Event Koers 2017: Smart cities: de pilots voorbij

 

Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.

 

Smart Cities: de pilots voorbij

 

Datagedreven sturing betekent een fundamentele verandering voor de manier waarop publieke organisaties werken. De afgelopen jaren hebben we verschillende gemeenten ondersteunt bij pilots op dit terrein. Dat heeft een veelheid aan werkende prototypen opgeleverd én het inzicht dat het nog niet zo heel makkelijk gaat met het daadwerkelijk benutten van die innovaties. We merken dat sturen met data, organisaties zo op hun kop zet, dat het lastig is er goed mee om te gaan. En dus blijven producten in het pilotstadium hangen, worden challenges (onbewust) beperkt tot het domein van waaruit ze ontstaan. Veelal blijkt nog heel veel werk nodig om datasets zo te ontsluiten dat ze ook echt in het uitvoeringsproces benut kunnen worden.

De vraag is: hoe komen we tot de volgende fase in onze organisaties? Met een aantal partners die samen met ons de nodige butsen en builen hebben opgedaan, onderzochten we tijdens dit event wat er nodig is om in de fase van het benutten van data terecht te komen.

Dit event wordt georganiseerd door Frans Jorna. Meer informatie over Frans vind je hier.  

‘Dat het gebruik van data inderdaad de pilot voorbij is, maar dat het tegelijkertijd belangrijk is om het 'hoe' (dus hoe gebruik je data en wanneer wordt het informatie) goed te belichten.’
‘Mooie suggestie om bewust een sfeer te creëren om mensen ontvankelijk te maken voor de omgang met harde (en zachte) data en het levert me het inzicht op dat ‘dingen gaan vliegen' wanneer je de combi bottom-up/top down toepast!’