Nadine Langerak

Betrokkenheid sociaal domein

Door mijn achtergrond in de maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg ken ik de vraagstukken en doelgroepen van binnenuit. In de sociale sector ben ik dan ook het meeste thuis. Dichtbij waar het gebeurt en waar ik kan zien dat mijn handelen een bijdrage levert aan een betere positie van kwetsbare mensen.

Vaak werk ik binnen het sociaal domein van een gemeente, een uitvoeringsorganisatie die jeugd- of sociale wijkteams bemenst of een zorgorganisatie.

Pragmatisch en resultaatgericht, maar altijd vanuit verbinding

Mijn werkstijl is pragmatisch en resultaatgericht, iets wat naar mijn idee soms nog wat ontbreekt binnen de sociale sector.
Tegelijkertijd vind ik het aangaan van een duurzame verbinding met de mensen met wie ik werk erg belangrijk. In mijn werk als adviseur ben ik dan ook het meest op mijn plaats in een verbindende rol. Tussen uitvoering, beleid en bestuur. Ik houd ervan vraagstukken uit de praktijk op te tillen naar beleidsmatig- of strategisch niveau: professionals willen meer eigen verantwoordelijkheid, welke sturing is nodig om dit te realiseren? Of juist andersom: de visie van een organisatie is ‘cliënten staan voorop’, wat betekent dat voor het handelen op de werkvloer?

Ik voel me ontspannen in gesprekken met zowel professionals, managers en bestuurders en heb het geduld om iedereen mee te krijgen vanuit de gedachte ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Interim en advies

Ik word vaak gevraagd in een interim- of adviesrol voor het brengen van versnelling, het samenbrengen van partijen en groepen binnen een organisatie, het opstarten of implementeren van (vastgelopen) projecten en het begeleiden van bijeenkomsten. Een overzicht van de projecten waaraan ik heb gewerkt, kan gevonden worden via mijn LinkedIn-pagina.

Thema’s en kennisgebieden: Strategie & Sturing Sociaal Domein

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 27 jan

  Op bezoek bij oud-collega Maxi Sellering

  ‘Het is supermooi om twee verschillende werelden te verbinden’   Hiemstra & De Vries-collega Nadine Langerak sprak vanwege het 15-jarig bestaan van Hiemstra & De Vries met oud-collega Maxi Sellering die van 2015 tot 2018 bij Hiemstra & De Vries werkte en sinds 2018 als Urban City Manager in Arnhem werkt. In die functie komen haar ervaring én haar liefde...

  Lees verder
 • 2019
  8 apr

  Oud-collega’s uit 15 jaar Hiemstra & De Vries: Nadine Langerak praat bij met Maurits Depla (nu directeur van Trajectum College en Pouwer College in Utrecht)

  Hiemstra & De Vries bestaat 15 jaar en dat jubileum vieren we met elkaar. In de afgelopen 15 jaar droegen veel verschillende mensen op verschillende momenten hun steentje bij. Sommigen deden dat als medewerker van Hiemstra & De Vries en zijn inmiddels oud-collega. De meesten spreken we nog regelmatig, sommigen treffen we wat minder en met anderen hopen we in dit...

  Lees verder
 • 2018
  27 feb

  Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

  Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist...

  Lees verder
 • 23 jan

  De buitenwereld binnen: inzet vrijwilligers bij specialistische zorg

  Een van de doelen van de transformatie in het sociaal domein is dat iedereen betekenisvol mee kan doen in de maatschappij. Zorginstellingen zoeken naar verbinding met maatschappelijke partners en vrijwilligers om de samenleving meer binnen de organisatie te halen. De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) heeft aan Hiemstra & De...

  Lees verder
 • 2016
  21 mrt

  Betere resultaten op voorkomen schooluitval in gemeente Rheden

  De gemeente Rheden wil schooluitval voorkomen en uitgevallen jongeren (terug) begeleiden naar werk of opleiding. Gedurende een 2-jarige pilot zet zij hiervoor 2GetThere in; een project dat drijft op peer-to-peer coaching. Uit onze tussenevaluatie blijkt dat zowel de bekendheid van de aanpak als de onderlinge samenwerking met partners beter kan. We hebben naast de evaluatie...

  Lees verder