Nienke Jansen

In beweging

Je staat voor een complexe veranderopgave, maar je stuit op weerstand of je hebt het gevoel steeds in hetzelfde patroon terug te vallen. Er is weinig teamgevoel, medewerkers of ketenpartners haken af en iedereen is gefocust op zijn eigen portefeuille. Je hebt al vele pogingen ondernomen, maar je hebt niet het gevoel dat je grote stappen vooruit zet.
Je kunt je vinger niet op de zere plek leggen waarom het niet lukt.
Dit zijn de type opdrachten waar je me – spreekwoordelijk – ’s nachts voor wakker mag maken.
Ik werk het liefst aan veranderopdrachten die vragen om beweging, zowel op het niveau van het individu als op dat van het team of de organisatie breed.

 

Kijken naar wat er werkelijk speelt

Ik geloof dat veel signalen symptomen zijn van een dieperliggend vraagstuk. Door andere vragen te stellen begeleid ik mensen naar de kern van wat er werkelijk speelt. Daarbij stimuleer ik hen niet alleen te kijken naar dat wat zich boven tafel afspeelt, maar heb ik vooral oog voor datgene wat niet gezegd wordt. Dat waar je geen zicht of controle op hebt maar wat wel van grote invloed is op het voorliggende vraagstuk. Ik adviseer hoe je, patronen kunt doorbreken en tot betere resultaten kunt komen, door een andere manier van omgang.

“Achter elke boosheid zit een behoefte”

Ik benader elk vraagstuk oordeelsvrij en beschik over een groot inlevingsvermogen. Daardoor is er bij mij altijd ruimte voor verschillende emoties, behoeftes en belangen van betrokken partijen. Zonder dat ik het resultaat daarbij uit het oog verlies. Achter elke boosheid schuilt immers een behoefte. Als organisatiepsycholoog en mediator neem ik de onderliggende behoeftes en belangen als vertrekpunt van waaruit ik partijen begeleid om zelf tot een veranderaanpak te komen. Een aanpak waar alle betrokkenen zich in kunnen herkennen en aan mee willen werken.

Ik heb zowel op landelijk als lokaal niveau ruime ervaring op diverse beleidsdomeinen, in verschillende leidinggevende functies. Ik voel me goed thuis in een politiek-bestuurlijke werkomgeving.

Thema’s en kennisgebieden: Bijeenkomsten en Processen Coaching Samenwerking Teamontwikkeling Leren & Ontwikkelen Cultuur - gedrag in verandering Urban Professional Leiderschap

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 2020
  23 nov

  De opgave centraal stellen

  Volgens Hans Tijl, directeur en provinciesecretaris bij de Provincie Flevoland, heeft de overheid een unieke taak en opdracht die vraagt dat we beslissingen durven nemen, pionieren en fouten durven te maken. In het interview vertelt hij: ‘Als wij het als overheid goed doen, dan houdt dat in dat we onze vraagstukken oppakken sámen met andere partijen en belangengroepen. Wij...

  Lees verder
 • 9 nov

  De overheid moet haar burgers weer gaan zien

  Ahmed Marcouch, burgemeester van de Gemeente Arnhem, staat midden in de maatschappij. Hoe kijkt hij aan tegen de Overheid van de toekomst? Om de kwetsbare en andere bezorgde burgers de bestaanszekerheid te bieden waar ze zo naar snakken, moet er snel iets gebeuren, vindt Marcouch. Want het kolkt in onze samenleving. Volgens Marcouch laten we als overheid zaken te veel op hun...

  Lees verder
 • 25 aug

  Gemeenten hebben meer bestaansrecht dan ooit

  Volgens Cis Apeldoorn van de gemeente Zaanstad is hét thema van de toekomst voor publieke organisaties de verhouding tussen Rijksoverheid en lokale overheid. Het zou Zaanstad enorm helpen als de rijksoverheid de rol van de lokale overheid zou herwaarderen. ‘En dat geldt denk ik voor alle gemeenten. We staan voor grote uitdagingen, maar hebben maar weinig financiële armslag.’...

  Lees verder
 • 13 aug

  Meer aandacht voor mensen, minder voor regels

  Ook in deze tijd liggen er kansen om de leefwereld meer leidend te laten zijn, vertelt Joke Goedhart in een interview met Hiemstra & De Vries. ‘De reflex om alles op papier te zetten is bij de overheid heel groot. Terwijl: papier is geduldig, het dwingt niet tot actie. Voor mij is het belangrijk om te weten waarom we iets willen doen. Daar ga ik graag het gesprek over aan...

  Lees verder
 • 15 mei

  De overheid van de toekomst moet vooral verbinden

  In een interview vragen wij de gemeentesecretaris van gemeente Nijmegen, Arne van Hout, hoe hij aankijkt tegen de Overheid van de Toekomst. Hij ziet voor de overheid drie grote uitdagingen: ‘we moeten een eenheid vormen, we moeten wendbaar zijn en we moeten werken in het netwerk.’ Hiemstra en De Vries werkt aan de toekomst van de overheid. Met de continue veranderingen en...

  Lees verder