Gerco Liefhebber

Bedrijfsvoering als partner

Partnerschap is voor mij het centrale thema in de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering en de vakafdelingen hebben samen de bedrijfsvoering te organiseren in publieke organisaties. “It takes two to tango”.

Partnerschap heb je als directie en management uit te dragen. Dit moet zichtbaar worden in de sturing en processen. Als voorbeeld: hoe kunnen we binnen de P&C-cyclus ruimte creëren voor gesprek en verbinding? Partnerschap is in essentie echter houding en gedrag. Het begin van verandering en vernieuwing start bij het zien van het effect van jouw handelen op de ander. Partnerschap betekent je verplaatsten in de ander, zien wat er nodig is en daarop handelen: vertalen, vooroplopen en versnellen. In mijn opdrachten verbind ik graag visie aan organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Partnerschap is ook mijn persoonlijke motivatie. Ik wil graag samen resultaten boeken. Ik werk daarom graag in opdrachten waarin ik in teams intensief samenwerk. Zodat ik mijn ervaring van buiten kan verbinden aan werkwijzen van de organisatie. Maar ook omdat samenwerken plezier geeft.

Bedrijfsvoering die mogelijk maakt

De maatschappelijke opgaven staan voor mij altijd centraal. Bestaanszekerheid, de woningbouwopgave, energietransitie, een betrouwbare overheid. Het raakt mij allemaal, tegelijkertijd kan je niet overal expert op zijn. Bedrijfsvoering is een thema wat mij goed ligt, omdat bedrijfsvoering een bijdrage heeft te leveren aan al deze maatschappelijke opgaven. In de eerste plaats door een bedrijfsvoering die het mogelijk maakt dat professionals in vakteams of netwerken hun werk goed kunnen doen. Maar steeds vaker ook door expertise direct in te zetten om samen maatschappelijke opgaven te realiseren.

Een bedrijfsvoering die het mogelijk maakt. Dat was de slogan die ik bedacht voor de gemeente Breda. Na mijn bestuurskunde opleiding heb ik vijf jaar bij de gemeente Breda gewerkt. Binnen de gemeente Breda werkte ik aan het verbeteren van de afdelings- en organisatieoverstijgende dienstverlening. Zo deed ik veel ervaring op in het creëren van een lerende organisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De volgende stap werd Hiemstra & De Vries, omdat ik verdieping zocht in mijn kennis en ervaring op organisatieontwikkeling.

Directeurennetwerk Bedrijfsvoering 100.000+

Samen met mijn collega Fleur van Haasteren begeleid ik het directeurennetwerk Bedrijfsvoering 100.000+. Hierin hebben we een rol als aanjager en verbinder. Dit brede netwerk is voor mij waardevol, omdat ik daarmee zicht heb op de ontwikkelingen en uitdagingen in de bedrijfsvoering van publieke organisaties. Ik breng ook graag organisaties met elkaar in verbinding die met dezelfde vraagstukken zitten.

 

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries