Elsbeth Vogel

Persoonlijk leiderschap

Het functioneren van mensen en organisaties en de wisselwerking hier tussen, boeit mij enorm. Hoe kun je een organisatie zo vormgeven en hoe kun je mensen in hun kracht zetten, zodat zij succesvol en gelukkig zijn? Wat is nodig om een klimaat te creëren, waarin het prettig (samen)werken is? Leiderschap speelt hierin een cruciale rol. Waarbij leiderschap wat mij betreft niet langer is gebonden aan een functie. Zeker nu verhoudingen minder hiërarchisch worden en van iedere professional een mate van persoonlijk leiderschap wordt verwacht.

Mensen zien en horen

Organisaties en mensen meenemen in een (verander)proces, daar ligt mijn uitdaging. Dit doe ik op een enthousiaste, betrokken en resultaatgerichte manier. De rode lijn door mijn werkzaamheden is voor mij om mensen op verschillende niveaus mee te nemen in een proces. In elk (verander)proces is het belangrijk om mensen mee te nemen, waar mogelijk mee te laten denken en keuzes te laten maken. De kunst om hierbij oog te hebben voor ieders rol en positie en betrokkenen hiervan bewust te maken, heb ik me inmiddels eigen gemaakt. Dat maakt dat ik in elk traject mensen vanuit diverse posities daadwerkelijk zie en hoor. En ook iets doe met die informatie. De zachte menselijke kant inzetten om uiteindelijk de opdracht of een meer specifiek (organisatie)doel daadwerkelijk te realiseren. Hierin lever ik graag binnen de publieke sector mijn toegevoegde waarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s en kennisgebieden: Bedrijfsvoering Sociaal Domein