Chiel Peters

Oog op de wal

Waar de problemen het grootst zijn, kun je ook het meeste bereiken. Dat is de reden waarom ik zo graag actief ben ik in het maatschappelijke domein. Daarbij werk ik graag met de mensen die het dóen, die achter de knoppen zitten. Mijn rol daarbij is die van verbinder. Zo ondersteunde ik in mijn vorige functie huisartsen in Amsterdamse achterstandswijken. Ik was de schakel tussen praktijk en de mensen die de kaders stellen, zoals het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam. Heel gaaf om te doen. Bij Hiemstra & De Vries wil ik me op die basis verder ontwikkelen, door maatschappelijke impact te leveren zowel in de uitvoering als in het beleid. Dat doe ik door constant terug te gaan naar de vraag: waarom doen we dit, waar leidt dit toe? Ik houd mijn oog op de wal, zet koers en strand niet in uiteenlopende belangen.

Integraal en multidisciplinair

Het mooie aan Hiemstra & De Vries is dat we er integraal en multidisciplinair werken. Iets waar ik heel erg in geloof. Met zijn allen aan één doel werken, zonder de afzonderlijke belangen uit het oog te verliezen. Zo kom je tot het beste resultaat. Waarbij ik er altijd naar streef om het nét iets beter te doen dan van me verwacht wordt. Als je daarin slaagt, ga je namelijk echt iets bereiken. Op die manier wil ik de verantwoordelijkheid dragen voor wat Hiemstra & De Vries is. Dat doe ik samen met alle andere mensen die hier werken. Hiemstra & De Vries zijn we echt samen.

Mooie dingen beleven

Klimmen is mijn grote passie. Al meer dan twintig jaar ga ik één keer per maand naar de rotsen, vaak in Frankrijk. Ik zie in het klimmen een parallel met hoe ik werk: ik train hard en beleef ondertussen mooie dingen. Naast sporten is filosofie een grote liefhebberij. Ik zit veel in de auto en luister daar eindeloos colleges en luisterboeken van grote denkers. Dit luister ik op weg naar werk of op weg naar huis in Amsterdam. Daar woon ik met veel plezier samen met mijn vriendin.

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries