Interactie tussen mens en maatschappij

Mijn achtergrond in de sociale geografie komt voort uit een fascinatie voor hoe mensen zich binnen structuren bewegen en hoe structuren door elkaar worden veranderd en beïnvloed. Deze fascinatie heeft me op veel verschillende plekken gebracht, waar ik telkens leerde om te gaan met andere structuren en me voortdurend aan te passen. Zowel in het binnen- als in het buitenland was ik actief; van fabrieksarbeider in Den Bosch tot aan werknemer bij het Innovatie Attaché Netwerk in Boston.

De omgeving maakt de mens, is mijn overtuiging. In mijn geval heeft mijn omgeving me tot een flexibel en empathisch persoon gemaakt. Ik pak graag de rol die nodig is. Ik ben ‘gender & identity’ aan het University College gaan studeren om mijn kennis over dit onderwerp te verdiepen. Tijdens mijn studie heb ik ook een passie voor het onderwerp duurzaamheid ontwikkeld. Ook hier spelen structuren een grote rol. Maatschappelijke waarde en individuele levens zijn constant in strijd met elkaar, en hierbij worden mensen tot in het diepst van hun leven en gewoontes geraakt. Hoe kun je dergelijke oude structuren en gewoonten doorbreken?

No silver bullets

Vanuit mijn achtergrond vind ik het interessant om mezelf te verdiepen in vraagstukken waar meerdere stakeholders uit verschillende disciplines en structuren bij betrokken zijn. Dat doe ik voornamelijk binnen de klimaattransitie. Er bestaan prachtige technologieën om die transitie op gang te brengen. Zo zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van elektrische batterijen, circulaire bouwmaterialen en slimme waterkolken die zware regenbuien kunnen opvangen. Deze innovaties spelen een belangrijke rol bij het klimaattransitieproof maken van ons land, onze gemeentes en onze woonplekken. Maar organisaties en mensen in staat stellen om dit soort innovaties daadwerkelijk te gebruiken is een heel ander vraagstuk. Hier houd ik me het liefst mee bezig; hoe kunnen we mensen en organisaties in staat stellen om vernieuwing te omarmen? Hoe kunnen we publieke organisaties helpen hun veranderende rol in deze wereld beter op te pakken? En hoe houden we daarbij rekening met het individu?

In elke overheidslaag ben ik deze vraagstukken tegengekomen, en ik elke laag ook gepassioneerde en talentvolle mensen die het graag anders willen doen, maar niet weten hoe. Het is mijn missie om deze organisaties en mensen vanuit de filosofie en werkwijze van Hiemstra & De Vries verder te helpen. Dat doe ik het liefst als verbinder van mensen en ideeën. Daarnaast kun je me altijd vinden voor een leuk of reflectief gesprek.

En dan nog dit

Als parttime duurzaamheidsstrijder (want op persoonlijk niveau worstel ik ook met bovenstaande dilemma’s), doe ik wat ik kan om de wereld een beetje beter te maken. Soms door iemand zijn fietslampje uit te doen; andere dagen door onze Amsterdamse VvE te bewegen isolerende kozijnen en ramen te installeren, of door het organiseren van een lezing over vrouwen op de werkplek of het opnemen van een feministische podcast.

Daarnaast beweeg ik graag. Of dat nu in de sportschool is of buiten, wandelend of basketballend. Ook ben ik een echte Brabantse Bourgondiër die houdt van goed eten, drinken en gezelschap. Samen met mijn man kijk ik uit naar het opvoeden van onze aanstaande dochter in deze fascinerende en tegenstrijdige wereld als flexibele, maar strijdbare wereldburger.

Ontmoet ook deze experts

Onze mensen

Paul Klein Woud

Nilco van der Steege

Pol van Tuijl

Janneke Oudenhoven