijn studie Bedrijfskunde in Groningen begon ik tien jaar geleden in het midden van het land als organisatieadviseur. Vanuit het inkoop- en opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschapperspectief leerde ik het sociaal domein goed kennen binnen verschillende gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en andere organisaties. Daarin merkte ik dat aandacht voor goede samenwerking en opgavegericht werken kan leiden tot een doorbraak. Dit vraagt van professionals wel een andere manier van denken en doen, waarin reflectie en eigenaarschap steeds belangrijker wordt. Hieraan bijdragen, maakt mij gelukkig. Het is dan ook niet voor niets dat ik in 2016 een stevige coach-opleiding bij Phoenix begon en dat ik in oktober 2018 startte bij Hiemstra & De Vries. Hier combineer ik samen met mijn collega’s mijn kennis van het sociaal domein met mijn passie voor de ontwikkeling van teams en individuen in (publieke) organisaties.

Als ik niet aan het werk ben, ben ik graag op een verre reis of juist dichterbij huis aan het sporten. Of je treft me aan tafel. Daaraan geniet ik graag met vrienden van bijzondere gerechten en gezellige avonden. Helemaal gelukkig ben ik als zo’n samenzijn ook nog eens spontaan ontstaat. Een ‘trekje’ dat ik waarschijnlijk heb overgehouden aan mijn Griekse achtergrond.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries