Strategie-executie

Als een publieke organisatie een strategie heeft, is de volgende stap om die te realiseren. Deze ‘strategie-realisatie’ moet wendbaar zijn. Dit betekent dat medewerkers in een korte cyclus, leren van de uitvoering van de strategische activiteiten. Dit is voor veel organisaties een nieuwe manier van werken. 

Strategie-executie adviesbureau

Wat is strategie-executie?
Strategie-executie is het proces waarin een organisatie haar strategische keuzes vertaalt naar de uitvoering: het implementeren van de strategie. Wij helpen organisaties vaak met een wendbare manier van strategie-executie. Een wendbare strategie is anders dan de traditionele strategie (strategie als een plan) of emergente strategie (strategie die ontstaat door het te doen).

Waarom strategie-executie voor de publieke sector?
Op de agenda van publieke leiders en professionals staan allerlei vraagstukken, zoals bestuurlijke vragen en problemen in de uitvoering. De aandacht voor het realiseren van de strategie dreigt daardoor vaak onder te sneeuwen. Daarom is het belangrijk om te bepalen hoe de strategie wordt gerealiseerd. Wij helpen organisaties bestaande patronen te doorbreken zodat de uitvoering van de strategie realiteit wordt.

Uitdagingen van strategie-executie
Gezien de snelle veranderingen en ontwikkelingen waar publieke organisaties mee te maken hebben, is het noodzakelijk om de strategie wendbaar te maken. Dat betekent dat kortcyclische acties uit de strategische agenda daadwerkelijk worden waargemaakt. Bestuurders en ambtenaren moeten periodiek de acties die ondernomen zijn bespreken, reflecteren op wat (niet) goed gaat en definiëren welke acties nodig zijn. We gebruiken hiervoor methodieken die ontleend zijn aan agile werken, design thinking en management of portfolio’s.

Strategie-executie in 4 stappen.
Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  1. Het opdelen van de strategische doelen in een aantal tijdshorizonnen;
  2. Het inrichten van de (wendbare) strategie-executie-organisatie;
  3. Het starten met de realisatie van de eerste (samenhangende) veranderingen;
  4. Het leren van de implementatie van de eerste veranderingen (inzicht in patronen) en het definiëren van nieuwe opdrachten.

Onze expertise
Wij beheersen het vakmanschap van strategie-executie en kennen de inhoudelijke opgaven en uitdagingen van de publieke sector. Daardoor zijn we meer dan een procesbegeleider. We helpen om te komen tot passende resultaten en acties. Daarnaast zijn we sterk gericht op empowerment van de organisatie zodat de organisatie zelf succesvol uitvoering geeft aan de strategie. We zorgen ervoor dat publieke professionals betrokken zijn bij het proces en nauw met ons samenwerken.

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries
Al 20 jaar werken wij voor publieke organisaties en daardoor kennen we de uitdagingen en dilemma’s van de uitvoering tot aan het bestuur. De brede expertise binnen ons bureau zorgt dat we altijd een passend team samenstellen waarbij we domeinexpertise combineren met die van strategie-executie. Onze aanpak is afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie.

 

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Amina.

  • 06-25461460

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over strategieontwikkeling in de publieke sector.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries