Werken vanuit een lerend perspectief

In de rol van projectmedewerker werk ik nauw samen met mijn collega’s aan het succesvol realiseren van vraagstukken in de weerbarstige bestuurlijke en ambtelijke context van de publieke sector. De politiek-bestuurlijke verhoudingen en dynamiek die daarbij komt kijken vind ik ontzettend boeiend. Het is mooi om samen met leuke collega’s te werken aan veranderprocessen in publieke organisaties en op deze manier bij te dragen aan een sterke én empathische overheid.

Buiten naar binnen halen

Tijdens mijn afstudeeronderzoek voor de Master Beleid, Communicatie & Organisatie mocht ik mij bij Hiemstra & De Vries verdiepen in het thema Wendbaar Werken. Ik deed een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van opgavegericht werken in lokale overheden aan het creëren van publieke waarde. Dit heeft mijn interesse gewekt naar gelijkwaardige samenwerkingsrelaties tussen overheden en haar burgers waarin diverse partijen bijdragen aan een gedeelde opgaven.

Wanneer ik niet bij Hiemstra & De Vries aan het werk ben, haal ik mijn gitaar tevoorschijn of ga ik lekker naar buiten de natuur in met mijn trouwe viervoeter.

Ontmoet ook deze experts

Onze mensen

Martine Peper

Joachim Jansen

Michiel v. Haren Noman

Cato Bechtold