Veerle van de Winckel

 

Het kan (altijd) beter, slimmer en menselijker

Als bestuurskundige kijk ik met gezonde verbazing naar het publieke domein. In de verbazing zit mijn drive. Het is de reden dat ik in het publieke domein werk. Dat komt voort uit het feit dat ik geregeld denk: het kan toch niet waar zijn dat? Tegelijkertijd heb ik respect voor het openbaar bestuur. Sterker nog, ik houd ervan. Systemen, verantwoording en bureaucratie hebben hun functie en meerwaarde. We willen als samenleving immers weten dat we ons geld goed besteden. De invulling ervan in de praktijk helpt vaak niet voor professionals. Het kan (altijd) beter, slimmer en menselijker. 
 

Hart voor helpers en redders 

Het sociaal domein heeft mijn hart om twee redenen. Het gaat echt ergens over en het is de wereld van de helpers en de redders. Met professionals die blind voor een cliënt, patiënt of gezin gaan en die organisaties vaak als last ervaren. Aan mij de taak om als adviseur bij te dragen aan organisaties die juist positief bijdragen aan het werk in de uitvoering. Ook daar zit mijn verbazing. Op papier hebben we het goed voor elkaar in ons land en zou niemand tussen wal en schip hoeven vallen. De praktijk is weerbarstiger. Hoe zorgen we dat de goede mensen de juiste hulp en ondersteuning krijgen om mee te kunnen doen? Het is een ingewikkeld vraagstuk.
 
Naar een begin van het antwoord zoek ik in en met de organisaties waar ik kom. Hoe verbeteren we de samenwerking in de keten zo dat we de veiligheid van gezinnen waarborgen? Hoe geven we jongeren in kwetsbare posities een goede overgang van school naar werk? Hoe werken onderwijs en jeugdhulp slim(mer) samen om vroegtijdig problemen te herkennen? De maatschappelijke vraag staat bij mij voorop maar ik kijk vanuit het perspectief van de organisatie.
 
In mijn werk puzzel ik graag en denk ik geregeld conceptueel maar moet er wel echt wat gebeuren. Door figuurlijk boven organisaties, teams en professionals te hangen, wil ik ze een ander perspectief bieden en helpen bij het zetten van een volgende stap. Bij Hiemstra & De Vries herkende ik in 2015 de plek om dat beschouwende en resultaatgerichte met verschillende opdrachtgevers en collega’s in te zetten in het publieke domein.
 

Brabant en Amsterdam 

In het bezit van een gezonde dosis Brabants levensgeluk probeer ik dingen niet te zwaar te maken. Als ik niet werk, geniet ik met volle teugen van de gezelligheid en de mensen om mij heen in mijn woonplaats Amsterdam. Of tref je met tent en wandelschoenen ergens in de natuur. Tenzij het carnavalstijd is, dan ben ik als Brabantse in Breda. Daar hoeft het voor mij heel even niet beter of slimmer. 

 

Thema’s en kennisgebieden: Wendbaar Werken Sociaal Domein

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 24 okt

  Opgavegericht werken in publieke organisaties: de praktijk in de gemeente Winterswijk

  “Armoede weg in 2040! Winterswijks college stopt met ad hoc en kiest voor structurele aanpak”, viel te lezen in dagblad De Gelderlander eerder dit jaar. Het nieuwe college van de gemeente Winterswijk heeft armoedebestrijding als concrete opgave benoemd die de komende jaren leidend is in hun werk. Naast armoedebestrijding als opgave zijn ook duurzaamheid en burgerparticipatie...

  Lees verder
 • 25 sept

  Prinsjesdag 2018 – van plannen naar het echt werkbaar maken in publieke organisaties (Sociaal Domein)

  Het stof is opgetrokken, de troon is opgeborgen, de Glazen Koets staat weer gestald, de bijzondere outfits en de hoeden van de politici liggen weer in de kast. Het ceremoniële gedeelte en het rekenwerk rond Prinsjesdag 2018 zit erop. Het is tijd om aan de slag te gaan om de plannen uit de Miljoenennota werkbaar te krijgen in de praktijk. Vanuit onze eigen ambitie om met...

  Lees verder
 • 23 feb

  Veerle’s verwonderingen: De IJsnota

  Ik had er nog nooit van gehoord maar hij bestaat: de IJsnota. Maandag besluit de gemeente Amsterdam over de inwerkingtreding ervan. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloot vandaag al dat de IJsnota in werking treedt. En uiteraard waren de Friezen het eerst. Gemalen stoppen met pompen, sluizen gaan dicht zodat het water minder hard stroomt en het ijs sneller groeit. In...

  Lees verder
 • 2017
  12 juni

  Gelukkig snap jij wat nodig is in het sociaal domein

  Jij werkt met plezier aan vraagstukken in het brede sociaal domein van jeugd- welzijn en/of zorg. Je merkt dat je in je huidige omgeving gewaardeerd wordt maar ook dat je uitdaging begint te missen. Jij verlangt naar een omgeving waar je nog meer van jezelf kunt inzetten en ontdekken dan nu het geval is. Een omgeving die je daartoe uitdaagt en inspireert en niet met half werk...

  Lees verder
 • 2016
  21 nov

  Klaar voor een nieuwe uitdaging? Kom werken bij Hiemstra & De Vries.

  Je staat op het eerste kruispunt na de start van je carrière. Je bent goed in wat je doet en dat wordt gezien. Je vraagt je af: ga ik deze weg verder volgen of ga ik een andere richting uit? Je zit vol ambities en ideeën. Deze ideeën op een goede manier inzetten en daar energie op vasthouden is een grote uitdaging. Dat is precies wat je bij ons gaat leren. Wij zijn op zoek...

  Lees verder