Nadine Langerak

Betrokkenheid sociaal domein

Door mijn achtergrond in de maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg ken ik de vraagstukken en doelgroepen van binnenuit. In de sociale sector ben ik dan ook het meeste thuis. Dichtbij waar het gebeurt en waar ik kan zien dat mijn handelen een bijdrage levert aan een betere positie van kwetsbare mensen.

Vaak werk ik binnen het sociaal domein van een gemeente, een uitvoeringsorganisatie die jeugd- of sociale wijkteams bemenst of een zorgorganisatie.

Pragmatisch en resultaatgericht, maar altijd vanuit verbinding

Mijn werkstijl is pragmatisch en resultaatgericht, iets wat naar mijn idee soms nog wat ontbreekt binnen de sociale sector.
Tegelijkertijd vind ik het aangaan van een duurzame verbinding met de mensen met wie ik werk erg belangrijk. In mijn werk als adviseur ben ik dan ook het meest op mijn plaats in een verbindende rol. Tussen uitvoering, beleid en bestuur. Ik houd ervan vraagstukken uit de praktijk op te tillen naar beleidsmatig- of strategisch niveau: professionals willen meer eigen verantwoordelijkheid, welke sturing is nodig om dit te realiseren? Of juist andersom: de visie van een organisatie is ‘cliënten staan voorop’, wat betekent dat voor het handelen op de werkvloer?

Ik voel me ontspannen in gesprekken met zowel professionals, managers en bestuurders en heb het geduld om iedereen mee te krijgen vanuit de gedachte ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Interim en advies

Ik word vaak gevraagd in een interim- of adviesrol voor het brengen van versnelling, het samenbrengen van partijen en groepen binnen een organisatie, het opstarten of implementeren van (vastgelopen) projecten en het begeleiden van bijeenkomsten. Een overzicht van de projecten waaraan ik heb gewerkt, kan gevonden worden via mijn LinkedIn-pagina.

Thema’s en kennisgebieden: Strategie & Sturing Sociaal Domein

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 2018
  27 feb

  Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

  Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist...

  Lees verder
 • 23 jan

  De buitenwereld binnen: inzet vrijwilligers bij specialistische zorg

  Een van de doelen van de transformatie in het sociaal domein is dat iedereen betekenisvol mee kan doen in de maatschappij. Zorginstellingen zoeken naar verbinding met maatschappelijke partners en vrijwilligers om de samenleving meer binnen de organisatie te halen. De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) heeft aan Hiemstra & De...

  Lees verder
 • 2016
  21 mrt

  Betere resultaten op voorkomen schooluitval in gemeente Rheden

  De gemeente Rheden wil schooluitval voorkomen en uitgevallen jongeren (terug) begeleiden naar werk of opleiding. Gedurende een 2-jarige pilot zet zij hiervoor 2GetThere in; een project dat drijft op peer-to-peer coaching. Uit onze tussenevaluatie blijkt dat zowel de bekendheid van de aanpak als de onderlinge samenwerking met partners beter kan. We hebben naast de evaluatie...

  Lees verder
 • 2015
  24 sept

  Zorgvernieuwing door slim gebruik van technologie en data

  Afgelopen zomer zoomden we in op de transformatie van zorg en ondersteuning. We schreven dat het komen tot kwalitatief goede zorg én het beheersbaar maken van de kosten maakt dat de transformatie binnen de zorg en ondersteuning versnelling nodig heeft. Wij denken dat gemeenten slimmer gebruik kunnen maken van technologie en data om tot de gewenste transformatie te...

  Lees verder
 • 7 sept

  Zorgverzekeraar aan boord?

  In een eerdere blog benoemden we de noodzaak tot transformatie. Om te komen tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning én de kosten beheersbaar te houden is samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen noodzakelijk. Veel gemeenten zetten al stappen om op een andere manier samen te werken met zorgaanbieders. Naast samenwerking met zorgaanbieders is het ook...

  Lees verder