Marian Dobbe

Individuele groei en samenwerking

Mijn motivatie is maatschappelijk verschil maken. Ik ben ervan overtuigd dat door mensen en organisaties aan elkaar te verbinden er werkelijk verschil gemaakt kan worden. Als bestuurskundige ben ik altijd breed geïnteresseerd in wat er speelt in organisaties, bij de mensen in de organisatie én bij de betrokken partners. Mijn enthousiasme ligt in het maximale uit mensen te halen. Vanuit de gedachte dat individuele groei en samenwerking succesfactoren zijn om maatschappelijke resultaten te behalen.

Resultaten voorop met altijd oog voor de betrokkenen

In mijn werk combineer ik kennis van inhoud, scherpte voor resultaat en oog voor de mensen om wie het gaat. Ik heb in diverse opdrachten mogen ervaren dat een beroep doen op het aanwezige talent van mensen tot bijzondere en verrassende resultaten kunnen leiden. In mijn rol van kwartiermaker en teamleider van de sociale wijkteams heb ik gewerkt vanuit de filosofie: “we kunnen alleen ‘buiten’ zelfredzaamheid en eigen kracht bereiken als we dit ook in het team als basisfilosofie centraal stellen”. Ik heb ervaren dat door deze werkwijze mensen meer eigenaarschap voelden en ook pakten dan ze tot voor kort gewend waren. Mensen met wie ik werk typeren mijn werkwijze als: “resultaatgericht, oog voor de betrokkenen, altijd respectvol en durft dichtbij te komen”
Zowel binnen Hiemstra & De Vries als in diverse interim klussen heb ik leidinggevende verantwoordelijkheden gehad. Binnen Hiemstra & De Vries, waar ik sinds 2008 werk, geef ik vanuit de kernwaarden van ons bedrijf invulling aan de rol van HR-manager. Verantwoordelijkheden die mij passen, omdat ik graag in het werk met mensen bezig ben, met hun eigen groei en de ontwikkeling van teams.

Rol in ons bedrijf

Sinds maart 2016 stuur ik samen met Janneke, Pol en Ralph ons bedrijf aan. We doen dit samen omdat we:

  1. Alle vier graag het vak van organisatieontwikkelaar willen blijven uitvoeren. Door de taken te verdelen, hebben we daarvoor tijd.
  2. Elkaar aanvullen in competenties, ideeën en expertise en dat maakt de aansturing sterker.

Binnen ons samenspel ben ik verantwoordelijk voor de HRM in ons bedrijf.

Naast mijn werk bij Hiemstra & De Vries vind ik het belangrijk om als vrijwilliger actief te zijn, dit doe ik in verschillende vormen en op verschillende plekken, zowel landelijk als lokaal in de stad en in de straat. Waarbij de kinderstraatspeeldag een happening is waar ik jaarlijks naar uit kijk!

Thema’s en kennisgebieden: Bezuiniging Sociaal Domein Interim