Jaring Hiemstra

Hersens uit de mouwen

Ik houd ervan om ingewikkelde uitdagingen hanteerbaar te maken en energie te brengen waardoor er beweging en voortgang ontstaat. Wat is de kern van de opgave en wat kun en moet je doen? Dat doe ik graag omdat het vraagt om scherp denken, samenwerken en doen. De publieke sector staat nu voor een dubbelopgave. Betere dienstverlening én verlagen van de kosten. Dit vraagt om verandering en innovatie waarbij wij goed van pas komen. Meedenken - meedoen.

Inspiratie uit Duitsland

Mijn inspiratie voor het starten van Hiemstra & De Vries vond ik in Duitsland. In 2003 bezocht ik regelmatig Ramboll Management in Hamburg. Met hen deed ik internationale projecten. Het was een organisatie die mij aansprak. Een informele werksfeer en plezier (zich onder andere uitend in een voetbaltafel) werden gecombineerd met het leveren van hoogwaardige dienstverlening. Dat was eens wat anders dan de ‘blauwe pakken’ en toch wat formele, afstandelijke adviesstijl. Die inspiratie heb ik met Joscha de Vries omgezet in een businessplan voor Hiemstra & De Vries. En zo begonnen we op 1 maart 2004.

De afgelopen jaren hebben we verschillende prijzen gewonnen voor de kwaliteit van ons werk. De wijze waarop wij met onze opdrachtgevers resultaten boeken, wordt nog steeds hoog gewaardeerd, zo blijkt uit onze evaluaties. Ik verwacht dat wij dit hoge kwaliteitsniveau en deze dynamiek zullen handhaven en uit zullen groeien tot één van de meest eigentijdse bureaus voor de publieke sector met een omvang van circa 50 professionals. Een plek waar professionals niet alleen opdrachtgevers helpen maar ook zelf professioneel steeds blijven groeien. Omdat ze uitgedaagd worden én vrijheid krijgen.

Denk op de lange termijn én begin nu

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je had’. Verandering en verbetering begint met dingen anders te doen, hoe klein dat ook is. Doordat je vele dingen net iets anders doet, kunnen grote dingen worden bereikt. Dit vraagt dat individuen en groepen van mensen (organisaties) een scherp beeld hebben van wat ze willen bereiken. Als je weet wat je te doen staat, is er één ding cruciaal: handel vandaag vanuit de gedachte waar je morgen wilt staan. Dat doe ik bijvoorbeeld ook in mijn privé leven. Ik ben heel kritisch op de producten die ik wel/niet koop. Een duurzamere wereld begint ook bij mijzelf.

Achtergrond

Na mijn studie bestuurskunde in Enschede ben ik gaan werken bij de overheid (gemeente Zaanstad) en gestart met mijn promotieonderzoek. Met mijn promotie zette ik mijn bijzondere interesse in de organisatie van het openbaar bestuur door. In het promotieonderzoek Het besturen van grote gemeenten beantwoord ik de vraag hoe grote Nederlandse steden door bestuurders en managers worden bestuurd en vergelijk dit met enkele internationale steden. Na mijn promotie werkte ik als senior adviseur in de adviesgroep Binnenlands bestuur van PricewaterhouseCoopers en later als senior manager bij KPMG. In 2004 heb ik met Joscha de Vries de ambitie omarmd om een adviesbureau te bouwen dat de maatschappelijke toegevoegde waarde van overheidsorganisaties centraal stelt in haar adviespraktijk.

Thema’s en kennisgebieden: Digitale Transformatie

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 2020
  7 dec

  Transformatieve bezuinigingsaanpak

  De komende jaren zullen gemeenten genoodzaakt zijn om te bezuinigen. Voorheen lukte het om met een cocktail van lastenverzwaring, kaasschaven en een beetje innoveren de begroting sluitend te krijgen. Maar de situatie is nu anders. De financiële opgaven moeten de komende jaren gecombineerd worden met maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en het accommoderen van de...

  Lees verder
 • 2018
  4 okt

  Koers 2018 - Lessen van vier jaar digitale transformatie bij publieke organisaties

  In 2004 raakte ik - Jaring Hiemstra - geïnspireerd door het boek ‘The Big Data Revolution’ van Victor Mayer-Schönberger. Hij stelt dat elke sector door de toepassing van data science gaat transformeren. Ik ben ervan overtuigd dat technologische ontwikkelingen misschien wel dé belangrijke factor voor vernieuwing zijn in de samenleving en organisaties. Inmiddels heeft vooral de...

  Lees verder
 • 2017
  2 juni

  Zomersessies | De impact van datascience | 02-08-2017

  Datagedreven werken is een van dé grote ontwikkeling waar organisaties, zowel publiek als privaat, op dit moment mee te maken hebben.Deze zomersessie vergroot je begrip van wat datagedreven werken is en hoe het wordt toegepast. In veel organisaties wordt er druk geëxperimenteerd. Maar welke stappen heb je als organisatie te nemen om deze pilots in te bedden in het reguliere...

  Lees verder
 • 21 mrt

  Event Koers 2017: The happiness not to know

  Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was. De verantwoordelijkheid die big-data en informatie met zich meebrengt   Big Data, data science en datagestuurd werken hebben de belofte de publieke sector een stuk slimmer en rationeler te maken. Op basis van grote...

  Lees verder
 • 1 mrt

  Event Koers 2017: de online stad - over gevaren en kansen van een online leefomgeving

  Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was. De online stad: over de kansen en gevaren van een ‘online leefomgeving’ In de fysieke leefomgeving vinden we toezicht en handhaving heel normaal. “Ons leven speelt zich echter meer en meer af in de online wereld, waardoor...

  Lees verder