Cato Bechtold

Interactie tussen mens en maatschappij

Als adviseur, werk ik voornamelijk op het gebied van de klimaattransitie. Als sociaalgeograaf ben ik daarbij voornamelijk geïnteresseerd in de mens achter deze transitie. Het organiseren van een inclusieve klimaattransitie, zodat alle mensen in de maatschappij mee willen én kunnen. Maar ook de mens die werkt aan deze opgave. Wat is ervoor nodig om hen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen? Zowel op organisatorisch vlak (opdrachten, sturing, etc.), als op menselijk vlak (inspiratie en vaardigheden). Dat het allemaal niet snel genoeg gaat is duidelijk. Maar hoe komen we dan tot opschaling en versnelling? Wat hebben we daarvoor nodig? Ik combineer dan ook mijn werk op de inhoud met het geven van trainingen.

Daarnaast, heb ik een achtergrond in de gender, cultuur & identiteit studies. Bij Hiemstra & de Vries werk ik dan ook met veel plezier aan het onderwerp Cultuur & Inclusie, wat ik samen met collega, Amina, vormgeef. En dat is hard nodig, gezien de hoeveelheid berichten over onveilige werkomgevingen, maar ook het gebrek aan een inclusieve bril in overheidsland. We doen dit in samenwerking met al onze collega’s, gezien het onderwerp in het verlengde ligt van ons adviseursvak: van leiderschapstrajecten tot onze opdrachten in de fysieke leefomgeving. Op al deze punten helpt een inclusievere bril om meer maatschappelijk effect te bewerkstelligen.

En dan nog dit

Als parttime duurzaamheidsstrijder (want op persoonlijk niveau worstel ik ook met de spanning tussen het individu en het collectief), doe ik wat ik kan om de wereld een beetje beter te maken. Soms door iemand zijn fietslampje uit te doen; andere dagen door onze Amsterdamse VvE te bewegen isolerende kozijnen en ramen te installeren, of door het organiseren van een lezing over vrouwen op de werkplek of het opnemen van een feministische podcast.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries