Adviesbureau bestaanszekerheid
Chiel Peters

De complexiteit van maatschappelijke opgaves neemt toe. Simpelweg doorgaan met meer middelen is niet de oplossing. In het sociaal domein is dat niet anders. De arbeidstekorten, de stijgende vraag, de toenemende kosten en de weerbarstige praktijk om tot duurzame oplossingen te komen vraagt om een andere manier van (samen) werken. Een duidelijke strategie en moderne manier van organiseren is meer dan nodig. En dit is spannend wanneer de druk hoog is.

Organisaties in het sociaal domein hebben er allen belang bij om als netwerk stevig samen te werken. Om gezamenlijk de ambities waar te maken. Wij geloven erin dat binnen de strategische kaders de ervaring en kennis van de praktijk leidend is om deze ambities waar te maken. Hier is ruimte, vertrouwen en continuïteit voor nodig. Drie elementen waar vaak een gebrek aan is. Met verschillende methodieken werken wij aan het continu verbeteren van organisaties waarbij de mens een centrale rol inneemt. Wij geloven erin dat iedere structuur, plan of organisatie valt of staat bij de wijze waarop mensen met elkaar samen werken.

Als partner sociaal domein adviseer en ondersteun ik organisaties en samenwerkende partijen om te bouwen aan een toekomstbestendig sociaal domein.

Over mijzelf

Als bestuurskundige werk ik al ruimt 10 jaar aan vraagstukken in het domein. In eerste instantie met name op strategisch en tactisch niveau voor zowel Rijksoverheid en gemeenten als aanbieders. Daarna steeds meer en meer met en vanuit de uitvoerende praktijk. Zo heb ik twee jaar in achterstandswijken gewerkt om de samenwerking tussen huisartsen en de wijkteams te verbeteren, om vanuit die praktijk passende financiële en governance-afspraken te maken met de zorgverzekeraar, de gemeente, de wijken en de uitvoering zelf. Als bestuurskundige werk ik altijd met een bestuurlijk- en mensgerichte houding. De politieke, financiële en organisatorische elementen en voorwaarden bepalen immers grotendeels de (on)mogelijkheden.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries