Geert Lonterman

Onderzoekend

Al mijn hele leven word ik gedreven door nieuwsgierigheid naar de wonderlijke werking van de maatschappij met al haar verschillende individuen, groepen en instituten. Deze drive is niet te stelpen. Vragen leiden vaker tot nieuwe vragen dan tot definitieve antwoorden. Een inzicht dat me bracht op het pad van de culturele antropologie.

Als cultureel antropoloog ben ik gefascineerd door de interactie tussen moderne individuen en historisch verankerde publieke organisaties. Processen van mondialisering en digitalisering leiden tot beweging, versnelling, connectie en een vernieuwde zoektocht naar collectieve identiteiten.
Deze processen oefenen druk uit op de publieke sector, maar brengen tegelijkertijd oneindig veel nieuwe mogelijkheden.

Als adviseur werk ik aan een publieke sector die nóg publieker wordt, waar bedrijven en burgers transformeren van cliënt naar gedeeld eigenaar. Een publieke sector die zich telkens opnieuw voegt naar de fluïde en continu veranderende wensen en behoeften van inwoners en bedrijven.

Complex en simpel

Met mijn onderzoekende grondhouding maak ik inzichtelijk wat complex is, terwijl ik compliceer wat simpel lijkt. Door het stellen van de juiste vragen herken ik makkelijk de kern van de zaak, en kom ik tot onvoorziene inzichten en creatieve oplossingen. Als adviseur breng ik een goede sfeer mee en inspireer ik anderen door het verrassende effect van het aan elkaar knopen van mensen, thema’s en ideeën.

Achtergrond

In 2016 heb ik de master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship afgerond aan de Universiteit Utrecht. Mijn ondernemende aard komt tot uiting in de oprichting en aanvoering van een kleurrijk team in de krochten van het amateurvoetbal. Mijn creativiteit en ruimdenkendheid toets ik het liefst aan bijzondere romans en films.

De onderzoekservaring die ik tijdens mijn studie heb opgedaan koppel ik aan de nodige werkervaring in de publieke sector.
Als projectmedewerker heb ik gewerkt aan verschillende projecten voor jongeren uit sociaaleconomische achterstandswijken. Nu zet ik mijn onderzoekende en verbindende eigenschappen in als adviseur bij Hiemstra en de Vries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s en kennisgebieden: Fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Samenwerking Organisatiecultuur Leertraject Omgevingsprofessional