Geert Lonterman

Echte oplossingen voor armoede en schulden

In het voorjaar van 2016, aan de vooravond van het Brexitreferendum, zwierf ik maandenlang door de volgebouwde straten van de voormalige koninklijke badplaats Brighton aan de Engelse zuidkust. Als cultureel antropoloog deed ik veldwerkonderzoek naar de oorzaken en gevolgen van dak- en thuisloosheid. Sindsdien hebben armoede en schulden als maatschappelijk fenomeen mij niet meer losgelaten. De inzichten die ik in Engeland opdeed, helpen mij tot op de dag van vandaag bij het vinden van echte oplossingen voor armoede en schulden.

Er valt in Nederland nog een wereld te winnen bij de aanpak van schuldenproblematiek. In ons land worden mensen met schulden daar in tamelijk hoge mate zelf verantwoordelijk voor gehouden – het woord zegt het al: je hebt letterlijk ‘schuld’ aan je financiële situatie. En ja, je kunt een beroep doen op de schuldhulpverlening, maar vaak kost het járen voordat je de regie over jouw financiën (en je leven) weer terug in handen hebt.

De sleutel ligt in de organisatie van onze welvaartsstaat

Je afkomst, achtergrond of postcode mag nooit bepalen hoeveel kans je maakt op goede scholing, gezondheid of arbeidskansen en daarmee samenhangend welvaart. In mijn werkervaring in voortgezet en middelbaar onderwijs heb ik helaas gezien dat dit in steeds toenemende mate wel van toepassing is op de Nederlandse samenleving. In de organisatie van de Nederlandse welvaartsstaat ligt wat mij betreft de sleutel om deze ontwikkeling te keren. Er is behoefte aan een sterke en empathische overheid die oorzaken voor toenemende ongelijkheid effectief en bij de kern aanpakt. Mijn werk is erop gericht om overheden en uitvoeringsorganisaties verder te helpen ontwikkelen tot organisaties die stevig in de samenleving staan en tegelijkertijd de koers bepalen richting een eerlijke, kansrijke en open samenleving.

Concrete acties voor structurele verbeteringen

Het in kaart brengen van bestaande structuren en het vinden van oplossingen bij knelpunten is precies wat een cultureel antropoloog doet. Mijn toegevoegde waarde is dat ik pas stop als ik complexe vraagstukken begrijp. In kleine gebaren, uitingen en vanzelfsprekendheden gaan een wereld van machtsverhoudingen en cultuurhistorische waarden en opvattingen schuil. Mijn bijdrage aan maatschappelijke opgaven is niet alleen dat ik blootleg waar de weeffouten zitten, maar ook concrete acties en voorstellen doe die stapsgewijs bijdragen aan structurele verbeteringen.

Zo draag ik bij Hiemstra & De Vries vanuit mijn eigen expertise een steentje bij aan een Nederland waar minder grond is voor armoede en schulden.

Het gelukkigst ben ik als ik de drukte van vrienden en familie of de volledige rust opzoek. In mijn vrije tijd ga ik graag helemaal op in sport, muziek of de natuur.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries