Event Koers 2017: Dilemma Friday

Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.

Dilemma Friday

Dilemma Friday was speciaal voor jou én door jou. Deelnemers aan dit event liepen – in hun rol als organisatieontwikkelaar – rond met een dilemma dat zij graag een stap verder wilden brengen. In Dilemma Friday behandelden we twee concrete dilemma’s, die deelnemers met elkaar aanpakten. Wij faciliteerden het gesprek tussen de deelnemers en zorgden ervoor dat we op drie manieren én met drie verschillende perspectieven naar de inbreng keken. Facilitators van het gesprek waren:

  1. Tjerk Risselada is oprichter van De Federatie en zorgt als acteur en trainer voor ervaringsgericht leren. Bij Tjerk zal je weinig praten over en vooral gaan doen, gaan ervaren. Zijn doel: door met jou te oefenen, te zorgen voor succeservaringen. Waardoor jij meer en nieuw repertoire ontwikkelt.
  2. Hanneke van Bergen is organisatieadviseur bij Hiemstra & De Vries. Hanneke is een allround adviseur die jouw dilemma op verschillende manieren kan aanvliegen. De nadruk ligt bij haar op je de situatie anders laten zien. Als je begint met anders kijken, volgt daarop anders denken en doen.
  3. Jelly van der Weerd is organisatieadviseur bij Hiemstra & De Vries. Jelly’s roots liggen binnen de publieke sector. Dat maakt dat zij jouw dilemma’s makkelijk kan verbeelden. Haar focus? ‘Keep it simple’. Zij helpt je je vraagstuk klein te maken en werkt met jou toe naar een eerste stap

We werkten dit event zonder ‘script’. Dat maakte het voor ons ook spannend! Tegelijkertijd is dat precies de situatie waarin jij en wij als organisatieontwikkelaars vaak verzeild raken.