Strategische samenwerking in netwerken

Een maatschappelijk presterende publieke sector werkt actief samen met andere overheden, burgers en private partijen. Publieke organisaties hebben vaak dezelfde opgaven. Strategische netwerken hebben als doel deze opgaven sneller te realiseren door hierin samen op te trekken.  

Strategische netwerken adviesbureau

Wat is strategisch samenwerken in netwerken?
In de praktijk bestaan strategische netwerken in de publieke sector uit groepen mensen uit hetzelfde ‘ecosysteem’, die samenwerken aan het realiseren van een opdracht of opgave. Ook kan het gaan om leiders of professionals met dezelfde rol in andere publieke organisaties die kennis en ervaringen uitwisselen. Dit zijn belangrijke leernetwerken waarin kennis wordt gedeeld, maar ook ontwikkelingen en uitdagingen worden besproken. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van samenwerking bij het realiseren van de (gedeelde) opgave, ieder vanuit zijn of haar eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.

Waarom strategische netwerken?
Publieke organisaties hebben vaak dezelfde uitdagingen en er zijn allerlei onderlinge afhankelijkheden voor het slagen van deze strategie. Het is goed om de betrokken partijen en spelers in beeld te hebben en bovendien een strak en gezamenlijk proces in te richten voor samenwerking in een netwerk. Goed functionerende netwerken leiden tot een versnelling om de opgave te realiseren waarbij oor en oog is voor ieders positie, belang en perspectief. Wij ondersteunen deze netwerken bij het realiseren van hun opgave.

Uitdagingen strategische samenwerking in netwerken
Netwerken hebben als risico dat ze langzaam minder effectief worden. ‘Wie heeft er nog wat voor de agenda’: als die vraag gesteld wordt, is dat een sterk signaal dat een netwerk aan energie verliest. Het is belangrijk om energie te brengen om een strategisch netwerk effectief en inspirerend te houden zodat de leden er toegevoegde waarde uit blijven halen. Wij zorgen daarvoor.

Strategische samenwerking in netwerken in drie stappen
De volgende stappen zetten we met publieke professionals in netwerken:

  1. Strategie en belangen expliciet maken. We bepalen de opgave en strategie van het netwerk (gezamenlijke aspiratie) en maken de belangen expliciet;
  2. Vitaliseren van de samenwerking. We starten met de uitvoering en evalueren de resultaten periodiek;
  3. Evalueren en verbeteren. We evalueren en verbeteren continu de uitvoering en de aansturing van het netwerk.

Onze expertise
Wij hebben goed inzicht in de organisatie-uitdagingen van de publieke sector. Ook kennen we de complexiteit van het werken in netwerken, die onder andere onstaat omdat er vaak geen sprake is van hiërarchie maar van gelijkwaardigheid. Onze kennis van netwerken en samenwerken maakt ons de partij om netwerken te ondersteunen. Bovendien versterken wij enkele leernetwerken zoals het netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (DSO).

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries
Opdrachtgevers kiezen voor onze ondersteuning bij het begeleiden van netwerken omdat we de opgaven van de publieke sector kennen en weten welke methodieken helpen bij deze samenwerking. Wij weten voor welke uitdagingen publieke leiders staan en faciliteren leiderschap en bevorderen het leren, evalueren en verbeteren van samenwerking in netwerken.

 

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Loek.

  • 06-51244026

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over strategische samenwerking in netwerken in de publieke sector.

Wil je aansluiten bij een bestaand netwerk? Neem contact op met Loek Schueler.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries