Derk Stegeman

Veiligheid als samenwerkingsvraagstuk

Veiligheid werd jarenlang als een vanzelfsprekendheid gezien. De laatste jaren staat de veiligheid van Nederland onder druk. In de uitvoering zie je soms pas hoe complex veiligheidsopgaven kunnen zijn, omdat er verschillende organisaties bij betrokken zijn. Zo is het vaak onduidelijk wie welke rol heeft of is de informatiedeling onvoldoende. Ik merk dat de afstemming en samenwerking tussen verschillende organisaties een hele simpele oplossing lijkt, maar in de praktijk niet altijd lukt. Zeker op het thema veiligheid moeten organisaties elkaar vasthouden. Veiligheid is daarmee echt een samenwerkingsvraagstuk.

‘Dingen doen’

Ik ben als veiligheidskundige afgestudeerd en ben een politiek-historische master gaan doen. Zo ben ik terechtgekomen bij Hiemstra & De Vries. Daar heb ik veel ervaring opgedaan binnen verschillende opdrachten op het vlak van digitalisering. Later ben ik meer gaan doen op het gebied van veiligheid, ondermijning en handhaving. Zo heb ik lange tijd een opdracht gehad bij een afdeling openbare orde en veiligheid. De maatschappelijke veiligheidsopgaven vragen om een stevige integrale aanpak met alle betrokken ketenpartners. Die samenwerking staat op gespannen voet omdat iedereen vanuit zijn eigen perspectief naar opgaven kijkt en verschillende belangen heeft. In deze gesprekken tussen de partners heb ik altijd oog voor de verschillende perspectieven en belangen omdat daar de basis ligt waar samenwerkingen vaak op stuk lopen. Ik heb niet alleen oog voor belangen, maar ik maak ze bespreekbaar wanneer partners zich achter inhoudelijke discussiepunten verschuilen. Tegelijkertijd verlies ik het resultaat niet uit het oog en zorg ik dat we stappen blijven zetten. Onder het motto ‘dingen doen’ ben ik naast mijn baan werkzaam als reservist bij Defensie. Zo draag ik op een praktische manier bij aan de veiligheid in Nederland.

In mijn vrije tijd

In mijn vrije tijd kom ik graag buiten om te wandelen, hardlopen, fietsen of voetballen. Mijn rust vind ik in het luisteren naar een podcast, het lezen van een boek of pianospelen.

 

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries