Problemen behapbaar maken

Problemen waar organisaties tegenaan lopen behapbaar maken, vind ik een uitdaging. Dat doe ik door kleine stappen te zetten en werkenderwijs aan de knoppen te draaien. In mijn werk geniet ik ervan om met complexe puzzeltjes aan de slag te gaan en nieuwe ingangen te vinden. Ik boor daarvoor graag mijn creativiteit aan of zoek de grenzen op. Ik vind dat je moeilijke onderwerpen ter discussie moet kunnen stellen.

Ondermijning is uitdagend organisatievraagstuk

Ik studeerde geschiedenis van de internationale betrekkingen en heb later tijdens mijn werk bij het ministerie van Justitie en Veiligheid Bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) gestudeerd. Deze combinatie was smullen: leren over organisaties en samenwerken én direct in de praktijk brengen wat je leert. In die praktijk was en is nog veel winst te behalen op het gebied van organiseren en samenwerken. Ik heb me altijd veel beziggehouden met drugsbeleid, georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Hoe organiseren wij ons als overheid zo dat we een geduchte tegenstander zijn voor criminele netwerken? Hoe laten we ons niet gijzelen door overleg- en praatcircuits, maar weten we als overheid echt samen in actie te komen en maatschappelijke impact te creëren? Op dit soort vraagstukken heb ik veel ervaring mogen opdoen binnen de Taskforce Brabant-Zeeland. Daarin bundelen onder andere politie, justitie, Belastingdienst en de 79 gemeenten van die twee provincies de krachten om ondermijnende criminaliteit het hoofd te bieden. Een mooie uitdaging waar de inhoud en het verbeteren van de samenwerking tussen partners bij elkaar kwamen.

Maatwerk in maatschappelijke opgaven

De volgende stap in mijn loopbaan bracht mij bij Hiemstra & De Vries. Waarom deze organisatie mij aanspreekt? Ik heb Hiemstra & De Vries leren kennen als een club jonge, enthousiaste mensen die geen standaard rapport willen afleveren. Hiemstra & De Vries wil echt bijdragen aan maatschappelijke opgaven en zo de wereld verbeteren. Daar word ik warm van.

Ik woon in Brabant met mijn man, een dochter, een zoon en sinds kort een hond. In mijn vrije tijd kook ik graag.

Meer lezen over hoe we samen nog succesvoller kunnen zijn in de aanpak van ondermijning?

https://metadata.isbn.nl/1198975/ontsporende-vrijheid.html

Ontmoet ook deze experts

Onze mensen

Isabel Lutz

Romy Verstraeten

Janneke Oudenhoven

Michiel v. Haren Noman