Wianne Brandt

Grenzen voorbij

Met plezier kijk ik al mijn hele leven naar mensen. Wat beweegt ze? Waarom doen ze wat ze doen? Wat kunnen ze als zij hun krachten en kwaliteiten bundelen? Daar ligt de oorsprong van mijn ambitie om mensen in hun werk voor de publieke zaak te (onder)steunen zodat ze bereiken wat ze willen bereiken. Wie als maatschappelijk betrokken professional in de publieke sector werkt, loopt vaak tegen grenzen aan. Bijvoorbeeld als persoonlijke ambities niet stroken met het algemeen belang, tegenkrachten te verduren krijgen of botsen met organisatiesystemen. Zulke grenzen zoek ik graag op en stel ze ter discussie. Dat is nodig. Mensen maken met elkaar samen namelijk de wereld, daar voorbij die grenzen. Ze vinden zo bovendien samen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daar ben ik van overtuigd.

Al als pas afgestudeerd milieusocioloog en – technoloog (Wageningen Universiteit) keek ik graag voorbij grenzen en combineerde ik mijn bèta- en gammainteresse. Zo hield ik me na mijn studie bezig met onderzoek naar maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. Daarna werd ik manager bij de provincie Noord-Holland en deed ik verschillende organisatie-, reorganisatie- en veranderopdrachten. Als mediator pak ik conflicten aan die samenwerking in de weg staan.

Het zoeken naar de knop of serie knoppen waar je aan draait zodat een (publieke) organisatie echt in de goede richting komt, vind ik het mooiste aan mijn vak. Bij Hiemstra & De Vries ontdekte ik in 2008 de ruimte om in wisselende rollen op verschillende momenten de publieke zaak te ondersteunen en voorbij grenzen met mensen en ketenorganisaties te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Tussen 2016 en 2018 deed ik dat bijvoorbeeld als interim-directeur-bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). 

Nu en later!

In mijn eigen tijd beleef ik veel plezier aan het begeleiden van jongeren en tieners. Zij maken straks met elkaar de wereld. Met hen kijk ik dus voorbij grenzen, zoek ik naar de ruimte om in hun jeugd authentiek te zijn en ik begeleid ze in hun groei. Zo leggen we samen een goede basis voor een mooie samenleving: nu en later!

 

 

 

 

Thema’s en kennisgebieden: Bijeenkomsten en Processen Strategie & Sturing Insights Discovery