Strategieontwikkeling

Veel publieke organisaties hebben een doorbraak nodig met hun strategieontwikkeling om de grote maatschappelijke opgaven waar te maken. Hoge ambities moeten waargemaakt worden in een context met schaarste aan personeel en middelen. Dat leidt tot spanningen, werkdruk en een focus op de korte termijn. Een duidelijke stip op de horizon en een aanpak zijn belangrijk, met aandacht voor organisatorische, digitale en maatschappelijke innovaties die leiden tot beter en meer resultaat (met minder mensen).  

Strategieontwikkeling adviesbureau

Wat is strategieontwikkeling? 
Het ontwikkelen van een strategie is van cruciaal belang om op de langere termijn relevant te blijven. Een strategie geeft antwoord op de vraag welke coherente keuzes de organisatie maakt. Organisaties hebben hierbij te maken met het spanningsveld tussen de externe verwachtingen en ontwikkelingen (moeten), de aspiratie (willen) en de capaciteit van de organisatie (kunnen). Publieke leiders hebben in dit spanningsveld voortdurend afwegingen te maken. De kern van een goede strategie is geen omvangrijk plan, maar een duidelijke en aansprekende koers in de harten van professionals, bestuurders en managers.

Waarom strategieontwikkeling in publieke organisaties?
Als ambtenaren en bestuurders stellen ‘geen strategie nodig te hebben’, worden er wel degelijk elke dag keuzes gemaakt. De optelsom van die keuzes is dan de (impliciete) strategie. De organisatie loopt het risico stelselmatig onsamenhangende keuzes te maken die op de korte termijn kloppen, maar die de continuïteit en geloofwaardigheid van de organisatie op de langere termijn in gevaar brengen.

Wij brengen de puzzelstukjes bij elkaar en zorgen voor een antwoord op hoe de organisatie kan blijven voldoen aan het uitvoeren van de publieke taken in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen en grote (transitie)opgaven. Dit noemen we strategie-activatie.

Strategieontwikkeling in 3 stappen 
Wij werken samen met bestuurders en ambtenaren aan het realiseren van hun strategie. Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen: 

  1. Strategische verandernoodzaak scherp maken. We bundelen of maken externe strategische analyses, zodat duidelijk is wat externe ontwikkelingen voor kansen en bedreigingen voor de organisatie vormen, waardoor de verandernoodzaak helder is;
  2. Samenhangende strategie bepalen. We maken een coherente strategie met publieke professionals, managers en bestuurders. Dit is een logische redeneerlijn over hoe de organisatie denkt succesvol te blijven in de context waarin ze functioneert. Het resultaat noemen we de aspiratie;
  3. Uitgangspunten van de strategie-activatie aanpak definiëren. We bepalen de uitgangspunten en bouwstenen voor de realisatie. Hiermee ligt er een basis om de strategie op een wendbare manier te realiseren.
     

Onze expertise
Ons team heeft veel ervaring in strategieontwikkeling voor publieke organisaties. We gebruiken verschillende inhoudelijke en procesmatige methodieken om een goede strategie te maken. We onderscheiden ons met dat we veel expertise hebben met strategieprocessen in de publieke sector en een strategie maken voor mensen. Bij ons krijg je geen ‘koud’ strategieproces.

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries 
Al 20 jaar werken wij voor publieke organisaties en daardoor kennen we de uitdagingen en dilemma’s van de uitvoering tot aan het bestuur. De brede expertise binnen ons bureau zorgt dat we altijd een passend team samenstellen waarbij we domeinexpertise combineren met die van strategieontwikkeling. 

 

 

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Jaring.

  • 06-53675600

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over strategieontwikkeling in de publieke sector.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries